16-10-2015
W dniu 15.10.2015 roku w siedzibie tutejszej komendy odbyła się uroczystość pożegnania przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne st. bryg. Piotra Ściebury Zastępcy - Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie. W uroczystości uczestniczył bryg. Krzysztof Rogiński  - Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku, Pani Gabriela Lisius - Starosta Wejherowski, mł. bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie wraz z Zastępcą Komendanta bryg. Jackiem Nowakiem oraz kadra kierownicza, funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy. 
st. bryg. Piotr Ściebura rozpoczął służbę w dniu 1 sierpnia 1986 roku  podejmując naukę w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Następnie jako podporucznik pełnił służbę w ówczesnej Komendzie Terenowej Zawodowej Straży Pożarnej w Gdyni,  od  1 lipca 1992 roku pełnił służbę w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni, a od 1 stycznia 1999 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie. Przez lata służby podnosił swoje kwalifikacje, jak również awansował w stanowiskach służbowych. Od 2005 roku  wykonywał zadania służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta  Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie. Za szczególne osiągnięcia w służbie został odznaczony: srebrnym i złotym medalem " Za zasługi dla pożarnictwa",   brązowym  i srebrnym medalem "Za zasługi dla obronności kraju", brązową odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej", Srebrnym Krzyżem Zasługi, srebrnym medalem za " Długoletnią Służbę",  Dyplomem Komendanta Głównego, srebrną odznaką " Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej".
Jak podkreślił  mł. bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie  - st. bryg. Piotr Ściebura to funkcjonariusz zaangażowany w wykonywanie zadań służbowych, profesjonalnie oraz   odpowiedzialnie  podejmujący decyzje.  Wiele czasu i sił poświęcił w rozwój tutejszej Komendy a zarazem całej ochrony przeciwpożarowej w powiecie wejherowskim. Dla podwładnych był wymagającym a zarazem wyrozumiałym przełożonym.
Naszemu
koledze życzymy spełnienia marzeń i  planów osobistych, dużo zdrowiaspokoju  na zasłużonym odpoczynku.

więcej zdjęć: patrz galeria zdjęć
materiał: Twojej Telewizji Morskiej

29-09-2015

W dniu 27 września 2015 roku w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie przy ul. Tartacznej 5 odbył się egzamin  teoretyczny i praktyczny na zorganizowanym przez tutejszą komendę szkoleniu z zakresu dowódców OSP dla strażaków ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu wejherowskiego. Do egzaminu teoretycznego przystąpiło 25 strażaków - ochotników, do części praktycznej egzaminu dopuszczeni zostali strażacy, którzy zaliczyli egzamin teoretyczny. Osoby które zdały egzamin zdobyły kwalifikacje dające podstawę do dowodzenia zastępem i sekcją, dokonywania oceny sytuacji i podejmowania decyzji w różnych działaniach ratowniczych oraz prowadzenia szkoleń doskonalących w OSP.
Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna powołana Rozkazem Nr 48/2015 z dnia 21 września 2015 roku Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku w składzie:
mł. bryg. Stanisław Baranowski,
st.kpt. Waldemar Lewandowski,
st.kpt. Marek Kąkol,  
kpt. Mirosław Kuraś. 
Nie wystawiono oceny celującej,  natomiast oceny bardzo dobre uzyskało czterech druhów:
dh Łukasz Ladach,
dh Rafał Wróblewski,
dh Michał Kużel,
dh Krzysztof Licau.
Gratulujemy  strażakom ochotnikom podwyższenia kwalifikacji pożarniczych i życzymy powodzenia w dowodzeniu podległymi strażakami z jednostek OSP
Więcej zdjęć: patrz -galeria zdjęć


