09-09-2013
W dniu 06.09.2013 zgodnie z Rozkazem Nr 16/2013 Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie zostały przeprowadzone ćwiczenia dla jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, jednostek OSP i współdziałających służb z terenu powiatu wejherowskiego. Organizacja ćwiczeń podmiotów KSRG była elementem ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego, których organizatorem było Starostwo Powiatowe w Wejherowie. W ramach tych ćwiczeń opracowany został scenariusz epizodu  - ćwiczeń podmiotów KSRG, w których wiodącą służbą była Komenda Powiatowa PSP w Wejherowie. W ramach ćwiczeń podmiotów KSRG przewidziano  wypadek komunikacyjny - zderzenie samochodu ciężarowego (autocysterny przewożącej gaz LPG), autobusu MZK i samochodu osobowego w Redzie na ul. Leśnej i Cegielnianej. Głównym celem ćwiczeń było rozpoznawanie zagrożeń oraz możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. W ćwiczeniach udział wzięły podmioty KSRG: stanowisko kierowania komendanta powiatowego Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie, GCBA 5/32 Mercedes z JRG nr 1 w Wejherowie, GBA 2/24 Renault i GCBA 5/32 Mercedes z JRG nr 2 w Rumi, dwa średnie samochody gaśnicze GBA 2,5/16 z OSP w Redzie, ciężki samochód gaśniczy GCBA 3/40 z OSP w Bolszewie, średni samochód gaśniczy GBA 2,5/16 z OSP w Gościcinie, a także jednostka OSP nie włączona do KSRG tj. GBA 2,5/16 z OSP Kniewo. Ponadto w ćwiczeniach udział wzięły służby współdziałające, powiadamiane przez stanowisko kierowania komendanta powiatowego KPPSP w Wejherowie: Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie, zespoły Państwowego Ratownictwa Medycznego i Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wejherowie. Ćwiczenia przebiegły sprawnie, sprawdzono funkcjonowanie istniejących procedur i przećwiczono elementy taktyki działań ratowniczych.     więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć

25-07-2013
W dn. 25.07.2013 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbyła się uroczystość  złożenia ślubowania przez  trzech funkcjonariuszy podejmujących służbę w Państwowej Straży Pożarnej: str. Waldemara Bach, str. Sławomira Herta i str. Patryka Proń. Funkcjonariusze tradycyjnie złożyli rotę ślubowania  w treści: " Ja, Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej." Rotę ślubowania złożono w obecności: asp.sztab. Zenona Frankowskiego - kierownika sekcji operacyjno - szkoleniowej, st.kpt. Tomasza Kołakowskiego - dowódcy JRG nr 1, asp.sztab. Jarosława Dargacza - zastępcy dowódcy JRG nr 2 w Rumi i zmiany służbowej, natomiast ślubowanie przyjął mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie w asyście zastępców: st.bryg. Piotra Ściebury i  mł.bryg. Jacka Nowaka.  Młodym strażakom życzymy powodzenia i wszelkiej pomyślności w trudnej i odpowiedzialnej służbie dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu wejherowskiego. więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

08-07-2013
           W dniu 08.07.2013 roku w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbyła się uroczystość przekazania obowiązków Dowódcy JRG  pomiędzy mł. bryg. mgr inż. Jackiem Nowakiem - Zastępcą Komendanta Powiatowego a dotychczasowym dowódcą zmiany st. kpt. mgr inż. Tomaszem Kołakowskim. Uroczystość poprowadzoną zgodnie z ceremoniałem pożarniczym rozpoczęto meldunkiem, który złożył asp. sztab. Krzysztof Rathenow - dowódca uroczystości - do mł.bryg. mgr Andrzeja Papke - Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie. W uroczystości uczestniczyła kadra kierownicza tut. komendy, kierownicy komórek organizacyjnych i  zmiana służbowa z JRG.   Kierownik sekcji organizacyjno - kadrowej mł. kpt.  mgr inż. Tomasz Ziarek odczytał  decyzję Komendanta Powiatowego PSP o powierzeniu obowiązków służbowych na stanowisku dowódcy JRG nr 1 w Wejherowie st. kpt. mgr inż. Tomaszowi Kołakowskiemu. Zdający i przyjmujący obowiązki dowódcy JRG nr 1 zameldowali zdanie i przyjęcie obowiązków. Następnie głos zabrał mł.bryg. mgr Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP, który przedstawił dokonania służbowe st. kpt. mgr inż. Tomasza Kołakowskiego.

