04-07-2016

W dniu 1 lipca 2016 roku w tutejszej komendzie odbyła się uroczystość pożegnania przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne funkcjonariusza kpt. Piotra Klińskiego. W uroczystości uczestniczył bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie w asyście zastępców: bryg. Jacka Nowaka i st.kpt. Waldemara Lewandowskiego oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy. 
Kapitan Piotr Kliński w 1991 roku po ukończeniu Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu uzyskując stopień służbowy - młodszego aspiranta  rozpoczął służbę w ówczesnej Komendzie Terenowej Zawodowej Straży Pożarnej w Wejherowie,  od  1 stycznia 1992 roku pełnił służbę w Komendzie Terenowej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni, od  1 lipca 1992 roku pełnił służbę w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni a od 1 stycznia 1998 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie. W czasie służby podnosił kwalifikacje pożarnicze -  ukończył studia podyplomowe dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi oraz kurs chemiczno-ekologiczny i kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. W ostatnim okresie wykonywał zadania służbowe na stanowisku zastępcy dowódcy JRG  w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi. Został odznaczony  brązową  i srebrną odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej", brązowym medalem  "Za  Zasługi  dla  Pożarnictwa", Brązowym  Krzyżem  Zasługi,  srebrnym  medalem za  "Długoletnią Służbę" oraz Dyplomem 20-lecia Państwowej Straży Pożarnej. 
Jak podkreślił  bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie,  kpt. Piotr Kliński to funkcjonariusz zaangażowany w wykonywanie zadań służbowych, profesjonalnie oraz  odpowiedzialnie  wykonujący nałożone na Niego obowiązki. Wielokrotnie narażał życie i zdrowie w działaniach ratowniczych oraz realizował zadania dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu wejherowskiego. Życzymy naszemu koledze spełnienia marzeń i planów osobistych, dużo spokoju i jak najmniej stresów na zasłużonym odpoczynku.
więcej zdjęć: patrz galeria zdjęć

Po zakończeniu uroczystości pożegnania funkcjonariusza przechodzącego w stan spoczynku odbyła się uroczystość wręczenia awansów w stanowiskach służbowych. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie wręczył decyzję o mianowaniu na stanowisko zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej  nr 2 w Rumi kpt. Zbigniewowi Dorawa pełniącemu dotychczas obowiązki dowódcy zmiany w JRG nr 1 w Wejherowie oraz  decyzję o mianowaniu na stanowisko dowódcy sekcji asp. Piotrowi Kwiatkowskiemu pełniącemu dotychczas obowiązki dowódcy zastępu. Życzymy awansowanym samych sukcesów, zadowolenia z pełnionej służby i dalszych awansów.
więcej zdjęć:patrz galeria zdjęć
 


22-06-2016
          W dniu 18 czerwca 2016 roku na obiektach Nadleśnictwa Gdańsk Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie zorganizowała kolejne szkolenie dla strażaków z Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wzorem wcześniejszego szkolenia teoretyczna część obejmowała zagadnienia z taktyki prowadzenia działań gaśniczych na obszarach leśnych oraz przedstawienie charakterystyki lasów w  Nadleśnictwie Gdańsk. Drugą częścią szkolenia były zajęcia praktyczne obejmujące swą tematyką następujące zagadnienia: kwalifikowaną pierwszą pomoc, użytkowanie sprzętu ochrony dróg oddechowych i sprzętu mechanicznego - pilarek do drewna. W trakcie zajęć swój sprzęt gaśniczy zaprezentowali pracownicy Straży Leśnej. W następnej kolejności przeprowadzone zostało ćwiczenie praktyczne symulujące pożar na obszarze leśnym. Głównym celem ćwiczenia było sprawdzenie możliwości prowadzenia oraz organizacji działań gaśniczych na obszarach leśnych, oraz wypracowanie dobrych praktyk podczas współpracy z pracownikami nadleśnictwa. Po zakończeniu ćwiczenia dokonano podsumowania, oceny realizacji postawionych celów do osiągnięcia oraz przedstawiono wnioski.
W ćwiczeniach łącznie udział wzięło:
- 8 zastępów - 46 ratowników z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: Bojano, Kielno, Szemud, Reda, Przetoczyno, Łebno, Gniewowo, Zbychowo,
- 6 zastępów z KP PSP i JRG nr 1 w Wejherowie oraz JRG nr 2 w Rumi -   16 funkcjonariuszy,
- 1 pojazd z Straży Leśnej - 4 pracowników.
Więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

