19-01-2016

07-01-2016
W dniu 31.12.2015 roku w tutejszej komendzie odbyła się uroczystość pożegnania przechodzącego w stan spoczynku funkcjonariusza st. ogn.. Witolda Roeske oraz kończącego pracę w tutejszej komendzie   Stanisława Macholla. W uroczystości uczestniczył mł. bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie w obecności zastępców: bryg. Jacka Nowaka i st. kpt. Waldemara Lewandowskiego oraz kadra kierownicza, funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy. 
st. ogn. Witold Roeske rozpoczął służbę w dniu 29 czerwca 1995 roku  w ówczesnej  Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, a od 1 stycznia 1999 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie. W czasie lat służby podnosił kwalifikacje pożarnicze, ukończył kurs chemiczno - ekologiczny oraz kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. W ostatnim okresie wykonywał zadania służbowe na stanowisku dowódcy zastępu w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie. Został odznaczony  brązowym, srebrnym  i złotym medalem "Za Zasługi Dla Pożarnictwa", brązową odznaką " Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej".
Jak podkreślił  mł. bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie st. ogn. Witold Roeske to strażak  zaangażowany w wykonywanie zadań służbowych, profesjonalnie oraz   odpowiedzialnie  wykonujący nałożone na Niego obowiązki.
Stanisław Macholl pracował od kwietnia 2012 roku na stanowisku konserwatora w Wydziale Kwatermistrzowsko - Technicznym.
Życzymy naszym
  kolegom spełnienia planów, dużo spokoju i jak najmniej stresów na zasłużonym odpoczynku.
więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

30-12-2015
           W siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie w dniu 23 grudnia 2015 roku odbyło się uroczyste przekazanie Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej trzech nowych pojazdów pożarniczych. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz powiatu na czele z Panią Starostą Gabrielą Lisius, Komendant Powiatowy mł. bryg. Andrzej Papke wraz z Zastępcami bryg. Jackiem Nowakiem i st. kpt. Waldemarem Lewandowskim oraz funkcjonariusze tutejszej Komendy. Poświęcenia pojazdów dokonał dziekan wejherowski ks. Daniel Nowak.
Nowe pojazdy pożarnicze to: GBA - średni samochód ratowniczo - gaśniczy z modułem proszkowym, SLOp Skoda Oktavia będzie służyć jako pojazd operacyjny natomiast Mikrobus Volkswagen będzie spełniał rolę samochodu operacyjno - kwatermistrzowskiego.
Wymiana pojazdów na nowe znacząco poprawi warunki pracy strażaków, co przełoży się na zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wejherowskiego.
Wszystkim, którzy przyczynili się do sfinalizowania zakupu nowych pojazdów pożarniczych serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie.

23-12-2015

20-11-2015

         W dniu 17.11.2015 r. w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbyła się uroczystość obchodów "Święta Niepodległości". Na uroczystość przybyli funkcjonariusze i pracownicy cywilni z wyjątkiem strażaków pełniących służbę w tym dniu w  w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości mł. bryg. Tomasza Kołakowskiego do mł. bryg. Andrzeja Papke - Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie, który oficjalnie otworzył uroczystość w asyście swoich zastępców - bryg. Jacka Nowaka i st. kpt. Waldemara Lewandowskiego.  Następnie wprowadzono  sztandar Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie, odegrano hymn państwowy i  przedstawiono prezentację multimedialną "Odzyskanie niepodległości - strażacy w walce", w której m.in. przedstawiono historię udziału w walkach o odzyskanie niepodległości kraju 60 tysięcy strażaków.

Odbyła się uroczystość złożenia ślubowania przez  funkcjonariusza podejmującego służbę w Państwowej Straży Pożarnej: str. Adama Budnika. Nowy funkcjonariusz złożył rotę ślubowania o treści: "Ja, Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

     W kolejnej części uroczystości nastąpiło wręczenie przez Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie  aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe, stanowiska służbowe, oraz
wyróżniającym się funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym decyzje o przyznaniu nagród finansowych.  

Wojewódzkie obchody święta niepodległości odbyły się w dniu 16.11.2015r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku.

Więcej zdjęć: patrz galeria zdjęć

16-11-2015
      Z dniem 11.11.2015 r. Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku st. bryg. mgr inż. Andrzej Rószkowski powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie st. kpt. mgr inż. Waldemara Lewandowskiego.
st. kpt. mgr inż. Waldemar Lewandowski rozpoczął służbę z dniem 23 sierpnia 1993 roku w ówczesnej Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, a od 1 stycznia 1999 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie. Przez szereg lat zajmował kolejne stanowiska służbowe, a od 1 stycznia 2013 roku pełnił służbę na stanowisku dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 w Rumi. Jest absolwentem Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie i studia magisterskie w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno - Ekonomicznej. Ukończył również studia podyplomowe: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.
        Życzymy nowo powołanemu Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie samych sukcesów, zadowolenia z pełnionej służby i dalszych awansów zawodowych.