             Nowemu Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie st. kpt. mgr inż. Tomaszowi Kołakowskiemu życzymy dalszych awansów i sukcesów zawodowych.
więcej zdjęć: patrz galeria zjęć

05-07-2013
        W dniu 05.07.2013 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie odbyła się uroczystość przekazania sprzętu specjalistycznego - toreb (zestawów) medycznych PSP R1, dla dwóch jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wejherowskiego tj.: OSP Częstkowo i  OSP Zbychowo. Sprzęt osobiście przekazał Kazimierz Plocke - Wiceminister Rolnictwa i Poseł na Sejm RP obecnym na spotkaniu przedstawicielom zarządów jednostek OSP, w obecności mł.bryg. Andrzeja Papke - Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie. Spotkanie odbyło się w bardzo miłej, luźnej atmosferze. Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie w imieniu wyróżnionych jednostek OSP podziękował darczyńcy za miły gest i pamięć o strażakach powiatu wejherowskiego, zarówno tych z Ochotniczych Straży Pożarnych jak i z Państwowej Straży Pożarnej.
więcej zdjęć: patrz galeria zjęć

03-07-2013
         W dniu 02.07.2013r Pomorski Komendant Wojewódzki st. bryg. mgr inż. Andrzej Rószkowski powołał na stanowisko drugiego Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie mł. bryg. mgr inż. Jacka Nowaka.

        mł. bryg. mgr inż. Jacek Nowak rozpoczął służbę z dniem 1 sierpnia 1987 roku w ówczesnej Komendzie Terenowej Zawodowej Straży Pożarnej w Szczebrzeszynie. Od 1 września 1996 roku pełnił służbę w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni, a od 1 stycznia 1999 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie. Przez szereg lat zajmował poszczególne stanowiska dowódcze, a od 1 lipca 2004 roku pełnił służbę na stanowisku dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 w Wejherowie. Jest absolwentem Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu, ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie i studia magisterskie na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył również studia podyplomowe: Auditing ekologiczny (UG), Zarządzanie w stanach zagrożeń (SGSP) oraz Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (PG).

        Życzymy nowo powołanemu Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie samych sukcesów, zadowolenia z pełnionej służby i dalszych awansów zawodowych.


02-07-2013
W dn. 01.07.2013 w tut. komendzie odbyła się uroczystość pożegnania funkcjonariuszy przechodzących w stan spoczynku:  st. ogn. Sławomira Drewniaka, st. ogn. Piotra Krzesiaka i st. ogn. Janusza Słowego.
st. ogn. Sławomir Drewniak rozpoczął służbę w 1987r w ówczesnej Terenowej Zawodowej Straży Pożarnej w Sopocie. W czasie lat służby podnosił kwalifikacje pożarnicze -  w 2000r ukończył Szkołę Podoficerską PSP w Bydgoszczy uzyskując pierwszy stopień służbowy - sekcyjny,  w korpusie podoficerów.  W ostatnim okresie czasu wykonywał zadania służbowe na stanowisku starszy ratownik w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi.
st. ogn. Piotr Krzesiak rozpoczął służbę w 1990r w ówczesnej Komendzie Rejonowej  Straży Pożarnej w Wejherowie. W czasie lat służby podnosił kwalifikacje pożarnicze -  w 1998r ukończył Szkołę Podoficerską PSP w Bydgoszczy uzyskując pierwszy stopień służbowy - sekcyjny,  w korpusie podoficerów.  W ostatnim okresie czasu wykonywał zadania służbowe na stanowisku dowódcy zastępu w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie.
st. ogn. Janusz Słowy rozpoczął służbę w 1993r przyzakładowej Straży Stoczni Gdynia, a od 1997r podjął służbę w ówczesnej Komendzie Rejonowej  Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie. W czasie lat służby podnosił kwalifikacje pożarnicze -  w 1999r ukończył Szkołę Podoficerską PSP w Bydgoszczy uzyskując pierwszy stopień służbowy - sekcyjny,  w korpusie podoficerów.  W ostatnim okresie czasu wykonywał zadania służbowe na stanowisku starszy operator sprzętu specjalnego w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie.
Jak podkreślił obecny na uroczystości mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie, wszyscy byli funkcjonariuszami zaangażowanym w wykonywanie zadań służbowych,  zawsze można było na nich liczyć w potrzebie nie bacząc na porę dnia i nocy.  Profesjonalnie oraz  odpowiedzialnie  wykonywali zadania służbowe, wielokrotnie narażając życie i zdrowie w działaniach ratowniczych dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu wejherowskiego. 
Życzymy naszym kolegom spełnienia planów, dużo spokoju i jak najmniej stresów na emeryturze.
więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć 