16-09-2015

W dniu 12.09.2015 roku na stadionie "Arena Mistrzów" w Gniewinie odbyły się IX Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Organizatorem zawodów  jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wejherowie. W zawodach które odbywają się w cyklu dwuletnim startowały drużyny męskie reprezentujące jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, ponadto zwycięzcy miejskich i gminnych zawodów sportowo - pożarniczych oraz drużyny kobiece. W skład zawodów weszła również konkurencja musztry pożarniczej, nie wliczana do klasyfikacji łącznej zawodów, a ponadto tradycyjnie dwie konkurencje pożarnicze: sztafeta 7x50m z przeszkodami i ćwiczenie bojowe na mokro. Zawody otworzył bryg. Jacek Nowak - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie i dh Mirosław Józefowicz - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie. Startujące drużyny przywitał również gospodarz zawodów - Zbigniew Walczak Wójt Gminy Gniewino.
W zawodach udział wzięły łącznie 22 drużyny tj. 18 drużyn męskich i 4 drużyny kobiece. Wyniki zawodów przedstawiają się następująco: 

MUSZTRA POŻARNICZA - MĘSKIE DRUŻYNY POŻARNICZE
Drużyny z OSP Choczewo, OSP Kielno, OSP Łęczyce, OSP Nadole OSP Strzepcz  wykonały bezbłędnie ćwiczenie musztry pożarniczej, uzyskując maksymalną liczbę punktów 20, otrzymały pamiątkowe dyplomy.

KOBIECE DRUŻYNY POŻARNICZE - GRUPA ,,C"
Ćwiczenie bojowe:

1 miejsce OSP Opalino z wynikiem - 49,31
2 miejsce OSP Gościcino z wynikiem 58,50
3 miejsce OSP Wejherowo z wynikiem  66,09
4 miejsce OSP Bożepole Wielkie z wynikiem  75,14

Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami
1 miejsce OSP Opalino z wynikiem  67,78
2 miejsce OSP Gościcino z wynikiem  72,91
3 miejsce OSP Wejherowo z wynikiem  73,85
4 miejsce OSP Bożepole Wielkie z wynikiem  75,69

K
lasyfikacja generalna zawodów w grupie ,,C" - kobiece drużyny pożarnicze
1 miejsce OSP Opalino z wynikiem  117,09
2 miejsce OSP Gościcino z wynikiem 131,41
3 miejsce OSP Wejherowo z wynikiem  139,94
4 miejsce OSP Bożepole Wielkie z wynikiem  150,83

MĘSKIE DRUŻYNY POŻARNICZE - GRUPA ,,A"

 
Ćwiczenie bojowe
1 miejsce OSP Nadole z wynikiem - 39,97
2 miejsce OSP Łęczyce z wynikiem - 41,81
3 miejsce OSP Rybno z wynikiem - 43,56
4 miejsce OSP Bożepole Wielkie
5 miejsce OSP Orle
6 miejsce OSP Kostkowo
7 miejsce OSP Gniewino
8 miejsce OSP Choczewo
9 miejsce OSP Strzepcz
10 miejsce OSP Szemud
11 miejsce OSP Bojano
12 miejsce OSP Reda
13 miejsce OSP Wejherowo
14 miejsce OSP Gościcino
15 miejsce OSP Bolszewo
16 miejsce OSP Kielno
17 miejsce OSP Łebno
18 miejsce OSP Lewino

Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami
1 miejsce OSP Nadole z wynikiem - 56,74
2 miejsce OSP Orle z wynikiem - 61,57
3 miejsce OSP Gniewino z wynikiem - 62,28
4 miejsce OSP Reda
5 miejsce OSP Kostkowo
6 miejsce OSP Rybno
7 miejsce OSP Bojano
8 miejsce OSP Kielno
9 miejsce OSP Choczewo
10 miejsce OSP Strzepcz
11 miejsce OSP Gościcino
12 miejsce OSP Łebno
13 miejsce OSP Szemud
14 miejsce OSP Wejherowo
15 miejsce OSP Lewino
16 miejsce OSP Łęczyce
17 miejsce OSP Bożepole Wielkie
18 miejsce OSP Bolszewo