16-10-2015
W dniu 15.10.2015 roku w siedzibie tutejszej komendy odbyła się uroczystość pożegnania przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne st. bryg. Piotra Ściebury Zastępcy - Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie. W uroczystości uczestniczył bryg. Krzysztof Rogiński  - Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku, Pani Gabriela Lisius - Starosta Wejherowski, mł. bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie wraz z Zastępcą Komendanta bryg. Jackiem Nowakiem oraz kadra kierownicza, funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy. 
st. bryg. Piotr Ściebura rozpoczął służbę w dniu 1 sierpnia 1986 roku  podejmując naukę w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Następnie jako podporucznik pełnił służbę w ówczesnej Komendzie Terenowej Zawodowej Straży Pożarnej w Gdyni,  od  1 lipca 1992 roku pełnił służbę w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni, a od 1 stycznia 1999 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie. Przez lata służby podnosił swoje kwalifikacje, jak również awansował w stanowiskach służbowych. Od 2005 roku  wykonywał zadania służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta  Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie. Za szczególne osiągnięcia w służbie został odznaczony: srebrnym i złotym medalem " Za zasługi dla pożarnictwa",   brązowym  i srebrnym medalem "Za zasługi dla obronności kraju", brązową odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej", Srebrnym Krzyżem Zasługi, srebrnym medalem za " Długoletnią Służbę",  Dyplomem Komendanta Głównego, srebrną odznaką " Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej".
Jak podkreślił  mł. bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie  - st. bryg. Piotr Ściebura to funkcjonariusz zaangażowany w wykonywanie zadań służbowych, profesjonalnie oraz   odpowiedzialnie  podejmujący decyzje.  Wiele czasu i sił poświęcił w rozwój tutejszej Komendy a zarazem całej ochrony przeciwpożarowej w powiecie wejherowskim. Dla podwładnych był wymagającym a zarazem wyrozumiałym przełożonym.
Naszemu
koledze życzymy spełnienia marzeń i  planów osobistych, dużo zdrowiaspokoju  na zasłużonym odpoczynku.

więcej zdjęć: patrz galeria zdjęć
materiał: Twojej Telewizji Morskiej

29-09-2015

W dniu 27 września 2015 roku w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie przy ul. Tartacznej 5 odbył się egzamin  teoretyczny i praktyczny na zorganizowanym przez tutejszą komendę szkoleniu z zakresu dowódców OSP dla strażaków ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu wejherowskiego. Do egzaminu teoretycznego przystąpiło 25 strażaków - ochotników, do części praktycznej egzaminu dopuszczeni zostali strażacy, którzy zaliczyli egzamin teoretyczny. Osoby które zdały egzamin zdobyły kwalifikacje dające podstawę do dowodzenia zastępem i sekcją, dokonywania oceny sytuacji i podejmowania decyzji w różnych działaniach ratowniczych oraz prowadzenia szkoleń doskonalących w OSP.
Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna powołana Rozkazem Nr 48/2015 z dnia 21 września 2015 roku Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku w składzie:
mł. bryg. Stanisław Baranowski,
st.kpt. Waldemar Lewandowski,
st.kpt. Marek Kąkol,  
kpt. Mirosław Kuraś. 
Nie wystawiono oceny celującej,  natomiast oceny bardzo dobre uzyskało czterech druhów:
dh Łukasz Ladach,
dh Rafał Wróblewski,
dh Michał Kużel,
dh Krzysztof Licau.
Gratulujemy  strażakom ochotnikom podwyższenia kwalifikacji pożarniczych i życzymy powodzenia w dowodzeniu podległymi strażakami z jednostek OSP
Więcej zdjęć: patrz -galeria zdjęć


16-09-2015

W dniu 12.09.2015 roku na stadionie "Arena Mistrzów" w Gniewinie odbyły się IX Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Organizatorem zawodów  jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wejherowie. W zawodach które odbywają się w cyklu dwuletnim startowały drużyny męskie reprezentujące jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, ponadto zwycięzcy miejskich i gminnych zawodów sportowo - pożarniczych oraz drużyny kobiece. W skład zawodów weszła również konkurencja musztry pożarniczej, nie wliczana do klasyfikacji łącznej zawodów, a ponadto tradycyjnie dwie konkurencje pożarnicze: sztafeta 7x50m z przeszkodami i ćwiczenie bojowe na mokro. Zawody otworzył bryg. Jacek Nowak - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie i dh Mirosław Józefowicz - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie. Startujące drużyny przywitał również gospodarz zawodów - Zbigniew Walczak Wójt Gminy Gniewino.
W zawodach udział wzięły łącznie 22 drużyny tj. 18 drużyn męskich i 4 drużyny kobiece. Wyniki zawodów przedstawiają się następująco: 

MUSZTRA POŻARNICZA - MĘSKIE DRUŻYNY POŻARNICZE
Drużyny z OSP Choczewo, OSP Kielno, OSP Łęczyce, OSP Nadole OSP Strzepcz  wykonały bezbłędnie ćwiczenie musztry pożarniczej, uzyskując maksymalną liczbę punktów 20, otrzymały pamiątkowe dyplomy.