20-06-2013
W dn. 10 -11.06.2013 w Pruszczu Gdańskim i Malborku odbyły się VII Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Sporcie Pożarniczym Jednostek Państwowej Straży Pożarnej. W mistrzostwach startowała drużyna reprezentująca tut. Komendę w składzie: kpt.Waldemar Lewandowski - kierownik reprezentacji,  st.str. Robert Żółtowski, mł.asp. Damian Wenta, mł.ogn. Łukasz Kaczmarek, mł.ogn. Marek Kamiński, str. Damian Szreder, mł.ogn. Piotr Labudda, st.sekc. Łukasz Szreder, sekc. Wojciech Brzeski, kpt. Marek Kąkol i st.str. Sebastian Staroszczyk. Mistrzostwa składały się z następujących konkurencji: 100m pożarniczy tor przeszkód, pożarnicze ćwiczenie bojowe, sztafeta pożarnicza 4 x 100m z przeszkodami, wspinanie przy użyciu drabiny hakowej. Nasi zawodnicy uzyskali wyniki: 100m  pożarniczy tor przeszkód - II miejsce, sztafeta pożarnicza 4x100 m z przeszkodami - III miejsce, pożarnicze  ćwiczenie bojowe- XII miejsce, co w klasyfikacji łącznej dało naszemu zespołowi V miejsce. Natomiast w klasyfikacji indywidualnej  w konkurencji pożarniczy tor przeszkód st.str. Sebastian Staroszczyk zajął II miejsce. 

04-06-2013
         W dniu 24 maja odbyła się publikacja Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Publikacja jest dostępna do pobrania w zakładce "Porady, materiały do pobrania" lub klikając na poniższy odnośnik.

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

31-05-2013
W dn. 29.05.2012 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbyła się uroczystość "Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka".  W trakcie uroczystości prowadzonej przez mł.bryg. Andrzeja Papke - Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie -  wręczono odznaczenia, wyróżnienia i awanse w stopniach służbowych funkcjonariuszom tut. komendy, strażakom - ochotnikom, osobom i instytucjom współpracującym z tut. komendą oraz zaangażowanym w ochronę przeciwpożarową.  Na uroczystość przybyło wielu gości: Posłowie na Sejm RP  Jerzy Budnik, Kierowik Biura Poselskiego  Posła Krystyny Kłosin, Kierownik Biura Poselskiego  Posła Kazimierza Plocke, st.bryg. Andrzej Rószkowski - Pomorski Komendant Wojewódzki PSP, Józef Reszke - Starosta Wejherowski, Ks. Dziekan Tadeusz Reszka, Zygmunt Treder -  Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu, mł.insp. Krzysztof Lawer - Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie, Zastępca Komendanta Miejskiego  PSP w Gdyni, mł.bryg. Bartłomiej Mollin - Komendant Powiatowy PSP w Pucku, burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu, prezesi jednostek OSP, członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie, przedstawiciele instytucji, służb, inspekcji  i straży współpracujących z tut. komendą, a także weterani służby pożarniczej.   Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku przez mł.bryg. Jacka Nowaka - dowódcę uroczystości do st.bryg. Andrzeja Rószkowskiego - Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, nastąpił przegląd pododdziałów i przywitanie, podniesienie flagi państwowej i odegranie Hymnu Narodowego. Przemówienie wygłosił mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant powiatowy PSP w Wejherowie.       
W trakcie uroczystości wyróżniono następujące osoby:  