  Klasyfikacja generalna zawodów w grupie ,,A" - męskie drużyny pożarnicze

1 miejsce OSP Nadole z wynikiem - 96,71
2 miejsce OSP Rybno z wynikiem - 106,53
3 miejsce OSP Orle z wynikiem - 107,77
4 miejsce OSP Kostkowo
5 miejsce OSP Gniewino
6 miejsce OSP Łęczyce
7 miejsce OSP Choczewo
8 miejsce OSP Reda
9 miejsce OSP Strzepcz
10 miejsce OSP Bojano
11 miejsce OSP Bożepole Wielkie
12 miejsce OSP Szemud
13 miejsce OSP Kielno
14 miejsce OSP Gościcino
15 miejsce OSP Wejherowo
16 miejsce OSP Łebno
17 miejsce OSP Lewino
18 miejsce OSP Bolszewo
Jak widać z powyższego zestawienia wyników rywalizacja była bardzo wyrównana, a różnice pomiędzy kolejnymi drużynami były bardzo niewielkie i wynosiły zaledwie kilka sekund. Rewelacyjne wyniki osiągnęła drużyna męska OSP NADOLE, która w ćwiczeniu bojowym jako jedyna uzyskała czas poniżej 40 sekund tj. 39,97 sekundy. W roku następnym  zorganizowane zostaną natomiast Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Jednostek OSP rozgrywane w cyklu dwuletnim na przemian z zawodami zorganizowanymi w roku bieżącym.
Więcej zdjęć: patrz galeria zdjęć.


03-07-2015
W dniu 03.07.2015 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie odbyło się spotkanie z reprezentacją tutejszej komendy w sporcie pożarniczym. 
W spotkaniu uczestniczyli Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie mł. bryg. Andrzej Papke wraz z zastępcami st. bryg. Piotrem Ścieburą  i bryg. Jackiem Nowakiem, Starosta Wejherowski Pani Gabriela Lisius wraz z  etatowym członkiem zarządu Jackiem Thiel. Spotkanie było okazją do pogratulowania "Mistrzom Województwa Pomorskiego W Sporcie Pożarniczym" oraz wręczenia podziękowań i nagród.
Podczas spotkania również złożono podziękowania i gratulacje Panu insp. Sławomirowi Walczewskiemu  strażnikowi Straży Miejskiej w Wejherowie za postawę i odwagę w podjęciu działań ratujących życie mężczyzny podczas pożaru  budynku w Wejherowie na ul. Zamkowej.