21-06-2016

W dniu 20 czerwca 2016 roku na gminnych obiektach sportowych w Choczewie przy ul. Kusocińskiego przeprowadzone zostały Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zawody zostały rozegrane  zgodnie z "Regulaminem Zawodów Sportowo - Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych" w dwóch konkurencjach, tj.:
- sztafecie pożarniczej 7 x 50 metrów z przeszkodami,
- ćwiczeniu bojowym.
W zawodach wzięło udział łącznie 14 młodzieżowych drużyn pożarniczych, 8 drużyn chłopców oraz 6 drużyn - dziewcząt.  Zawody otworzył bryg. Jacek Nowak - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie i dh Mirosław Józefowicz - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie.Podczas zawodów panowała wesoła atmosfera, lecz zauważyć dało się mocną sportową rywalizację pomiędzy startującymi drużynami. Wyniki zawodów przedstawiają się następująco: 

Grupa dziewcząt
Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami
1. OSP Gościcino
2. OSP Nowy Dwór Wejherowski
3. OSP Kopalino
4. OSP Luzino
5. OSP Bożepole Wielkie
6.  OSP Strzepcz

Ćwiczenie bojowe
1.  OSP Kopalino
2.  OSP Nowy Dwór Wejherowski
3.  OSP Bożepole Wielkie
4.  OSP Strzepcz
5.  OSP Gościcino
6.  OSP Luzino


Klasyfikacja generalna zawodów w
grupie dziewcząt przedstawia się następująco:
1.  OSP Kopalino
2.  OSP Nowy Dwór Wejherowski
3.  OSP Gościcino
4.  OSP Bożepole Wielkie
5.  OSP Strzepcz
6.  OSP Luzino

Grupa chłopców
Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami
1.  OSP Nowy Dwór Wejherowski
2.  OSP Bolszewo
3.  OSP Strzepcz
4.  OSP Opalino
5.  OSP Kniewo II
6.  OSP Kielno
7.  OSP Reda
8.  OSP Luzino

Ćwiczenie bojowe
1.  OSP Bolszewo
2.  OSP Strzepcz
3.  OSP Reda
4.  OSP Nowy Dwór Wejherowski
5.  OSP Opalino
6.  OSP Kielno
7.  OSP Luzino
8.  OSP Kniewo II

Klasyfikacja generalna zawodów w
grupie chłopców przedstawia się następująco:
1.  OSP Bolszewo
2.  OSP Nowy Dwór Wejherowski
3.  OSP Strzepcz
4.  OSP Opalino
5.  OSP Reda
6.  OSP Kielno
7.  OSP Kniewo II
8.  OSP Luzino
Zwycięzcom gratulujemy zajętych miejsc. 
Więcej zdjęć: patrz- galeria zdjęć


16-06-2016

Zgodnie z decyzją Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie nr 4/2016 z dnia 22 kwietnia  2016 roku  w sprawie przeprowadzenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP z terenu powiatu wejherowskiego w dniu  12 czerwca 2016 roku odbył się egzamin końcowy potwierdzający nabyte uprawnienia. Do egzaminu przystąpiło 27 strażaków - ochotników, którzy nabyli wiedzą teoretyczną oraz umiejętności praktyczne dające podstawę do uzyskania kwalifikacji pożarniczych uprawniających do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo - gaśniczych. 
        Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna powołana Rozkazem Nr 22/2016 z dnia 1 czerwca 2016 roku Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w składzie: st.kpt. Marek Lniski, kpt. Zbigniew Dorawa, kpt. Tomasz Ziarek, asp. Piotr Kwiatkowski oraz asp. Adam Milka. Egzamin w części teoretycznej został przeprowadzony w formie pisemnej. Część praktyczna egzaminu końcowego polegała na wykonaniu przez słuchacza zadania praktycznego w zespole lub samodzielnie w oparciu o dostępny specjalistyczny sprzęt, zgodnie z treściami kształcenia na danym szkoleniu oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Przystąpienie do części praktycznej egzaminu końcowego uwarunkowane było otrzymaniem zaliczenia z części teoretycznej. Wszystkie osoby, które przystąpiły do egzaminu otrzymały zaświadczenia o ukończeniu kursu z wynikiem pozytywnym.
Gratulujemy  strażakom ochotnikom nabycia kwalifikacji pożarniczych uprawniających do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo - gaśniczych i życzymy powodzenia w działalności w macierzystych jednostkach OSP.
więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć


14-06-2016
W dniu 9 czerwca 2016 roku siedzibę Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie  oraz siedzibę Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odwiedziła delegacja samorządowców z Gruzji na czele z Zaza Melikidze - Starostą Alkhaltsikhe Municipality.
Wizyta w obiektach Państwowej Straży Pożarnej była okazją do wymiany doświadczeń dotyczących organizacji działania służb ratowniczych w obu krajach.  Gościom z Gruzji przedstawiono jak funkcjonuje Państwowa Straż Pożarna w powiecie wejherowskim, zaprezentowano Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie, oraz sprzęt  i wyposażenie znajdujące się na stanie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Wejherowie. Goście również odwiedzili siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolszewie.
więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

07-06-2016
          W dniu 4 czerwca 2016 roku na obiektach Ośrodka Szkolenia Poligonowego Marynarki Wojennej w Strzepczu Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie zorganizowała szkolenie dla strażaków z Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Pierwsza teoretyczna część szkolenia obejmowała zagadnienia z taktyki prowadzenia działań gaśniczych na obszarach leśnych oraz przedstawienie charakterystyki lasów w  Nadleśnictwie Strzebielino. Drugą częścią szkolenia były zajęcia praktyczne obejmujące swą tematyką następujące zagadnienia: kwalifikowaną pierwszą pomoc, użytkowanie sprzętu ochrony dróg oddechowych i sprzętu mechanicznego - pilarek do drewna. W następnej kolejności przeprowadzone zostało ćwiczenie praktyczne symulujące pożar na obszarze leśnym. Głównym celem ćwiczenia było sprawdzenie możliwości prowadzenia oraz organizacji działań gaśniczych na obszarach leśnych, oraz wypracowanie dobrych praktyk podczas współpracy z pracownikami nadleśnictwa. Po zakończeniu ćwiczenia dokonano podsumowania, oceny realizacji postawionych celów do osiągnięcia oraz przedstawiono wnioski.
W ćwiczeniach łącznie udział wzięło:
- 8 zastępów - 46 ratowników z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: Linia, Strzepcz, Bożepole, Luzino, Lewino, Rozłazino, Częstkowo i Milwino,
- 4 zastępy z KP PSP i JRG nr 1 w Wejherowie - 13 funkcjonariuszy,
- 1 zastęp z Wojskowej Straży Pożarnej - 6 żołnierzy, ratowników i pracowników wojska,
- 2 pojazdy z Nadleśnictwa Strzebielino - 3 pracowników.
Więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

03-06-2016
W dniu 31 maja 2016 roku w tutejszej komendzie odbyła się uroczystość pożegnania przechodzących w stan spoczynku funkcjonariuszy st.ogn. Jarosłwa Górskiego i st.ogn. Andrzeja Kalkowskiego. W uroczystości uczestniczył bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie w asyście zastępców: bryg. Jacka Nowaka i st.kpt. Waldemara Lewandowskiego oraz kadra kierownicza, funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy. 

Starszy ogniomistrz Jarosław Górski rozpoczął służbę w dniu 20 października 1989 roku  w ówczesnej Komendzie Terenowej Zawodowej Straży Pożarnej w Gdyni,  od  1 lipca 1992 roku pełnił służbę w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni, a od 1 stycznia 1999 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie. W czasie służby podnosił kwalifikacje pożarnicze -  w 1988 roku ukończył kurs kwalifikacyjny szeregowców, natomiast w 1997 roku kurs kształcenia kwalifikacyjnego podoficerów Państwowej Straży Pożarnej uzyskując stopień służbowy - sekcyjnego.  Odbył również szkolenie  z zakresu ochrony danych osobowych oraz kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. W ostatnim okresie wykonywał zadania służbowe jako pomocnik dyżurnego operacyjnego w Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie. W uznaniu zasług odznaczony brązową i srebrną odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej", srebrnym medalem "Za Długoletnią Służbę", złotym medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa" oraz "Dyplomem 20 - lecia Państwowej Straży Pożarnej". 