/Strażacy wyróżnieni medalami i dyplomem w trakcie wojewódzkich obchodów uroczystości "Dnia Strażaka"  w dn. 15.05.2013 w Dworze Artusa w Gdańsku/:

1/ Prezydent RP nadał postanowieniem medale "Za Długoletnią Służbę":

złoty medal "Za Długoletnią Służbę"  - asp.sztab. Jarosław Dargacz

srebrny medal "Za Długoletnią Służbę" - asp.sztab. Krzysztof Rathenow, st.ogn. Sławomir Miotk

 2/ Minister Spraw Wewnętrznych postanowieniem nadał srebrną odznakę "Zasłużony dla Ochrony Ppoż" :

- st.kpt. Leszek Witbrodt

 3/ Komendant Główny PSP wyróżnił dyplomem okolicznościowym -   asp. Adam Milka.

/strażacy - ochotnicy wyróżnieni  medalami i odznakami w trakcie niniejszej uroczystości/:

 4/ Minister Spraw Wewnętrznych postanowieniem nadał srebrną odznakę "Zasłużony dla Ochrony Ppoż" :

   mł.bryg. w st.spocz. Jarosław Szreder

 5/ Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP nadało Złoty Znak Związku: dh Władysław Skrzypkowski

 6/ Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP nadało strażakom - ochotnikom po raz drugi złoty medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" : dh Papke Andrzej, dh Stark Alojzy, dh Baranowski Stanisław, dh Paszki Marian

7/ Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Gdańsku nadało strażakom - ochotnikom złote medale "Za Zasługi dla Pożarnictwa" : dh Nowak Jacek, dh Szreder Jarosław, dk Koszałka Edmund, dh Wojciechowski Karol 

 - Srebrne medale "Za Zasługi dla Pożarnictwa" - dh Gębka Wiesław, dh Seweryn Wacław, dh Hildebrandt Krzysztof, dh Czoska Iwona

- Brązowe medale "Za Zasługi dla Pożarnictwa"  - dh Krzyszowiec Leszek

 8/ funkcjonariusze awansowani nadaniem wyższych stopni oficerskich w korpusie oficerów

 - na stopień młodszego brygadiera: st.kpt. Stanisław Baranowski, st.kpt. Jan Domski

 Wręczenie aktów nadania wyższych stopni służbowych w korpusie oficerskim odbyło się w trakcie uroczystości obchodów wojewódzkich "Dnia Strażaka" w dn. 15.05.2013 w Dworze Artusa w Gdańsku.

 9/ funkcjonariusze awansowani nadaniem pierwszych stopni oficerskich

 - na stopień młodszego kapitana: asp. Zbigniew Dorawa, asp. Mariusz Szturgulewski, st.sekc. Tomasz Ziarek

 Wręczenie aktów nadania pierwszych stopni służbowych w korpusie oficerskim odbyło się podczas uroczystej promocji absolwentów SGSP w Warszawie w dn. 04.05.2013.

 10/ funkcjonariusze awansowani nadaniem wyższych stopni w korpusie aspirantów PSP:

 na stopień aspiranta sztabowego: st.asp. Zenon Frankowski, st.asp. Jarosław Dargacz, st.asp. Piotr Arendt

 na stopień starszego aspiranta: asp. Bogusław Browarczyk

Wręczenie aktów nadania wyższych stopni służbowych w korpusie aspirantów odbyło się w trakcie uroczystości obchodów wojewódzkich "Dnia Strażaka" w dn. 15.05.2013 w Dworze Artusa w Gdańsku,

 11/ funkcjonariusze awansowani nadaniem wyższych stopni służbowych w korpusie podoficerów

na stopień starszego ogniomistrza:  ogn. Dariusz Grubba

na stopień ogniomistrza: mł.ogn. Piotr Jędruch

 na stopień młodszego ogniomistrza: st.sekc. Michał Milczarek, st.sekc. Marek Kamiński

