03-07-2013
         W dniu 02.07.2013r Pomorski Komendant Wojewódzki st. bryg. mgr inż. Andrzej Rószkowski powołał na stanowisko drugiego Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie mł. bryg. mgr inż. Jacka Nowaka.

        mł. bryg. mgr inż. Jacek Nowak rozpoczął służbę z dniem 1 sierpnia 1987 roku w ówczesnej Komendzie Terenowej Zawodowej Straży Pożarnej w Szczebrzeszynie. Od 1 września 1996 roku pełnił służbę w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni, a od 1 stycznia 1999 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie. Przez szereg lat zajmował poszczególne stanowiska dowódcze, a od 1 lipca 2004 roku pełnił służbę na stanowisku dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 w Wejherowie. Jest absolwentem Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu, ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie i studia magisterskie na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył również studia podyplomowe: Auditing ekologiczny (UG), Zarządzanie w stanach zagrożeń (SGSP) oraz Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (PG).

        Życzymy nowo powołanemu Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie samych sukcesów, zadowolenia z pełnionej służby i dalszych awansów zawodowych.


02-07-2013
W dn. 01.07.2013 w tut. komendzie odbyła się uroczystość pożegnania funkcjonariuszy przechodzących w stan spoczynku:  st. ogn. Sławomira Drewniaka, st. ogn. Piotra Krzesiaka i st. ogn. Janusza Słowego.
st. ogn. Sławomir Drewniak rozpoczął służbę w 1987r w ówczesnej Terenowej Zawodowej Straży Pożarnej w Sopocie. W czasie lat służby podnosił kwalifikacje pożarnicze -  w 2000r ukończył Szkołę Podoficerską PSP w Bydgoszczy uzyskując pierwszy stopień służbowy - sekcyjny,  w korpusie podoficerów.  W ostatnim okresie czasu wykonywał zadania służbowe na stanowisku starszy ratownik w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi.
st. ogn. Piotr Krzesiak rozpoczął służbę w 1990r w ówczesnej Komendzie Rejonowej  Straży Pożarnej w Wejherowie. W czasie lat służby podnosił kwalifikacje pożarnicze -  w 1998r ukończył Szkołę Podoficerską PSP w Bydgoszczy uzyskując pierwszy stopień służbowy - sekcyjny,  w korpusie podoficerów.  W ostatnim okresie czasu wykonywał zadania służbowe na stanowisku dowódcy zastępu w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie.
st. ogn. Janusz Słowy rozpoczął służbę w 1993r przyzakładowej Straży Stoczni Gdynia, a od 1997r podjął służbę w ówczesnej Komendzie Rejonowej  Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie. W czasie lat służby podnosił kwalifikacje pożarnicze -  w 1999r ukończył Szkołę Podoficerską PSP w Bydgoszczy uzyskując pierwszy stopień służbowy - sekcyjny,  w korpusie podoficerów.  W ostatnim okresie czasu wykonywał zadania służbowe na stanowisku starszy operator sprzętu specjalnego w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie.
Jak podkreślił obecny na uroczystości mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie, wszyscy byli funkcjonariuszami zaangażowanym w wykonywanie zadań służbowych,  zawsze można było na nich liczyć w potrzebie nie bacząc na porę dnia i nocy.  Profesjonalnie oraz  odpowiedzialnie  wykonywali zadania służbowe, wielokrotnie narażając życie i zdrowie w działaniach ratowniczych dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu wejherowskiego. 
Życzymy naszym kolegom spełnienia planów, dużo spokoju i jak najmniej stresów na emeryturze.
więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć 

20-06-2013
W dn. 10 -11.06.2013 w Pruszczu Gdańskim i Malborku odbyły się VII Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Sporcie Pożarniczym Jednostek Państwowej Straży Pożarnej. W mistrzostwach startowała drużyna reprezentująca tut. Komendę w składzie: kpt.Waldemar Lewandowski - kierownik reprezentacji,  st.str. Robert Żółtowski, mł.asp. Damian Wenta, mł.ogn. Łukasz Kaczmarek, mł.ogn. Marek Kamiński, str. Damian Szreder, mł.ogn. Piotr Labudda, st.sekc. Łukasz Szreder, sekc. Wojciech Brzeski, kpt. Marek Kąkol i st.str. Sebastian Staroszczyk. Mistrzostwa składały się z następujących konkurencji: 100m pożarniczy tor przeszkód, pożarnicze ćwiczenie bojowe, sztafeta pożarnicza 4 x 100m z przeszkodami, wspinanie przy użyciu drabiny hakowej. Nasi zawodnicy uzyskali wyniki: 100m  pożarniczy tor przeszkód - II miejsce, sztafeta pożarnicza 4x100 m z przeszkodami - III miejsce, pożarnicze  ćwiczenie bojowe- XII miejsce, co w klasyfikacji łącznej dało naszemu zespołowi V miejsce. Natomiast w klasyfikacji indywidualnej  w konkurencji pożarniczy tor przeszkód st.str. Sebastian Staroszczyk zajął II miejsce. 

