24-03-2014
W dniu 15.03.2014r w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bożympolu odbyło się poświęcenie, a następnie  przekazanie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego. Pojazd ten jest na podwoziu Mercedesa, wyposażony w kabinę dla 6 strażaków, ściany boczne i tylna wyposażone w komory sprzętowe zamykane roletami. Zbiornik wodny o poj. 2500 l, zbiornik na środek pianotwórczy o poj. 250 l, napęd terenowy 4x4, moc silnika 286 KM, masa całkowita 13 ton.  Nowy samochód zastąpi wysłużony już prawie 30-to letni pojazd będący na wyposażeniu jednostki. W uroczystości udział wziął mł. bryg. Andrzej Papke - Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, Wójt Gminy Łęczyce, proboszcz  Parafii rzymskokatolickiej w Bożymopolu, radni Rady Gminy Łęczyce, poczty sztandarowe współpracujących jednostek OSP, przedstawiciele zarządów zaproszonych jednostek OSP, członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łęczycach,  członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bożympolu oraz zaproszeni goście. Pojazd został zakupiony za kwotę ponad 500 tyś zł, głównie ze środków gminy Łęczyce,  przy wydatnym wsparciu finansowym Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie, Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Gdańsku, NFOŚiGW w Gdańsku, Starostwa Powiatowego w Wejherowie i Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.    Samochód ochrzczono imieniem "Jasiu" - honorując działalność zasłużonego, wieloletniego prezesa OSP Bożepole - dh Jana Kabasy.    więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

17-03-2014
W dniu 15.03.2014r odbyła się następna edycja szkolenia dla funkcyjnych jednostek OSP z terenu powiatu wejherowskiego pt. "Funkcjonowanie i Działalność Ratownicza Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej  w Powiecie Wejherowskim". Szkolenie zorganizowała tut. komenda w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie, tradycyjnie udział w nim wzięli prezesi i naczelnicy jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz prezesi lub naczelnicy jednostek OSP spoza systemu i kadra kierownicza komendy. Szkolenie otworzył mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie wraz z zastępcami: mł.bryg. Jackiem Nowakiem i st.bryg. Piotrem Ściebura. W trakcie szkolenia zaprezentowano  między innymi następujące zagadnienia:
- podsumowanie funkcjonowania ochrony ppoż. i ratownictwa  w powiecie wejherowskim w 2013r  - mł.bryg. Andrzej Papke
- organizacja łączności radiowej na potrzeby prowadzonych działań ratowniczych - wprowadzenie nowych zasad organizacji łączności - mł.kpt. Mirosław Kuraś
- omówienie wyników inspekcji gotowości operacyjnej przeprowadzonych w 2013. Omówienie zasad i wytycznych IGO obowiązujących w 2014r - mł.bryg. Stanisław Baranowski
- procedury postępowania podczas zdarzeń na drogach - kpt. Waldemar Lewandowski
- aktualizacja porozumień dotyczących włączenia jednostek OSP do KSRG - st.bryg. Piotr Ściebura
- wymogi dotyczące wyposażenia jednostek OSP zgodnie z wytycznymi do organizacji ratownictwa specjalistycznego w KSRG. Dotacja dla jednostek OSP z budżetu państwa. Aktualizacja wyposażenia zgodnie z podpisanymi porozumieniami o włączeniu do KSRG  - mł.bryg. Jan Domski
- podsumowanie szkoleń przeprowadzonych w roku 2013. Zasady naboru na szkolenia i plany na rok bieżący - asp.sztab. Zenon Frankowski
- bezpieczeństwo działań ratowniczych i ćwiczeń - mł.bryg. Jacek Nowak. 
W szkoleniu udział wzięło 45 prezesów i naczelników jednostek OSP z terenu powiatu,   tradycyjnie zakończono je szeregiem wniosków i ciekawą dyskusją. wiecej zdjęć: patrz - galeria zdjęć


04-03-2014
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie informuje o zakończeniu naboru na stanowisko technika w grupie stanowisk robotniczych i obsługi.
Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej KP PSP w Wejherowie.
Link:http://www.pomorskie.eu/pl/bip/panstwowa_straz_pozarna/kppsp_wejherowo/kppsp_w/oferty_pracy

03-03-2014
W dniu 01.03.2014 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbył się egzamin  teoretyczny i praktyczny na zorganizowanym przez tut. komendę szkoleniu z zakresu dowódców OSP dla strażaków ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu. Szkoleniem tym tut. komenda rozpoczęła cykl szkoleń członków OSP w roku 2014. Do egzaminu przystąpiło 28 strażaków - ochotników, którzy wykazali się posiadaniem niezbędnych umiejętności teoretycznych oraz praktycznych podwyższając posiadane kwalifikacje pożarnicze, będące podstawą do dowodzenia zastępem i sekcją z umiejętnością dokonywania oceny sytuacji i podejmowania decyzji w różnych działaniach ratowniczych oraz prowadzenia szkoleń doskonalących w OSP. Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna powołana Rozkazem Nr 2/2014 z dn. 14.02.2014  Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w składzie: mł.kpt. Mirosław Kuraś, kpt. Waldemar Lewandowski, asp.sztab.  Zenon Frankowski, asp.sztab. Jarosław Dargacz, mł.asp. Karol Cybulski mł.asp. Paweł Wójcik i mł.asp. Krzysztof Guz. Nie stwierdzono wystąpienia ocen celujących,  natomiast oceny bardzo dobre otrzymali: dh Dariusz Adamczewski z OSP w Choczewie, dh Wojciech Daleki z OSP w Kielnie,dh Dorota Kobiella i dh Kamil Kobielak z OSP w Redzie.  Gratulujemy  strażakom ochotnikom podwyższenia kwalifikacji pożarniczych i życzymy powodzenia w dowodzeniu podległymi strażakami z jednostek OSPwięcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

