11-03-2013
W dniach od 02.03.2013  - do 10.03.2013  w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbywały się zorganizowane przez tut. komendę ćwiczenia praktyczne dla strażaków OSP z terenu powiatu  z zakresu eksploatacji aparatów ochrony dróg oddechowych w użyczonej komorze dymowej z Ośrodka Szkolenia PSP w Słupsku.  Na strażaków ochotników padł blady strach i niosły się do komendy głosy przerażenia, co to będzie z tymi ćwiczeniami, czy uda się je zaliczyć i wyjść z tej opresji cało i zdrowo.  Całe szczęście strach miał tylko wielkie oczy - szkolenie przebiegło prawidłowo, wszyscy uczestniczący w nim strażacy ochotnicy poza  wyjątkami je ukończyli zdobywając ciekawe i ekscytujące doświadczenie pożarnicze przydatne do działań ratowniczych. Łącznie  w szkoleniu udział wzięło 253 strażaków z 28 jednostek OSP z powiatu wejherowskiego, zarówno włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego  jak i spoza systemu. Do terminu wypożyczenia komory dymowej dopasowano także terminy zorganizowanych szkoleń podstawowych członków OSP: podstawowego jednoetapowego i podstawowego uzupełniającego II część, aby biorący udział w tych szkoleniach członkowie OSP także mogli skorzystać z ćwiczeń w tym zakresie.       

04-03-2013
W dn. 03.03.2013 zakończyło się szkolenie podstawowe uzupełniające II część zorganizowane przez tut. komendę dla strażaków - ratowników  z jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu. W szkoleniu brała udział rekordowa ilość strażaków, bo aż 65, w związku z czym dokonano ich podziału na dwie grupy szkoleniowe, z których jedna odbywała szkolenie w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie, a druga w JRG nr 2 w Rumi. Dodatkowym utrudnieniem były zajęcia praktyczne z zakresu eksploatacji aparatów ochrony dróg oddechowych w komorze dymowej, użyczonej z Ośrodka Szkolenia PSP w Słupsku.
Celem szkolenia było zachowanie przez strażaków OSP nabytych przed 2006r kwalifikacji pożarniczych uprawniających do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych. Część teoretyczna szkolenia została przeprowadzona w oparciu o internetową platformę edukacyjną www.platforma.wint.pl. Egzamin przeprowadziła komisja  w składzie: st.kpt. Stanisław Baranowski, mł.kpt. Mirosław Kuraś i st.asp. Zenon Frankowski, stwierdzono  dwie oceny celujące, które uzyskali: dh Edmund Miotk z OSP Orle i dh Piotr Wenta z OSP Szemud.  Szkolenie to rozpoczęło cykl szkoleń strażaków OSP prowadzonych przez tut. komendę w roku bieżącym, w którym zaplanowano jeszcze przeprowadzenie szkoleń: podstawowego jednoetapowego, z zakresu ratownictwa technicznego i dowódców OSP, oraz  dodatkowo szkolenia podstawowego jednoetapowego dla strażaków OSP z jednostek OSP nie włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.    
Gratulujemy strażakom uczestniczącym w szkoleniu utrwalenia posiadanych kwalifikacji pożarniczych uprawniających do udziału w akcjach ratowniczych.   więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć    

28-02-2013
W dn. 28.02.2013 w tut. komendzie odbyła się uroczystość pożegnania przechodzących w stan spoczynku funkcjonariuszy: st.ogn. Ireneusza Kosiróg i st.ogn. Zenona Kreft.
st.ogn.Ireneusz Kosiróg  rozpoczął służbę w 1992r w ówczesnej Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie na stanowisku stażysty. W czasie lat służby podnosił kwalifikacje pożarnicze -  w 1996r ukończył Szkołę Podoficerską PSP w Bydgoszczy uzyskując pierwszy stopień służbowy - sekcyjny,  w korpusie podoficerów. W ostatnim okresie czasu wykonywał zadania służbowe na stanowisku starszego operatora sprzętu specjalnego w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie. Jak podkreślił obecny na uroczystości st.bryg. Piotr Ściebura - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie, st.ogn. Ireneusz Kosiróg był funkcjonariuszem zaangażowanym w wykonywanie zadań służbowych, na którego zawsze można było liczyć w potrzebie nie bacząc na porę dnia i nocy, wielokrotnie narażającym życie i zdrowie dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu wejherowskiego.
st.ogn. Zenon Kreft rozpoczął służbę w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Wejherowie w 1989r na stanowisku pomocnika przodownika roty, wykonując zadania służbowe w podziale bojowym. Także w czasie lat służby podnosił kwalifikacje pożarnicze -  w 2000r ukończył Szkołę Podoficerską PSP w Bydgoszczy.  W ostatnim okresie czasu wykonywał zadania służbowe na stanowisku starszego operatora sprzętu specjalnego w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie. Jak podkreślił Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie -  st.ogn. Zenon Kreft to dobry, odpowiedzialny strażak, wykonujący profesjonalnie nałożone obowiązki, również wielokrotnie narażający życie i zdrowie w działaniach ratowniczych. Życzymy naszym kolegom spełnienia planów, dużo spokoju i jak najmniej stresów na zasłużonej emeryturze                             więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

06-02-2013
Podziękowanie dla strażaków za prowadzone działania gaśnicze budynku mieszkalnego w Rumi w dniu 28.01.2013r.