04-06-2013
         W dniu 24 maja odbyła się publikacja Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Publikacja jest dostępna do pobrania w zakładce "Porady, materiały do pobrania" lub klikając na poniższy odnośnik.

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

31-05-2013
W dn. 29.05.2012 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbyła się uroczystość "Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka".  W trakcie uroczystości prowadzonej przez mł.bryg. Andrzeja Papke - Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie -  wręczono odznaczenia, wyróżnienia i awanse w stopniach służbowych funkcjonariuszom tut. komendy, strażakom - ochotnikom, osobom i instytucjom współpracującym z tut. komendą oraz zaangażowanym w ochronę przeciwpożarową.  Na uroczystość przybyło wielu gości: Posłowie na Sejm RP  Jerzy Budnik, Kierowik Biura Poselskiego  Posła Krystyny Kłosin, Kierownik Biura Poselskiego  Posła Kazimierza Plocke, st.bryg. Andrzej Rószkowski - Pomorski Komendant Wojewódzki PSP, Józef Reszke - Starosta Wejherowski, Ks. Dziekan Tadeusz Reszka, Zygmunt Treder -  Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu, mł.insp. Krzysztof Lawer - Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie, Zastępca Komendanta Miejskiego  PSP w Gdyni, mł.bryg. Bartłomiej Mollin - Komendant Powiatowy PSP w Pucku, burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu, prezesi jednostek OSP, członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie, przedstawiciele instytucji, służb, inspekcji  i straży współpracujących z tut. komendą, a także weterani służby pożarniczej.   Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku przez mł.bryg. Jacka Nowaka - dowódcę uroczystości do st.bryg. Andrzeja Rószkowskiego - Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, nastąpił przegląd pododdziałów i przywitanie, podniesienie flagi państwowej i odegranie Hymnu Narodowego. Przemówienie wygłosił mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant powiatowy PSP w Wejherowie.       
W trakcie uroczystości wyróżniono następujące osoby:  

/Strażacy wyróżnieni medalami i dyplomem w trakcie wojewódzkich obchodów uroczystości "Dnia Strażaka"  w dn. 15.05.2013 w Dworze Artusa w Gdańsku/:

1/ Prezydent RP nadał postanowieniem medale "Za Długoletnią Służbę":

złoty medal "Za Długoletnią Służbę"  - asp.sztab. Jarosław Dargacz

srebrny medal "Za Długoletnią Służbę" - asp.sztab. Krzysztof Rathenow, st.ogn. Sławomir Miotk

 2/ Minister Spraw Wewnętrznych postanowieniem nadał srebrną odznakę "Zasłużony dla Ochrony Ppoż" :

- st.kpt. Leszek Witbrodt

 3/ Komendant Główny PSP wyróżnił dyplomem okolicznościowym -   asp. Adam Milka.

/strażacy - ochotnicy wyróżnieni  medalami i odznakami w trakcie niniejszej uroczystości/:

 4/ Minister Spraw Wewnętrznych postanowieniem nadał srebrną odznakę "Zasłużony dla Ochrony Ppoż" :

   mł.bryg. w st.spocz. Jarosław Szreder

 5/ Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP nadało Złoty Znak Związku: dh Władysław Skrzypkowski

 6/ Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP nadało strażakom - ochotnikom po raz drugi złoty medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" : dh Papke Andrzej, dh Stark Alojzy, dh Baranowski Stanisław, dh Paszki Marian

7/ Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Gdańsku nadało strażakom - ochotnikom złote medale "Za Zasługi dla Pożarnictwa" : dh Nowak Jacek, dh Szreder Jarosław, dk Koszałka Edmund, dh Wojciechowski Karol 

 - Srebrne medale "Za Zasługi dla Pożarnictwa" - dh Gębka Wiesław, dh Seweryn Wacław, dh Hildebrandt Krzysztof, dh Czoska Iwona

- Brązowe medale "Za Zasługi dla Pożarnictwa"  - dh Krzyszowiec Leszek

 8/ funkcjonariusze awansowani nadaniem wyższych stopni oficerskich w korpusie oficerów

 - na stopień młodszego brygadiera: st.kpt. Stanisław Baranowski, st.kpt. Jan Domski

 Wręczenie aktów nadania wyższych stopni służbowych w korpusie oficerskim odbyło się w trakcie uroczystości obchodów wojewódzkich "Dnia Strażaka" w dn. 15.05.2013 w Dworze Artusa w Gdańsku.

