22-09-2014
W dniu 20.09.2014 r. w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbył się egzamin na przeprowadzonym szkoleniu z zakresu ratownictwa technicznego dla członków  OSP z terenu powiatu wejherowskiego. Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna powołana Rozkazem nr 52 Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w składzie: mł. bryg. Stanisław Baranowski , kpt. Mirosław Kuraś, asp. sztab. Zenon Frankowski, mł. asp. Karol Wojciechowski i mł. asp. Mateusz Arent. Szkolenie ukończyło 34 strażaków - ochotników, którzy potwierdzili nabycie wiedzy  teoretycznej i umiejętności praktycznych.
więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

02-07-2014
W dniu 01.07.2014 w  komendzie odbyła się uroczystość pożegnania funkcjonariuszy przechodzących w stan spoczynku:  st. ogn. Adama Klewera,  st. ogn. Tomasza Keslinke i st. asp. Franciszka Furmana. Trzej nasi strażacy po raz ostatni uderzyli w strażacki dzwon sygnalizujący zmianę służby, przechodząc na zasłużony, emerytalny etap życia.  W uroczystości uczestniczył mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie w obecności zastępcy mł.bryg. Jacka Nowaka oraz kadra kierownicza,  funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy.
st. ogn. Adam Klewer  rozpoczął służbę w 1994r w ówczesnej Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni na stanowisku stażysta. W czasie lat służby podnosił kwalifikacje pożarnicze -  w 1996r ukończył Szkołę Podoficerską PSP w Bydgoszczy uzyskując pierwszy stopień służbowy - sekcyjny,  w korpusie podoficerów.  W ostatnim okresie czasu wykonywał zadania służbowe na stanowisku starszego operatora sprzętu specjalnego w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi. Odznaczony przez Ministra Spraw Wewnętrznych brązową odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej",  przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Gdańsku brązowym oraz srebrnym medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa".
 st. ogn. Tomasz Keslinke rozpoczął służbę w 1991r w ówczesnej Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Wejherowie na stanowisku pomocnika przodownika roty. W czasie lat służby podnosił kwalifikacje pożarnicze -  w 1996r ukończył Szkołę Podoficerską PSP w Bydgoszczy uzyskując pierwszy stopień służbowy - sekcyjny,  w korpusie podoficerów.  W ostatnim okresie czasu wykonywał zadania służbowe na stanowisku starszego operatora sprzętu specjalnego w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie. Odznaczony przez Ministra Spraw Wewnętrznych brązową odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej", wyróżniony dyplomem okolicznościowym przez Komendanta Głównego PSP.
st. asp. Franciszek Furman rozpoczął służbę w 1995r w ówczesnej Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni na stanowisku stażysty. W czasie lat służby podnosił kwalifikacje pożarnicze - w 1997r ukończył Szkołę Podoficerską PSP, w 2006r Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu otrzymując tytuł technika pożarnictwa i pierwszy stopień młodszego aspiranta w korpusie aspirantów PSP. W ostatnim okresie czasu wykonywał zadania służbowe na stanowisku zastępcy dowódcy zmiany w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi. Odznaczony przez Ministra Spraw Wewnętrznych brązową i srebrną odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej",   przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Gdańsku brązowym medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa".  
Jak podkreślił obecny na uroczystości mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie, koledzy przechodzący w stan spoczynku byli funkcjonariuszami zaangażowanym w wykonywanie zadań służbowych,  zawsze można było na nich liczyć w potrzebie nie bacząc na porę dnia i nocy, również poza służbą. Profesjonalnie oraz  odpowiedzialnie  wykonywali zadania służbowe, wielokrotnie narażając życie i zdrowie w działaniach ratowniczych dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu wejherowskiego. 
Życzymy naszym kolegom emerytom spełnienia planów, dużo spokoju i jak najmniej stresów na zasłużonym odpoczynku. więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

25-06-2014
W dniu 18 czerwca 2014 roku na stadionie MOSiR w Redzie przeprowadzone zostały Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zawody zostały rozegrane  zgodnie z "Regulaminem Zawodów Sportowo - Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych" w dwóch konkurencjach, tj.
- sztafecie pożarniczej 7x50 metrów z przeszkodami,
- ćwiczeniu bojowym.
W zawodach łącznie wzięło udział 18 młodzieżowych drużyn pożarniczych, 8 drużyn w grupie"A" - chłopcy i 10 drużyn w grupie "C" - dziewczęta. Podczas zawodów panowała wesoła atmosfera, lecz zauważyć dało się mocną sportową rywalizację pomiędzy startującymi drużynami.

Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:

Grupa "A" - chłopcy
 1. OSP Bolszewo
 2. OSP Choczewo
 3. OSP Nadole
 4. OSP Rumia
 5. OSP Lewino
 6. OSP Rybno
 7. OSP Gościcino
 8. OSP Gniewowo
Grupa "C" - dziewczęta
 1. OSP Nowy Dwór Wejherowski
 2. OSP Opalino
 3. OSP Choczewo
 4. OSP Rumia
 5. OSP Luzino
 6. OSP Gniewino
 7. OSP Zbychowo
 8. OSP Łęczyce
 9. OSP Bożepole
 10. OSP Gościcino
Zwycięzcom gratulujemy zajętych miejsc.
więcej zdjęć: patrz- galeria zdjęć


20-06-2014
W dniu 14 czerwca 2014 roku na stadionie "Arena Mistrzów" w Gniewinie rozegrane zostały Wojewódzkie Zawody Sportowo - Pożarnicze dla drużyn jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z całego województwa pomorskiego. Zawody rozpoczęły się od wprowadzenie startujących drużyn na płytę boiska przez Komendanta zawodów mł. bryg. Tomasza Kołakowskiego, a następnie został złożony meldunek do st. bryg. Andrzeja Rószkowskiego - Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Zawody zostały rozegrane zgodnie z regulaminem w dwóch konkurencjach tj. sztafecie pożarniczej z przeszkodami 7x50m i ćwiczeniu bojowym na mokro. W zawodach łącznie wzięło udział 18 drużyn kobiecych - grupa "C" i 19 drużyn męskich - grupa "A". Pomimo niesprzyjającej aury, opadów deszczu i zimnego wiatru podczas zawodów panowała gorąca atmosfera i niezwykle zacięta rywalizacja pomiędzy startującymi drużynami. Na koniec zawodów przed ogłoszeniem wyników gospodarz zawodów Pan Zbigniew Walczak - Wójt Gminy Gniewino został odznaczony przez Ministra Spraw Wewnętrznych srebrną odznaką "Zasłużony Dla  Ochrony Przeciwpożarowej", jak również zostały złożone podziękowania dla osób zaangażowanych w organizację zawodów. Klasyfikacja końcowa zawodów przedstawia się następująco:

Grupa "A" - drużyny męskie


Grupa "C" - drużyny kobiece


więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

12-06-2014

W dniu 11.06.2014r w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbyły się dwie uroczystości, pierwsza to  złożenie ślubowania przez  funkcjonariuszy podejmujących służbę w Państwowej Straży Pożarnej: str. Arkadiusza Miotk i str. Szymona Szredera. Funkcjonariusze złożyli rotę ślubowania w treści: " Ja, Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."
 
Druga uroczystość to przekazanie nowego lekkiego samochodu operacyjnego SLOp Volkswagen Polo. W obecności kadry kierowniczej komendy podpisania aktu przekazania samochodu dokonał Pan Józef Reszke  - Starosta Wejherowski. Następnie Starosta Wejherowski wraz z Komendantem Powiatowym PSP w Wejherowie mł. bryg. Andrzejem Papke dokonali uroczystego przecięcia wstęgi i wręczenia kluczyków do pojazdu. Całość zwieńczyła krótka prezentacja nowego samochodu pożarniczego. Zakup nowego pojazdu sfinansowały władze powiatu wejherowskiego kwotą 50 tyś zł.     więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

05-06-2014

W dn. 02.06.2014 w tut. komendzie odbyła się uroczystość pożegnania przechodzącego w stan spoczynku funkcjonariusza:  st. ogn. Sławomira Miotk. W uroczystości uczestniczył mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie w obecności zastępców: st.bryg. Piotra Ściebury i mł.bryg. Jacka Nowaka oraz kadra kierownicza i funkcjonariusze komendy.
st. ogn. Sławomir Miotk rozpoczął służbę w 1988r w ówczesnej Komendzie Terenowej Zawodowej Straży Pożarnej w Wejherowie, odbywając zastępczą służbę wojskową  jako Junak OC. W latach 1990 -  1992 pełnił służbę  w KomendzieTerenowej Zawodowej Straży Pożarnej w Gdyni, a od 1992 do chwili obecnej w ówczesnej Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie. W czasie lat służby podnosił kwalifikacje pożarnicze -  w 2001r ukończył Szkołę Podoficerską PSP w Bydgoszczy uzyskując pierwszy stopień służbowy - sekcyjny,  w korpusie podoficerów.  W ostatnim okresie czasu wykonywał zadania służbowe na stanowisku dowódcy zastępu w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie. Otrzymał odznaczenia: Prezydenta RP  - srebrny medal "Za Długoletnią Służbę", Ministra Spraw Wewnętrznych -  brązowa odznaka "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej", Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Gdańsku  - brązowy, srebrny i złoty medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa",  ponadto został  wyróżniony dyplomem honorowym przez Komendanta Głównego PSP. W plebiscycie "Dziennika Bałtyckiego" na najpopularniejszego strażaka zawodowego zdobył tytuł   Strażak Pomorza w 2013r. Jak podkreślił  mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie,  st.ogn. Sławomir Miotk to strażak  wybitnie zaangażowany w wykonywanie zadań służbowych,  na którego zawsze można było liczyć nie bacząc na porę dnia i nocy, również poza służbą. Profesjonalnie oraz   odpowiedzialnie  wykonywał obowiązki, wielokrotnie narażając życie i zdrowie w działaniach ratowniczych dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu wejherowskiego. Ponadto działa społecznie od wielu lat w Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie, aktualnie piastując funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Luzinie.
Życzymy naszemu  koledze spełnienia planów, dużo spokoju i jak najmniej stresów na zasłużonym odpoczynku. więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć02-06-2014
W dniu 30.05.2014 strażacy z wydziału ratowniczego KPPSP w Wejherowie tj. z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie wręczali pakiety promocyjne (zestawy szkolne) uczniom Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie. Pakiety przekazała Komenda Wojewódzka PSP w Gdańsku, w ramach promocji projektu "Usprawnienie  na drogach - etap III", współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013, Działanie 8.1 Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe. Zestawy wręczono dzieciom w trakcie  festynu szkolnego poświęconego także bezpiecznemu zachowaniu na drogach.  więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