więcej zdjęć: patrz galeria zdjęć

03-07-2015
W dniu 01.07.2015 roku w tutejszej komendzie odbyła się uroczystość pożegnania przechodzących w stan spoczynku funkcjonariuszy asp. sztab. Jarosława Dargacza i st. ogn. Stanisława Zelewskiego. W uroczystości uczestniczył mł. bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie w obecności zastępców: st. bryg. Piotra Ściebury i bryg. Jacka Nowaka oraz kadra kierownicza, funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy. 
asp. sztab. Jarosław Dargacz rozpoczął służbę w dniu 27 października 1989 roku  w ówczesnej Komendzie Terenowej Zawodowej Straży Pożarnej w Gdyni,  od  1 lipca 1992 roku pełnił służbę w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni, a od 1 stycznia 1999 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie. W czasie lat służby podnosił kwalifikacje pożarnicze -  w 2000 roku ukończył Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu uzyskując stopień służbowy - młodszego aspiranta.  Ukończył kurs kierowców, kurs obsługi dźwignic i drabin mechanicznych oraz kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. W ostatnim okresie wykonywał zadania służbowe na stanowisku zastępcy dowódcy JRG  w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi. Został odznaczony  brązową  i srebrną odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej", brązowym medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa", Brązowym Krzyżem Zasługi, złotym medalem za " Długoletnią Służbę", złotym medalem  "Za Zasługi Dla  Pożarnictwa", Dyplomem Komendanta Głównego.
st. ogn. Stanisław Zelewski rozpoczął służbę w dniu 1 listopada 1989 roku  w ówczesnej Komendzie Terenowej Zawodowej Straży Pożarnej w Gdyni,  od  1 lipca 1992 roku pełnił służbę w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni, a od 1 stycznia 1999 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie. W czasie lat służby podnosił kwalifikacje pożarnicze uczestnicząc w szkoleniach kwalifikacyjnych.  Ukończył kurs kierowców, kurs obsługi podestów ruchomych oraz kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. W ostatnim okresie wykonywał zadania służbowe na stanowisku operatora sprzętu specjalnego  w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi. Został odznaczony  brązową odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej", srebrnym medalem  "Za Zasługi Dla  Pożarnictwa", Dyplomem Komendanta Głównego.
Jak podkreślił  mł. bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie,  asp.sztab. Jarosław Dargacz i st. ogn. Stanisław Zelewski to strażacy  zaangażowani w wykonywanie zadań służbowych, profesjonalnie oraz   odpowiedzialnie  wykonujący nałożone na Nich obowiązki. Wielokrotnie narażali życie i zdrowie w działaniach ratowniczych dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu wejherowskiego. Życzymy naszym  kolegom spełnienia planów, dużo spokoju i jak najmniej stresów na zasłużonym odpoczynku.
Podczas uroczystości Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie mł. bryg. Andrzej Papke również wręczył decyzję o powierze
niu obowiązków zastępcy dowódcy JRG w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej  nr 2 w Rumi kpt. Piotrowi Klińskiemu pełniącemu dotychczas obowiązki dowódcy zmiany w JRG nr 1 w Wejherowie.
Życzymy samych sukcesów , zadowolenia z wykonywanej pracy i dalszych awansów służbowych.

więcej zdjęć: patrz galeria zdjęć

01-07-2015
W dniach 29-30 czerwca 2015 roku na obiektach sportowych w Kościerzynie i Malborku odbyły się IX Mistrzostwa woj. Pomorskiego w Sporcie Pożarniczym. Rywalizacja odbywała się w czterech konkurencjach: wspinanie przy użyciu drabiny hakowej, pożarniczy tor przeszkód, sztafeta 4x100m. z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe. Rywalizacja była bardzo zacięta co gwarantowało wspaniałe widowisko dla osób kibicujących. Po wielu latach  starań  i rywalizacji po raz pierwszy reprezentacja Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie w generalnej klasyfikacji zajęła pierwsze miejsce - zostaliśmy MISTRZAMI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W SPORCIE POŻARNICZYM.

Drugie miejsce zajęła reprezentacja Komendy Miejskiej w Słupsku, natomiast na najniższym stopniu podium stanęła reprezentacja Komendy Powiatowej PSP w Kościerzynie.

W skład reprezentacji KP PSP w Wejherowie pod kierownictwem mł. bryg. Tomasza  Kołakowskiego wchodzili:
asp. Piotr Kwiatkowski
mł. asp. Damian Wenta
mł. asp. Karol Wojciechowski
mł. ogn. Łukasz Kaczmarek
st. sekc. Wojciech Brzeski
sekc. Sebastian Staroszczyk
sekc. Robert Żółtowski
sekc. Marcin Grochowski
sekc. Adam Dettlaff
st.str. Patryk Proń