 9/ funkcjonariusze awansowani nadaniem pierwszych stopni oficerskich

 - na stopień młodszego kapitana: asp. Zbigniew Dorawa, asp. Mariusz Szturgulewski, st.sekc. Tomasz Ziarek

 Wręczenie aktów nadania pierwszych stopni służbowych w korpusie oficerskim odbyło się podczas uroczystej promocji absolwentów SGSP w Warszawie w dn. 04.05.2013.

 10/ funkcjonariusze awansowani nadaniem wyższych stopni w korpusie aspirantów PSP:

 na stopień aspiranta sztabowego: st.asp. Zenon Frankowski, st.asp. Jarosław Dargacz, st.asp. Piotr Arendt

 na stopień starszego aspiranta: asp. Bogusław Browarczyk

Wręczenie aktów nadania wyższych stopni służbowych w korpusie aspirantów odbyło się w trakcie uroczystości obchodów wojewódzkich "Dnia Strażaka" w dn. 15.05.2013 w Dworze Artusa w Gdańsku,

 11/ funkcjonariusze awansowani nadaniem wyższych stopni służbowych w korpusie podoficerów

na stopień starszego ogniomistrza:  ogn. Dariusz Grubba

na stopień ogniomistrza: mł.ogn. Piotr Jędruch

 na stopień młodszego ogniomistrza: st.sekc. Michał Milczarek, st.sekc. Marek Kamiński

 12/ funkcjonariusze awansowani nadaniem wyższych stopni służbowych w korpusie szeregowych

na stopień starszego strażaka: str. Marcin Grochowski, str. Robert Żółtowski 

13. Strażacy wyróżnieni nagrodami okolicznościowymi Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP:

st.bryg. Piotr Ściebura, mł.kpt. Mirosław Kuraś, st.ogn. Jarosław Górski

 14. Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie wyróżnił osoby wspierające funkcjonowanie PSP w Wejherowie i zaangażowane w działalność w ochronę ppoż.  :

- Kazimierz Plocke - Wiceminister Rolnictwa i Poseł na Sejm RP, Krystyna Kłosin - Poseł na Sejm RP,  Jerzy Budnik - Poseł na Sejm RP, st.bryg. Andrzej Rószkowski - Pomorski Komendant Wojewódzki PSP, ks. Dziekan Tadeusz Reszka, Józef Reszke - Starosta Wejherowski, Krzysztof Hildebrandt - Prezydent Miasta Wejherowo, Elżbieta Rogala - Kończak - Burmistrz Miasta Rumia, Krzysztof Krzemiński - Burmistrz Miasta Reda, Henryk Skwarło - Wójt Gminy Wejherowo, Zbigniew Walczak - Wójt Gminy Gniewino, Piotr Witbrodt - Wójt Gminy Łęczyce, Wiesław Gębka - Wójt Gminy Choczewo, Łukasz Jabłoński - Wójt Gminy Linia, Jarosław Wejer - Wójt Gminy Luzino, Grzegorz Lasowski - Przewodniczący Rady Gminy w Szemudzie, mł.bryg. w st. spocz. Kazimierz Grubba.

 15. Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie wyróżnił naczelników  jednostek OSP  włączonych do KSRG z terenu gminy Gniewino  : dh Marcin Pokorski, dh Rafał Kamiński, dh Krzysztof Treder.

 więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć


27-05-2013

W dn. 25.05.2013 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbył się egzamin  praktyczny na zorganizowanym przez tut. komendę szkoleniu podstawowym jednoetapowym dla strażaków ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu. Było tu już piąte szkolenie członków OSP zorganizowane przez tut. komendę w bieżącym roku. Ten rok pod względem szkoleń członków OSP jest rekordowy, do chwili obecnej  w przeprowadzonych 5 szkoleniach przeszkolono już 395 strażaków ochotników  i 4 funkcjonariuszy PSP !  I to nie koniec, w II półroczu planujemy jeszcze przeprowadzenie dwóch szkoleń. Uff, ale namęczą się strażacy ochotnicy w bieżącym roku na szkoleniach organizowanych przez tut. komendę. Do egzaminu w dn. 25.05.2013 przystąpiło 59 strażaków - ochotników, którzy wykazali się posiadaniem umiejętności teoretycznych oraz praktycznych dających podstawę do  nabycia kwalifikacji pożarniczych uprawniających do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo - gaśniczych. Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna powołana Rozkazem Nr 34/2013 z dn. 16.05.2013 Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w składzie: st.kpt. Stanisław Baranowski, mł.kpt. Mariusz Szturgulewski, st.asp. Zenon Frankowski,  mł.asp. Roman Drywa i mł.asp. Damian Wenta, przy pomocy podoficerów pełniących w tym dniu służbę. Po raz kolejny szkolenie przeprowadzono jednocześnie przez funkcjonariuszy obu jednostek ratowniczych tj. JRG nr 1 w Wejherowie i JRG nr 2 w Rumi, ze względu na dokonany podział kursantów na dwie grupy szkoleniowe w celu zachowania efektywności nauczania.  Nie stwierdzono wystąpienia ocen celujących,  natomiast oceny bardzo dobre otrzymali: dh Krzysztof Noga i Przemysław Elwart z OSP w Orlu, dh Łukasz Pawlak z OSP w Zelewie, dh Marta Jóskowska z OSP w Górze i dh Magdalena Józefowicz z OSP w Orlu. Należy także pogratulować  ukończenia szkolenia przez cztery panie. Gratulujemy  szkolonym nabycia kwalifikacji pożarniczych umożliwiających  udział w działaniach ratowniczych i życzymy powodzenia w działalności w macierzystych jednostkach OSPwięcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć


13-05-2013
Wielkim sukcesem dla tut. komendy zakończył się  tegoroczny plebiscyt "Dziennika Bałtyckiego" na najpopularniejszego strażaka zawodowego,  strażaka ochotnika i jednostkę OSP na Pomorzu. Z informacji otrzymanych ze strony internetowej www.dziennikbaltycki.pl/strazakpomorza w dniu 13.05.2013 wynika, że w plebiscycie na najpopularniejszego strażaka zawodowego wygrał funkcjonariusz KPPSP w Wejherowie st.ogn. Sławomir Miotk, uzyskując 7510 głosów.  Mało tego, w plebiscycie na  najpopularniejszego strażaka ochotnika wygrał dh Karol Wojciechowski z OSP w Choczewie, który uzyskał 2764 głosy. Tym większy to sukces, że dh Karol Wojciechowski jest także funkcjonariuszem tut. komendy. I dodatkowo w plebiscycie na najpopularniejszą jednostkę OSP wygrała Ochotnicza Straż Pożarna w Sasinie, uzyskując 1114 głosów. Zatem we wszystkich rankingach plebiscytu zwyciężyli strażacy z powiatu wejherowskiego ! To historyczne osiągnięcie zapisze się złotymi zgłoskami w historii ochrony przeciwpożarowej powiatu.  Ten sukces poza prestiżem przynosi także wymierne korzyści, ponieważ zwycięzcy plebiscytu otrzymają nagrody finansowe ufundowane przez Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i "Dziennik Bałtycki":  w kategorii strażak zawodowy - 3000 zł i laptopa, a tut. komenda kwotę 30 000 zł, w kategorii strażak ochotnik nagrody ufundowane przez Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Gdańsku i "Dziennik Bałtycki" tj. 3000 zł i laptopa, w kategorii jednostka OSP nagrody ufundowane przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Gdańsku tj.  10 000 zł.   
Dziękujemy wszystkim uczestniczącym w plebiscycie za udział i wsparcie, jest to także miara popularności strażaków zawodowych i ochotników w naszym powiecie oraz wyraz zaufania społeczeństwa do strażackiej profesji. Kwota 30 000 zł otrzymana  przez tut. komendę zostanie przeznaczona na zakup sprzętu specjalistycznego, pozwalającego na jeszcze bardziej profesjonalne  prowadzenie działań ratowniczych.          