27-05-2014
W dniu 24.05.2014 przez teren powiatu wejherowskiego przechodziły burze z obfitymi opadami deszczu, czasem o charakterze nawalnym. W związku z tym do dyżurnego stanowiska kierowania komendanta powiatowego tut. komendy wpłynęło 39 zgłoszeń dotyczących zaistniałych miejscowych zagrożeń tj. podtopień i zalań  obiektów, posesji, dróg i pomieszczeń, do których zadysponowano 52 zastępy  straży pożarnych i 270 strażaków, zarówno z Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych nr 1 w Wejherowie i nr 2 w Rumi, oraz  z ochotniczych straży pożarnych, w szczególności włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo -Gaśniczego. Zdarzenia te głównie wystąpiły na terenie miasta Rumia, a w mniejszym zakresie w miejscowościach Bojano i Szemud.  Ponadto w tym samym dniu powstały 3 wypadki drogowe i 1 pożar.
Ze względu na istniejące zagrożenie powodziowe na południu Polski w woj. dolnośląskim - stanowisko kierowania komendanta wojewódzkiego KWPSP w Gdańsku w dniu 26.05.2014 wydało dyspozycję udziału średniego samochodu gaśniczego GBA 2,5/16 Renault z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie wraz z 6 osobową obsadą w tych działaniach przeciwpowodziowych,  w mieście Złotoryja.

23-05-2014
W dniu 17.05.2014 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbył się egzamin na przeprowadzonym szkoleniu naczelników OSP dla członków  OSP z terenu powiatu wejherowskiego. Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna powołana Rozkazem nr 33 Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w składzie: mł.kpt. Mirosław Kuraś, mł.asp. Karol Wojciechowski i mł.asp. Mateusz Arent. Szkolenie ukończyło 10 strażaków - ochotników, którzy potwierdzili przygotowanie dowódcze do pełnienia funkcji naczelnika ochotniczej straży pożarnej. Stwierdzono wystąpienie jednej oceny celującej, która otrzymała dh Agata Sidorowicz z OSP w Wejherowie, oceny bardzo dobre otrzymali: dh Wojciech Daleki z OSP Kielno i dh Artur Bach z OSP Łęczyce.   Gratulujemy uczestnikom szkolenia nabycia wysokich kwalifikacji pożarniczych i życzymy powodzenia w działalności w macierzystych jednostkach OSP ! 

20-05-2014
W dn. 15.05.2014 r. w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbyły się  powiatowe obchody " Dnia Strażaka". Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku przez mł.bryg. Tomasza Kołakowskiego - dowódcę uroczystości do bryg. Krzysztofa Rogińskiego - Zastępcy Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku, nastąpił przegląd i przywitanie pododdziałów, podniesienie flagi państwowej i odegranie Hymnu Narodowego. Przemówienie wygłosił mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie. W trakcie uroczystości  wręczono odznaczenia, wyróżnienia i awanse w stopniach służbowych funkcjonariuszom tutejszej komendy, strażakom - ochotnikom i osobom współpracującym z tut. komendą oraz zaangażowanym w ochronę przeciwpożarową. Łącznie zostało wręczonych 16 medali, 8 odznak, 5 nagród finansowych, 1 dyplom okolicznościowy i 18 awansów w stopniach ałużbowych. Na koniec uroczystości odbyło się uroczyste przekazanie nowego średniego samochodu gaśniczego GBA 2,5/16 Renault Midlum. Podpisania aktu przekazania samochodu dokonali bryg. Krzysztof Rogiński - Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku i Bogdan Tokłowicz - Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa. Następnie podpisujący akt przekazania samochodu wraz z Komendantem Powiatowym PSP w Wejherowie mł. bryg. Andrzejem Papke dokonali uroczystego przecięcia wstęgi i wręczenia kluczyków do pojazdu. Całość zwieńczyła krótka prezentacja nowego samochodu gaśniczego.
Na uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości,  przedstawicieli instytucji, służb, inspekcji  i straży współpracujących z tutejszą komendą,     a także weterani służby pożarniczej.
więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć


Aktualności: 1...567891011...37