KOBIECE DRUŻYNY POŻARNICZE - GRUPA ,,C"
Ćwiczenie bojowe:

1 miejsce OSP Opalino z wynikiem - 49,31
2 miejsce OSP Gościcino z wynikiem 58,50
3 miejsce OSP Wejherowo z wynikiem  66,09
4 miejsce OSP Bożepole Wielkie z wynikiem  75,14

Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami
1 miejsce OSP Opalino z wynikiem  67,78
2 miejsce OSP Gościcino z wynikiem  72,91
3 miejsce OSP Wejherowo z wynikiem  73,85
4 miejsce OSP Bożepole Wielkie z wynikiem  75,69

K
lasyfikacja generalna zawodów w grupie ,,C" - kobiece drużyny pożarnicze
1 miejsce OSP Opalino z wynikiem  117,09
2 miejsce OSP Gościcino z wynikiem 131,41
3 miejsce OSP Wejherowo z wynikiem  139,94
4 miejsce OSP Bożepole Wielkie z wynikiem  150,83

MĘSKIE DRUŻYNY POŻARNICZE - GRUPA ,,A"

 
Ćwiczenie bojowe
1 miejsce OSP Nadole z wynikiem - 39,97
2 miejsce OSP Łęczyce z wynikiem - 41,81
3 miejsce OSP Rybno z wynikiem - 43,56
4 miejsce OSP Bożepole Wielkie
5 miejsce OSP Orle
6 miejsce OSP Kostkowo
7 miejsce OSP Gniewino
8 miejsce OSP Choczewo
9 miejsce OSP Strzepcz
10 miejsce OSP Szemud
11 miejsce OSP Bojano
12 miejsce OSP Reda
13 miejsce OSP Wejherowo
14 miejsce OSP Gościcino
15 miejsce OSP Bolszewo
16 miejsce OSP Kielno
17 miejsce OSP Łebno
18 miejsce OSP Lewino

Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami
1 miejsce OSP Nadole z wynikiem - 56,74
2 miejsce OSP Orle z wynikiem - 61,57
3 miejsce OSP Gniewino z wynikiem - 62,28
4 miejsce OSP Reda
5 miejsce OSP Kostkowo
6 miejsce OSP Rybno
7 miejsce OSP Bojano
8 miejsce OSP Kielno
9 miejsce OSP Choczewo
10 miejsce OSP Strzepcz
11 miejsce OSP Gościcino
12 miejsce OSP Łebno
13 miejsce OSP Szemud
14 miejsce OSP Wejherowo
15 miejsce OSP Lewino
16 miejsce OSP Łęczyce
17 miejsce OSP Bożepole Wielkie
18 miejsce OSP Bolszewo

  Klasyfikacja generalna zawodów w grupie ,,A" - męskie drużyny pożarnicze

1 miejsce OSP Nadole z wynikiem - 96,71
2 miejsce OSP Rybno z wynikiem - 106,53
3 miejsce OSP Orle z wynikiem - 107,77
4 miejsce OSP Kostkowo
5 miejsce OSP Gniewino
6 miejsce OSP Łęczyce
7 miejsce OSP Choczewo
8 miejsce OSP Reda
9 miejsce OSP Strzepcz
10 miejsce OSP Bojano
11 miejsce OSP Bożepole Wielkie
12 miejsce OSP Szemud
13 miejsce OSP Kielno
14 miejsce OSP Gościcino
15 miejsce OSP Wejherowo
16 miejsce OSP Łebno
17 miejsce OSP Lewino
18 miejsce OSP Bolszewo
Jak widać z powyższego zestawienia wyników rywalizacja była bardzo wyrównana, a różnice pomiędzy kolejnymi drużynami były bardzo niewielkie i wynosiły zaledwie kilka sekund. Rewelacyjne wyniki osiągnęła drużyna męska OSP NADOLE, która w ćwiczeniu bojowym jako jedyna uzyskała czas poniżej 40 sekund tj. 39,97 sekundy. W roku następnym  zorganizowane zostaną natomiast Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Jednostek OSP rozgrywane w cyklu dwuletnim na przemian z zawodami zorganizowanymi w roku bieżącym.
Więcej zdjęć: patrz galeria zdjęć.


03-07-2015
W dniu 03.07.2015 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie odbyło się spotkanie z reprezentacją tutejszej komendy w sporcie pożarniczym. 
W spotkaniu uczestniczyli Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie mł. bryg. Andrzej Papke wraz z zastępcami st. bryg. Piotrem Ścieburą  i bryg. Jackiem Nowakiem, Starosta Wejherowski Pani Gabriela Lisius wraz z  etatowym członkiem zarządu Jackiem Thiel. Spotkanie było okazją do pogratulowania "Mistrzom Województwa Pomorskiego W Sporcie Pożarniczym" oraz wręczenia podziękowań i nagród.
Podczas spotkania również złożono podziękowania i gratulacje Panu insp. Sławomirowi Walczewskiemu  strażnikowi Straży Miejskiej w Wejherowie za postawę i odwagę w podjęciu działań ratujących życie mężczyzny podczas pożaru  budynku w Wejherowie na ul. Zamkowej.

więcej zdjęć: patrz galeria zdjęć

Aktualności: 1...567891011...41