30-04-2013
W dn. 30.04.2013 w tut. komendzie odbyła się uroczystość pożegnania funkcjonariusza przechodzącego w stan spoczynku:  asp. Stanisława Brzozowskiego.
asp. Stanisław Brzozowski  rozpoczął służbę w 1992r w ówczesnej Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie na stanowisku stażysty. W czasie lat służby podnosił kwalifikacje pożarnicze -  w 1997r ukończył Szkołę Podoficerską PSP w Bydgoszczy uzyskując pierwszy stopień służbowy - sekcyjny,  w korpusie podoficerów. W roku 2004 ukończył Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu uzyskując tytuł technika pożarnictwa i stopień młodszego aspiranta. W ostatnim okresie czasu wykonywał zadania służbowe na stanowisku zastępcy dowódcy zmiany w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie. Jak podkreślił obecny na uroczystości mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie, asp. Stanisław Brzozowski był funkcjonariuszem zaangażowanym w wykonywanie zadań służbowych, na którego zawsze można było liczyć w potrzebie nie bacząc na porę dnia i nocy, profesjonalnie oraz  odpowiedzialnie  wykonującym zadania służbowe, wielokrotnie narażającym życie i zdrowie w działaniach ratowniczych dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu wejherowskiego. Było dobrym dowódcą, kolegą, wzorem i wychowawcą dla młodych strażaków. Komendant podkreślił także jego zaangażowanie  w działalność związkową jako Wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w tut. komendzie. 
Życzymy naszemu koledze spełnienia planów, dużo spokoju i jak najmniej stresów na emeryturze.    więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć              

24-04-2013
Apel do rolników i mieszkańców  powiatu wejherowskiego o nie wypalanie traw, łąk, pastwisk i nieużytków oraz o zachowanie szczególnej ostrożności w lasach ! 
W związku ze wzrostem ilości pożarów łąk, nieużytków i suchych traw powodowanych także wypalaniem traw i pozostałości roślinnych  na terenach gmin wiejskich i miast powiatu wejherowskiego - w materiałach do pobrania corocznie zamieszczamy szczegółową informację o zagrożeniach powodowanych przez pożary wywołane wypalaniem traw. Wypalanie traw jest niebezpieczne, pożary wywołane wypalaniem traw rozprzestrzeniają się na sąsiadujące tereny, lasy, obiekty, w pożarach powodowanych przez wypalanie traw giną ludzie,  i wypalanie traw jest także niedozwolone. Określa to ustawa z dn. 16.04.2004r o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 8) w art. 8 tj. "zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów". Art. 131: "kto.. wypala łąki, pastwiska....., podlega karze aresztu albo grzywny." Ustawa z dn. 28.09.1991 o lasach (T.j. Dz. U. z 2005r Nr 54 pozz. 435 z pózn. zm.) - art. 30 ust. 3 pkt. 3: "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również  w odległości 100m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych". Wypalanie traw na obszarach rolnych może także spowodować ograniczenie lub cofnięcie dopłat bezpośrednich otrzymywanych przez rolników z Unii Europejskiej.         więcej informacji: zakładka - porady, materiały do pobrania

16-04-2013
W dniu 15.04.2013 o godz. 05.59 do dyżurnego operacyjnego stanowiska kierowania komendanta powiatowego KPPSP w Wejherowie wpłynęła informacja o wybuchu gazu w budynku gospodarczym w Strzebielinie przy ul. Konopnickiej. Do zdarzenia zadysponowano 8 zastępów straży pożarnych z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie oraz z ochotniczych straży pożarnych w Bożympolu i Luzinie, łącznie w działaniach ratowniczych udział brało 33 strażaków. Po przybyciu zastępów straży pożarnych do zdarzenia stwierdzono zniszczony budynek gospodarczy i budynki sąsiadujące wskutek wybuchu gazu. Po dokonaniu rozpoznania ustalono, że jedna osoba została uwięziona w rumowisku pod elementem stropu budynku gospodarczego. Działania ratownicze polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu zasilania budynków w energię elektryczną i wodę. Przystąpiono do odgruzowywania w celu wykonania dostępu do osoby poszkodowanej, a po dotarciu do niej podano tlen i udzielono wsparcia psychicznego. Przy użyciu narzędzi hydraulicznych oraz belek i stempli drewnianych uniesiono i zabezpieczono stwarzające zagrożenie elementy betonowego stropu, wydobyto i ewakuowano poszkodowaną kobietę ze strefy zagrożenia przekazując ją zespołowi ratownictwa medycznego. Przy wykorzystaniu kamery termowizyjnej dokonano sprawdzenia miejsca zdarzenia , uzyskano informacje wykluczające obecność w zniszczonym budynku innych osób. W celu zabezpieczenia rumowiska odcięto pręty zbrojeniowe przy stwarzającej zagrożenie, zwisającej płycie stropowej. Na miejsce zdarzenia zadysponowano Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego, który zalecił rozbiórkę pozostałych elementów budynku. Należy zaznaczyć, że powstałe zdarzenie było nietypowe, utrudnieniem w działaniach ratowniczych było występujące zagrożenie dla życia i zdrowia strażaków, w jego trakcie lekko ranny został jeden ratownik.  więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć     

Aktualności: 1...567891011...34