21-01-2013
W dn. 19.01.2013 w Biurze Poselskim Posła na Sejm RP Kazimierza Plocke w Krokowej odbyła się uroczystość przekazania sprzętu specjalistycznego - toreb (zestawów) medycznych PSP R1, dla trzech jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego z terenu powiatu wejherowskiego tj.: OSP Nadole, OSP Bożepole i OSP Kielno. Sprzęt osobiście przekazał Kazimierz Plocke - Wiceminister Rolnictwa i Poseł na Sejm RP oraz Andrzej Styn  - Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdańsku obecnym na spotkaniu przedstawicielom zarządów jednostek OSP, w obecności mł.bryg. Andrzeja Papke - Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie. Spotkanie odbyło się w bardzo miłej, luźnej atmosferze, elementem regionalnym było tradycyjne zażywanie tabaki, którą częstowali członkowie OSP. Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie w imieniu wyróżnionych jednostek OSP podziękował darczyńcom za miły gest i pamięć o strażakach powiatu wejherowskiego, zarówno tych z ochotniczych straży pożarnych jak i z Państwowej Straży Pożarnej.    więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć

02-01-2013

W dn. 31.12.2012 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi odbyła się podwójna uroczystość - pożegnanie przechodzącego w stan spoczynku mł.bryg. Jarosława Szredera - dowódcy JRG nr 2, i zdanie przez niego obowiązków służbowych, a także mianowanie na to stanowisko dotychczasowego zastępcy dowódcy JRG nr 2 kpt. Waldemara Lewandowskiego. Uroczystość poprowadzoną zgodnie z ceremoniałem pożarniczym rozpoczęto meldunkiem, który złożył kpt. Marek Lniski - dowódca uroczystości - do mł.bryg. Andrzeja Papke - Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie. W uroczystości uczestniczyła kadra kierownicza tut. komendy, kierownicy komórek organizacyjnych i  zmiany służbowe JRG nr 2. Po złożeniu meldunku poczet sztandarowy wprowadził  sztandar komendy, odegrano Hymn Państwowy. Następnie głos zabrał mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP, który przedstawił dokonania służbowe mł.bryg. Jarosława Szredera. Kierownik sekcji organizacyjno - kadrowej st.sekc. Tomasz Ziarek odczytał decyzję Komendanta Głównego PSP o zwolnieniu ze służby mł.bryg. Jarosława Szredera oraz decyzję Komendanta Powiatowego PSP o powierzeniu obowiązków służbowych na stanowisku dowódcy JRG nr 2 w Rumi  kpt. Waldemarowi Lewandowskiemu. Zdający i przyjmujący obowiązki dowódcy JRG nr 2 zameldowali zdanie i przyjęcie obowiązków. Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie złożył podziękowanie za dotychczasową służbę mł.bryg. Jarosławowi Szrederowi i przedstawił sylwetkę nowego dowódcy kpt. Waldemara Lewandowskiego. 
mł.bryg. Jarosław Szreder rozpoczął służbę w 1984r w ówczesnej Komendzie Terenowej Zawodowej  Straży Pożarnej w Sopocie na stanowisku dowódcy sekcji, a następnie instruktora. W 1996r przeszedł do Komendy Rejonowej PSP w Gdyni na stanowisko zastępcy dowódcy JRG w Rumi. W 1999r w chwili utworzenia powiatu wejherowskiego i przejęcia JRG w Rumi przez tut. komendę nadal pełnił służbę na tym stanowisku. W roku 2005 mianowany na stanowisko dowódcy JRG nr 2 w Rumi.  Ukończył Szkołę Chorążych Pożarnictwa w 1989r, a następnie  studia inżynierskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie w 1999r. Za osiągnięcia w służbie odznaczony: Brązowym Krzyżem Zasługi, medalem - Za Zasługi dla Obronności Kraju, srebrnym medalem "Za Długoletnią Służbę", brązową i srebrną odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej".    Jak przekazał w trakcie uroczystości Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie  - osiągnięcia i dokonania mł.bryg. Jarosława Szredera są wybitne i niepodważalne, wniósł on w funkcjonowanie tut. Komendy oraz JRG nr 2 w Rumi najlepszą część swojego życia, wielokrotnie narażał życie i zdrowie  dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu w akcjach ratowniczych, był dobrym dowódcą, wzorem dla podwładnych.   A dla kolegów ze służby zawsze koleżeński, uczynny, na którego zawsze można było liczyć w potrzebie. Żal, że już na zasłużonej emeryturze, na której życzymy naszemu koledze dużo spokoju, zdrowia, jak najmniej stresów, spełnienia marzeń. 
więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć       