więcej zdjęć: patrz galeria zdjęć


29-06-2015
W związku z kontynuacją akcji dotyczącej zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie letnim  zamieszczamy do pobrania jako załącznik "Informator - zapobieganie wypadkom" zawierający m.in. podstawowe informacje w zakresie zapobiegania przypadkowym zatruciom dzieci, zapobieganie urazom dzieci w domu i na wypoczynku, zachowanie bezpiecznego otoczenia wokół domu, bezpieczne drogi do szkoły i poruszanie się po ulicach, bezpieczne szkoły (obozu letniego i kolonii ), a także postępowanie po wypadku wraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Zasady te obowiązują zarówno w zakresie bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku jak i  w miejscu zamieszkania. Jednocześnie informujemy organizatorów letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu wejherowskiego, że tut. komenda jest otwarta na wspólne inicjatywy z podmiotami organizującymi letni wypoczynek dzieci w zakresie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży. Zapraszamy także do odwiedzenia tut. Komendy,  oraz Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie ul. Tartaczna i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi przy  Placu Kaszubskim. Ewentualne odwiedziny prosimy wcześniej uzgodnić z tut. Komendą nr tel. 0586776131 lub 32.

broszura_informacyjna


20-05-2015


Podziękowanie za prowadzone działania ratownicze.

14-05-2015

W dniu 13.05.2015  w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Wejherowo odbyła się uroczystość  "Dnia Strażaka", która rozpoczęła się  złożeniem meldunku przez st.kpt. Waldemara Lewandowskiego - dowódcę uroczystości do st.bryg. Waldemara Miłejko - Zastępcy Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku, nastąpił przegląd i przywitanie pododdziałów, podniesienie flagi państwowej i odegranie Hymnu Narodowego.Gości przywitał mł.bryg. Andrzej Papke Komendant Powiatowy Państwowej  Straży  Pożarnej w Wejherowie. Podczas uroczystości nastąpiło wręczenie medali i awansów w stopniach  służbowych, nagród i wyróżnień - wręczenie medali i odznak
Minister Spraw Wewnętrznych postanowieniem nadał:
st.kpt. Waldemarowi Lewandowskiemu
st.ogn. Jarosławowi Górskiemu
- Srebrną odznakę "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej".
mł.bryg. Janowi Domskiemu
kpt. Karolowi Cybulskiemu
asp. Marcinowi Dettlaff
asp .Romanowi Drywa
- Brązową odznakę "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej".
Minister Spraw Wewnętrznych za szczególne osiągnięcia i zaangażowanie podczas wykonywania obowiązków służbowych przyznał nagrodę pieniężną kpt. Mirosławowi Kuraś. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych wyróżnił dyplomem okolicznościowym mł. kpt. Tomasza Ziarek. Wręczenia medali, odznak, nagrody pieniężnej  i dyplomu dokonano w Malborku w dniu 11 maja 2015 r. podczas wojewódzkich obchodów uroczystości "Dnia strażaka".
Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku nadało po  raz drugi:
dh Ottonowi Nastały
Złoty medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa"
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku nadało:
dh Sabinie Schulz
dh Jarosławowi Dargacz
Złoty medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa"

dh Krzysztofowi Hildebrandt
dh Marcinowi Świerzewskiemu
Srebrny medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa"
dh Januszowi Magulskiemu
dh Joannie Łosinskiej
dh Hannie Selewskiej-Błoszyk
dh Tomaszowi Ziarek
Brązowy medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa"
Minister Spraw Wewnętrznych rozkazem personalnym nadał:
mł. bryg. Jackowi Nowak - stopień brygadiera
kpt. Markowi Lniskiemu
kpt. Markowi Kąkol - stopień starszego kapitana
mł.kpt. Piotrowi Klińskiemu - stopień kapitana
Wręczenie aktów nadania wyższych stopni służbowych w korpusie oficerskim odbyło się w Malborku w dniu 11 maja 2015r. podczas wojewódzkich obchodów uroczystości "Dnia strażaka"
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Rozkazem Personalnym nadał:
mł. asp. Krzysztofowi Chmura
mł.asp. Romanowi Drywa - stopień  aspiranta
Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Rozkazem Personalnym nadał:
mł. ogn. Januszowi Gessler
mł. ogn. Marcinowi Karsznia
mł. ogn. Piotrowi Rank
mł. ogn. Karolowi Szymańskiemu -stopień ogniomistrza
sekc. Dariuszowi Lesner
sekc. Radosławowi Warmbier
sekc. Radosławowi Zienke  - stopień starszego sekcyjnego
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie rozkazem personalnym nadał:
str. Arkadiuszowi Miotk
str. Szymonowi Szreder - stopień starszego strażaka

Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku za szczególne osiągnięcia i zaangażowanie podczas wykonywania obowiązków służbowych przyznał nagrodę pieniężną następującym strażakom:
st.bryg. Piotrowi Ściebura
bryg. Jackowi Nowakowi
mł.kpt. Tomaszowi Ziarek
asp.sztab. Jarosławowi Dargacz
Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie za szczególne osiągnięcia i zaangażowanie podczas wykonywania obowiązków służbowych przyznał nagrody pieniężne łącznie dla 59 funkcjonariuszy tutejszej komendy, wyróżnił także listem gratulacyjnym dh Marka Miotk i dh Bartosza Miotk za zaangażowanie oraz poświęcenie w ratowaniu życia, zdrowia i mienia.

Nastąpiła również ceremonia uroczystego przekazania kamery termowizyjnej  oraz  turbowentylatora oddymiającego przez Panią Gabrielę Lisius - Starostę Powiatu Wejherowskiego  oraz mł.bryg. Andrzeja Papke - Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, dowódcy JRG mł. bryg. Tomaszowi Kołakowskiemu.Otrzymany sprzęt niech służy na chwałę strażakom, ku potrzebie mieszkańców powiatu wejherowskiego.Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie mł. bryg Andrzej Papke złożył podziękowania na ręce przedstawicieli samorządów obecnych na uroczystości za wsparcie PSP.W imieniu wyróżnionych podziękowanie złożył  asp. Roman Drywa.  Na uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości,  przedstawicieli instytucji, służb, inspekcji  i straży współpracujących z tutejszą komendą,   oraz emerytowani funkcjonariusze służby pożarniczej.

Więcej zdjęć: patrz -galeria zdjęć.


06-05-2015

Zgodnie z decyzją  Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie nr 3/2015 z dnia 01 kwietnia  2015 roku  w sprawie przeprowadzenia szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP z terenu powiatu wejherowskiego w dniu  25.04.2015 roku przeprowadzono egzamin teoretyczny oraz egzamin praktyczny ze znajomości taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz obsługi sprzętu specjalistycznego. 
Do przeprowadzenia egzaminu praktycznego w dniu 25 kwietnia 2014 roku powołano Rozkazem numer 18/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Komisję Egzaminacyjną w składzie:  kpt. Mirosław Kuraś-przewodniczący oraz członkowie; mł.kpt. Zbigniew Dorawa, asp. Piotr Kwiatkowski, asp. Adam Milka.
Egzamin teoretyczny odbył się w Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej  nr 1 w Wejherowie ul. Tartaczna 5. Pierwsza część egzaminu praktycznego odbyła się w siedzibie JRG nr 1 w Wejherowie natomiast druga część egzaminu zgodnie z ustaleniami praktycznie cięcie pojazdów w Samochodowym Zakładzie Usługowo-Handlowym "AUTO GiM Brudniewicz" w Gościcinie ul. Szeroka 3 w formie ćwiczeń praktycznych ze sprzętem zgodnie z zatwierdzonymi planami szkolenia. Do egzaminu przystąpiło 53 strażaków-ochotników, wszyscy zdali.
   Ocenę
 celującą uzyskał dh Wojciech Wypych członek OSP Sasino. Natomiast ocenę bardzo dobrą otrzymali: Przemysław Górczyński, Stefan Markuszewski, Stanisław Ladach członek, Krzysztof Mach. 
Wszystkim gratulujemy.

Więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć.


Aktualności: 1...567891011...40