 12/ funkcjonariusze awansowani nadaniem wyższych stopni służbowych w korpusie szeregowych

na stopień starszego strażaka: str. Marcin Grochowski, str. Robert Żółtowski 

13. Strażacy wyróżnieni nagrodami okolicznościowymi Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP:

st.bryg. Piotr Ściebura, mł.kpt. Mirosław Kuraś, st.ogn. Jarosław Górski

 14. Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie wyróżnił osoby wspierające funkcjonowanie PSP w Wejherowie i zaangażowane w działalność w ochronę ppoż.  :

- Kazimierz Plocke - Wiceminister Rolnictwa i Poseł na Sejm RP, Krystyna Kłosin - Poseł na Sejm RP,  Jerzy Budnik - Poseł na Sejm RP, st.bryg. Andrzej Rószkowski - Pomorski Komendant Wojewódzki PSP, ks. Dziekan Tadeusz Reszka, Józef Reszke - Starosta Wejherowski, Krzysztof Hildebrandt - Prezydent Miasta Wejherowo, Elżbieta Rogala - Kończak - Burmistrz Miasta Rumia, Krzysztof Krzemiński - Burmistrz Miasta Reda, Henryk Skwarło - Wójt Gminy Wejherowo, Zbigniew Walczak - Wójt Gminy Gniewino, Piotr Witbrodt - Wójt Gminy Łęczyce, Wiesław Gębka - Wójt Gminy Choczewo, Łukasz Jabłoński - Wójt Gminy Linia, Jarosław Wejer - Wójt Gminy Luzino, Grzegorz Lasowski - Przewodniczący Rady Gminy w Szemudzie, mł.bryg. w st. spocz. Kazimierz Grubba.

 15. Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie wyróżnił naczelników  jednostek OSP  włączonych do KSRG z terenu gminy Gniewino  : dh Marcin Pokorski, dh Rafał Kamiński, dh Krzysztof Treder.

 więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć


27-05-2013

W dn. 25.05.2013 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbył się egzamin  praktyczny na zorganizowanym przez tut. komendę szkoleniu podstawowym jednoetapowym dla strażaków ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu. Było tu już piąte szkolenie członków OSP zorganizowane przez tut. komendę w bieżącym roku. Ten rok pod względem szkoleń członków OSP jest rekordowy, do chwili obecnej  w przeprowadzonych 5 szkoleniach przeszkolono już 395 strażaków ochotników  i 4 funkcjonariuszy PSP !  I to nie koniec, w II półroczu planujemy jeszcze przeprowadzenie dwóch szkoleń. Uff, ale namęczą się strażacy ochotnicy w bieżącym roku na szkoleniach organizowanych przez tut. komendę. Do egzaminu w dn. 25.05.2013 przystąpiło 59 strażaków - ochotników, którzy wykazali się posiadaniem umiejętności teoretycznych oraz praktycznych dających podstawę do  nabycia kwalifikacji pożarniczych uprawniających do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo - gaśniczych. Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna powołana Rozkazem Nr 34/2013 z dn. 16.05.2013 Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w składzie: st.kpt. Stanisław Baranowski, mł.kpt. Mariusz Szturgulewski, st.asp. Zenon Frankowski,  mł.asp. Roman Drywa i mł.asp. Damian Wenta, przy pomocy podoficerów pełniących w tym dniu służbę. Po raz kolejny szkolenie przeprowadzono jednocześnie przez funkcjonariuszy obu jednostek ratowniczych tj. JRG nr 1 w Wejherowie i JRG nr 2 w Rumi, ze względu na dokonany podział kursantów na dwie grupy szkoleniowe w celu zachowania efektywności nauczania.  Nie stwierdzono wystąpienia ocen celujących,  natomiast oceny bardzo dobre otrzymali: dh Krzysztof Noga i Przemysław Elwart z OSP w Orlu, dh Łukasz Pawlak z OSP w Zelewie, dh Marta Jóskowska z OSP w Górze i dh Magdalena Józefowicz z OSP w Orlu. Należy także pogratulować  ukończenia szkolenia przez cztery panie. Gratulujemy  szkolonym nabycia kwalifikacji pożarniczych umożliwiających  udział w działaniach ratowniczych i życzymy powodzenia w działalności w macierzystych jednostkach OSPwięcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć


Aktualności: 1...567891011...34