Starszy ogniomistrz  Andrzej Kalkowski rozpoczął służbę w dniu 19 września 1990 roku  w ówczesnej Komendzie Terenowej Zawodowej Straży Pożarnej w Gdyni,  od  1 lipca 1992 roku pełnił służbę w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni, a od 1 stycznia 1999 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie. W czasie  służby podnosił kwalifikacje pożarnicze - w 1988 roku ukończył kurs kwalifikacyjny szeregowców, natomiast w 1997 roku kurs kształcenia kwalifikacyjnego podoficerów Państwowej Straży Pożarnej uzyskując stopień służbowy - sekcyjnego. Ukończył również szkolenie  z zakresu współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, kurs napełniania zbiorników przenośnych oraz kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. W ostatnim okresie wykonywał zadania służbowe na stanowisku starszego ratownika w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie. Za wzorowe wykonywanie zadań służbowych odznaczony brązową odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej", brązowym medalem  "Za Zasługi Dla  Pożarnictwa" oraz "Dyplomem 20 - lecia Państwowej Straży Pożarnej". 

Jak podkreślił  bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie, st. ogn. Jarosław Górski i st.ogn. Andrzej Kalkowski to strażacy zaangażowani w wykonywanie zadań służbowych, profesjonalnie oraz   odpowiedzialnie  wykonujący nałożone na Nich obowiązki. Wielokrotnie narażali życie i zdrowie w działaniach ratowniczych dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu wejherowskiego. Na zasłużonym odpoczynku życzymy kolegom spełnienia planów, dużo spokoju i jak najmniej stresów.

Więcej zdjęć: patrz galeria zdjęć

31-05-2016

W dniu 25 maja 2015  w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Wejherowo odbyła się uroczystość  "Dnia Strażaka", która rozpoczęła się  złożeniem meldunku przez mł. bryg. Tomasza Kołakowskiego - dowódcę uroczystości do st.bryg. Waldemara Miłejko - Zastępcy Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku, nastąpił przegląd i przywitanie pododdziałów, podniesienie flagi państwowej i odegranie Hymnu Narodowego. Gości przywitał bryg. Andrzej Papke Komendant Powiatowy Państwowej  Straży  Pożarnej w Wejherowie.  Na uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości,  przedstawicieli instytucji, służb, inspekcji  i straży współpracujących z tutejszą komendą,  oraz emerytowani  funkcjonariusze  służby  pożarniczej.  Podczas  uroczystości  nastąpiło  wręczenie  medali  i  awansów  w stopniach  służbowych, nagród i wyróżnień - wręczenie medali i odznak.
Prezydent  Rzeczpospolitej  Polskiej  Postanowieniem  z  dnia  21  marca 2016 r.  odznaczył: 
asp. Adama Gafke
st. ogn. Tomasza Mikulskiego
Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2016 r.  nadał:

asp. Karolowi Wojciechowskiemu
Brązową odznakę "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej".

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych wyróżnił dyplomem okolicznościowym - kpt. Mirosława Kuraś oraz nagrodą pieniężną asp. sztab. Krzysztofa Rathenow. Wręczenia medali, odznaki, dyplomu oraz nagrody pieniężnej dokonano w Gniewie w dniu 16 maja 2016 r. podczas wojewódzkich obchodów uroczystości "Dnia Strażaka". 

Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku nadało po  raz drugi:
dh Ryszardowi Szulc
Złoty Znak Związku

dh Zenonowi Frankowskiemu
dh Marianowi Kotłowskiemu
dh Grzegorzowi Miotk
po raz drugi Złoty medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa"

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku nadało:
dh Jerzemu Sawoniuk
dh Jarosławowi Górskiemu
Złoty medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa"

dh Piotrowi Jędruch
Srebrny medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa"

Prezes Zarządu   Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz bryg. Andrzej Papke  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie wyróżnili podziękowaniem za szczególne zaangażowanie oraz długoletnią służbę w jednostkach ochotniczych straży pożarnych:
dh Huberta Dosz
dh Stanisława Stolz
dh Wojciecha Skwarło

Minister Spraw Wewnętrznych rozkazem personalnym nadał:
mł. bryg. Andrzejowi Papke - stopień brygadiera

mł. kpt. Zbigniewowi Darawa
mł. kpt. Mariuszowi Szturgulewskiemu
mł. kpt. Tomaszowi Ziarek - stopień kapitana
Wręczenie aktów nadania wyższych stopni służbowych w korpusie oficerskim odbyło się w Gniewie w dniu 16 maja 2016 r. podczas wojewódzkich obchodów uroczystości "Dnia strażaka".