03-03-2014
W dn. 28.02.2014 w Biurze Poselskim Posła na Sejm RP  - Wiceministra Rolnictwa Kazimierza Plocke w Krokowej odbyła się uroczystość przekazania sprzętu specjalistycznego - toreb (zestawów) medycznych PSP R1, dla sześciu jednostek OSP  z terenu województwa pomorskiego tj. OSP Karlikowo, OSP Karwia, OSP Korzybie, OSP Chłapowo, OSP Biesowice, powiat wejherowski reprezentowała jednostka OSP Wejherowo.  Sprzęt osobiście przekazał Kazimierz Plocke - Wiceminister Rolnictwa i Poseł na Sejm RP  obecnym na spotkaniu przedstawicielom zarządów jednostek OSP.  Było to następne spotkanie, w trakcie którego przekazano torby medyczne PSP R1. Przedstawiciele zarządów jednostek OSP wyróżnieni otrzymaniem zestawów medycznych podziękowali darczyńcy za miły gest i pamięć o strażakach ochotniczych straży pożarnych. 17-02-2014
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie informuje o naborze na stanowisko technika w grupie stanowisk robotniczych i obsługi.
Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej KP PSP w Wejherowie.
Link: http://www.pomorskie.eu/pl/bip/panstwowa_straz_pozarna/kppsp_wejherowo/kppsp_w/oferty_pracy

15-01-2014
W dniu 11.01.2014 w hali widowiskowo - sportowej w Szemudzie odbył się Powiatowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Turniej rozgrywany corocznie  zorganizował Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wejherowie przy udziale tut. komendy i Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Szemudzie. Uroczystego otwarcia dokonał Ryszard Kalkowski - Wójt Gminy Szemud i mł.bryg. Stanisław Baranowski - przedstawiciel Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie. W turnieju wystartowało 8 drużyn reprezentujących następujące jednostki OSP z miejscowości: Kielno, Gościcino, Orle, Luzino, Kostkowo, Choczewo, Łęczyce i Reda. Po zaciętej walce zwycięzcami zostały drużyny: I miejsce - OSP Łęczyce, II miejsce - OSP Luzino, III miejsce - OSP Kielno i IV miejsce - OSP Kostkowo. Prowadzono także klasyfikację na najlepszego strzelca i bramkarza turnieju - najlepszym strzelcem został dh Tomasz Neubauer - OSP Łęczyce, a najlepszym bramkarzem dh Patryk Dampc - OSP Kielno.  Puchary i dyplomy dla najlepszych drużyn i zawodników wręczał dh Mirosław Józefowicz - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie.   
więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć     

02-01-2014
W dn. 31.12.2013 w tut. komendzie odbyła się uroczystość pożegnania funkcjonariuszy przechodzących w stan spoczynku:  st. ogn. Wojciecha Miler i st. ogn. Andrzeja Gruba.
st. ogn. Wojciech Miler rozpoczął służbę w 1990r w ówczesnej Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Gdyni. W czasie lat służby podnosił kwalifikacje pożarnicze -  w 2002r ukończył Szkołę Podoficerską PSP w Bydgoszczy uzyskując pierwszy stopień służbowy - sekcyjny,  w korpusie podoficerów.  W ostatnim okresie czasu wykonywał zadania służbowe na stanowisku dowódcy zastępu w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie. Odznaczony przez Ministra Spraw Wewnętrznych brązową odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" i wyróżniony dyplomem okolicznościowym przez Komendanta Głównego PSP.  st. ogn. Andrzej Gruba rozpoczął służbę w 1993r w ówczesnej Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie. W czasie lat służby podnosił kwalifikacje pożarnicze -  w 1997r ukończył Szkołę Podoficerską PSP w Bydgoszczy uzyskując pierwszy stopień służbowy - sekcyjny,  w korpusie podoficerów.  W ostatnim okresie czasu wykonywał zadania służbowe na stanowisku starszego operatora sprzętu specjalnego w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie.Odznaczony przez Ministra Spraw Wewnętrznych brązową odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej". 
Jak podkreślił obecny na uroczystości mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie, wszyscy byli funkcjonariuszami zaangażowanym w wykonywanie zadań służbowych,  zawsze można było na nich liczyć w potrzebie nie bacząc na porę dnia i nocy, również poza służbą. Profesjonalnie oraz  odpowiedzialnie  wykonywali zadania służbowe, wielokrotnie narażając życie i zdrowie w działaniach ratowniczych dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu wejherowskiego. 
Życzymy naszym kolegom emerytom spełnienia planów, dużo spokoju i jak najmniej stresów na zasłużonym odpoczynku.
W trakcie tej uroczystości mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie wręczył także st. kpt. Tomaszowi Kołakowskiemu  - pełniącemu obowiązki dowódcy JRG nr 1 w Wejherowie akt mianowania na stałe na stanowisko dowódcy JRG nr 1.
więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć

17-12-2013
XVI  EDYCJA  KONKURSU  PLASTYCZNEGO  DLA  MŁODZIEŻY  SZKOLNEJ !
Komenda Główna  Państwowej Straży Pożarnej informuje, że rozpoczyna XVI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez Komendanta Głównego PSP, Szefa OC Kraju. Ideą konkursu jest zainteresowanie młodego pokolenia tematem szeroko rozumianego bezpieczeństwa (nie tylko pożarowego), kształtowanie właściwych postaw oraz podnoszenie świadomości zagrożenia, z jakim każdy z nas może spotkać się w codziennym życiu. Temat tegorocznego konkursu będzie dotyczył bezpieczeństwa w domach i mieszkaniach: "Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w Twoim domu będzie bezpiecznie!" W Polsce średnio rocznie wybucha ok. 150 tyś. pożarów, w wyniku których każdego roku śmierć ponosi ponad 500 osób, a kolejnych kilka tysięcy doznaje obrażeń. Paradoksalnie najwięcej, bo ponad 400 osób rocznie, tj. ok. 80% wszystkich ofiar śmiertelnych, ginie w obiektach mieszkalnych (w mieszkaniach i domach prywatnych), czyli w miejscach, gdzie co do zasady, ludzie czują się najbezpieczniej. Tragedie ludzkie są bowiem często następstwem niewiedzy, warto więc, aby i najmłodsi wiedzieli, co może się stać, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa w naszych domach. Zgodnie z tegorocznym regulaminem, do Komendy Głównej PSP trafią prace plastyczne wybrane wcześniej w szkołach. Centralna Komisja Konkursowa wybierze spośród nich prace finałowe oraz przyzna wyróżnienia. Terminy, ilość nadsyłanych prac oraz kategorie konkursowe (w tym klasa i wiek uczestnika) określa regulamin. W tegorocznej edycji nie przewiduje się eliminacji powiatowych i wojewódzkich, ważne więc jest, aby informacja o konkursie dotarła do największej liczby szkół.
Wszelkie szczegóły dotyczące konkursu oraz regulaminu XVI edycji znajdują się na stronie internetowej www.straz.gov.pl, w zakładce "konkursy plastyczne".    

16-12-2013

W dniu 13.12.2013  mł. bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie uczestniczył w podniosłej uroczystości w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gdańsku - odsłonięciu Pomnika " W Hołdzie Pomorskim Strażakom ". Pomnik powstał z inicjatywy st. bryg. Andrzeja Rószkowskiego - Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, a poświęcony został pamięci pomorskich strażaków zawodowych i strażaków ochotników, którzy oddali życie w akcjach ratowniczych, ratując zagrożone życie i zdrowie ludzi.W uroczystości uczestniczyło wielu  gości, w tym Wojewoda Pomorski, dh Zygmunt Tomczonek - Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP, kierownicy wojewódzkich służb inspekcji i straży, przedstawiciele samorządów, komendanci powiatowi i miejscy PSP woj. pomorskiego, oraz co najważniejsze - rodziny i bliscy strażaków, którzy w służbie oddali to co najcenniejsze, czyli własne życie. W trakcie tej pięknej uroczystości poświęcenia pomnika dokonał arcybiskup Sławoj Leszek Głodź - Metropolita Gdański. Odbył się apel poległych, w trakcie którego odczytano nazwiska strażaków poległych na służbie. Pomorski Komendant Wojewódzki PSP wręczył ich rodzinom i bliskim okolicznościowe pamiątkowe grafiki. Uroczystość zakończył przemarsz pododdziału honorowego Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu oraz koncert orkiestry  Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Warto zaznaczyć, że w trakcie tej uroczystości wspomniano także pamięć strażaków, którzy zmarli w trakcie służby. Dotyczy to także naszej komendy, i uhonorowania pamięci st. ogn. Jerzego Jeka  - dowódcy zastępu,  zmarłego nagle w wieku 42 lat w trakcie pełnienia obowiązków służbowych. Nasz kolega st. ogn. Jerzy Jeka rozpoczął służbę  w ówczesnej Terenowej Zawodowej Straży Pożarnej w Wejherowie w 1979 r , a śmierć wyrwała go z naszych szeregów w dniu 12.07.2001 r. Pozostawił żonę i trójkę dzieci.               Cześć ich Pamięci !                                       więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć    Aktualności: 1...567891011...36