Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy - OSP KSRG Bojano


GBA 2,2/20/2 Mercedes

GCBA 6/32 JELCZ

Strażnica