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Rozkazem Personalnym nadał:
mł. asp. Krzysztofowi Guz
mł. asp. Karolowi Wojciechowskiemu
mł. asp. Pawłowi Wójcik - stopień aspiranta

Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Rozkazem Personalnym nadał:
ogn. Piotrowi Jędruch  -  stopień starszego ogniomistrza

mł. ogn. Markowi Kamińskiemu
mł. ogn. Michałowi Milczarek -  stopień ogniomistrza

st. sekc. Dawidowi Kwiatkowskiemu
 -  stopień młodszego ogniomistrza

sekc. Adamowi Fleming
sekc. Edmundowi Kszałka
sekc. Janowi Oreszke
sekc. Mariuszowi Szypelt
sekc. Marcinowi Zielke -  stopień starszego sekcyjnego

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie rozkazem personalnym nadał:
str. Damianowi Bladowskiemu
str. Adamowi Budnik
str. Adamowi Dolny
str. Mateuszowi Majka -  stopień starszego strażaka

Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku za szczególne osiągnięcia i zaangażowanie podczas wykonywania obowiązków służbowych przyznał nagrodę pieniężną następującym strażakom:
bryg. Jackowi Nowakowi
st. kpt. Waldemarowi Lewandowskiemu
st. ogn. Jarosławowi Górskiemu
st. ogn. Dariuszowi Grubba

Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie za szczególne osiągnięcia i zaangażowanie podczas wykonywania obowiązków służbowych przyznał nagrody pieniężne łącznie dla 93 funkcjonariuszy tutejszej komendy. 
Następnie odbyła się ceremonia wręczenia wyróżnień dla funkcjonariuszy KP PSP Wejherowo przez Panią Gabrielę Lisius - Starostę Powiatu Wejherowskiego. Wyróżnienia otrzymali:
bryg. Andrzej Papke
kpt. Zbigniew Dorawa
kpt. Mariusz Szturgulewski
kpt. Tomasz Ziarek
asp. Adam Gafke
asp. Karol Wojciechowski
asp. Krzysztof Guz
asp. Pawł Wójcik
st. ogn. Tomasz Mikulski
st. ogn. Jarosław Górski
st. ogn. Piotr Jędruch
ogn. Marek Kamiński
ogn. Michał Milczarek
mł. ogn. Dawid Kwiatkowski
st. sekc. Adam Fleming
st.  sekc. Edmund Koszałka
st. sekc. Jan Oreszke
st. sekc. Mariusz Szypelt
st. sekc. Marcin Zielke
st. str. Damian Bladowski
st. str. Adam Budnik
st. str. Adam Dolny
st. str. Mateusz Majka
dh Ryszard Szulc
dh Zenon Frankowski
dh Marian Kotłowski
dh Grzegorz Miotk
dh Jerzy Sawoniuk
W imieniu wyróżnionych podziękowanie złożył  kpt. Zbigniew Dorawa.  

Więcej zdjęć:  patrz galeria zdjęć


23-05-2016

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie uprzejmie informuje, że  w dniu 27 maja 2016 r. urząd będzie nieczynny. 

Informujemy jednocześnie, iż urząd będzie czynny dla interesantów w sobotę 4 czerwca 2016r.


                                                                 Komendant Powiatowy
                                                                 Państwowej Straży Pożarnej
                                                                w Wejherowie

                                                                   bryg Andrzej Papke

                                 


23-05-2016


                             Informacja dla emerytów i rencistów
                                        Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie uprzejmie informuje, że powiatowe obchody "Dnia Strażaka" odbędą się w dniu 25 maja 2016r. o godz. 10:00 w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Wejherowie, ul. Tartaczna 5.

Chętnych do udziału w uroczystości serdecznie zapraszamy.


Aktualności: 1...567891011...42