19-12-2012
Z okazji zbliżających się Świąt
pragnę złożyć
w imieniu własnym, funkcjonariuszy
oraz pracowników cywilnych Komendy
mieszkańcom naszego powiatu
życzenia zdrowych, spokojnych
pełnych rodzinnego ciepła i radości
Świąt Bożego Narodzenia
        oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów
               w nadchodzącym 2013 roku

                                               Komendant Powiatowy
                                               Państwowej Straży Pożarnej
                                          w Wejherowie

                                                 mł. bryg. Andrzej Papke

20-11-2012
W dn. 19.11.2012 w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbyła się uroczystość obchodów "Święta Niepodległości"w tut. komendzie.
Na uroczystość przybyli funkcjonariusze i pracownicy cywilni z wyjątkiem strażaków pełniących służbę w tym dniu w  w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości mł.bryg. Jacka Nowaka do mł. bryg. Andrzeja Papke - Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie, który oficjalnie otworzył uroczystość w asyście swojego zastępcy - st. bryg. Piotra Ściebury. Następnie wprowadzono  sztandar Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie, odegrano hymn państwowy i  przedstawiono prezentację multimedialną "Odzyskanie niepodległości - strażacy w walce", w której m.in. przedstawiono historię udziału w walkach o odzyskanie niepodległości kraju 60 tysięcy strażaków.  Następna część uroczystości to wręczenie przez Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie  aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe  i stanowiska służbowe.  
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazem personalnym nadał:
- bryg. Piotrowi Ściebura - stopień starszego brygadiera
 wręczenie aktów nadania wyższych stopni służbowych w korpusie oficerów odbędzie się w trakcie  wojewódzkich obchodów "Święta Niepodległości".
Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Gdańsku rozkazem personalnym nadał wyższe stopnie służbowe w korpusie podoficerskim:
 na stopień młodszego ogniomistrza - st. sekc. Filip Bulczak, st. sekc.  Dariusz Gruba, st. sekc. Sławomir Gruba, st. sekc. Piotr Labudda, st. sekc. Joanna Łosińska, st. sekc. Łukasz Kaczmarek,
 na stopień starszego sekcyjnego -  sekc. Marcin Szypelt.
Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie rozkazem personalnym nadał  wyższy stopień służbowy w korpusie szeregowych:
- starszego strażaka  str. Paweł Kolenta, str. Sławomir Kolenta, str. Paweł Miotk, str. Sebastian Staroszczyk.
Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie mianował na wyższe stanowiska służbowe:
- mł. kpt. Mirosław Kuraś - na stanowisko starszego specjalisty,
- mł. ogn. Zbigniew Klejno - na stanowisko dowódcy zastępu,
- mł. ogn. Karol Szymański - na stanowisko starszy operator sprzętu specjalnego,
- st. ogn. Szymon Błażejczak - na stanowisko operator sprzętu specjalnego,
- mł .ogn. Filip Bulczak - na stanowisko starszy ratownik,
- st.sekc. Dariusz Henning - na stanowisko starszy ratownik.
 
Następnie Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie wręczył wyróżniającym się funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym decyzje o przyznaniu nagród finansowych.
 
więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć

08-10-2012

W dn. 06.10.2012 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbył się egzamin teoretyczny i praktyczny na zorganizowanym przez tut. komendę szkoleniu podstawowym uzupełniającym II część dla strażaków ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu. Było tu trzecie szkolenie członków OSP zorganizowane przez tut. komendę w bieżącym roku. Do egzaminu przystąpiło 46 strażaków - ochotników, którzy wykazali się posiadaniem umiejętności teoretycznych oraz praktycznych dających podstawę do zachowania nabytych wcześniej kwalifikacji pożarniczych objętych szkoleniem w zakresie bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo - gaśniczych. Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna powołana Rozkazem Nr 33/2012 z dn. 01.10.2012 Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w składzie: kpt. Marek Kąkol, mł.kpt. Piotr Kliński, st.asp. Zenon Frankowski, st.asp. Jarosław Dargacz, asp. Franciszek Furman, mł.asp. Piotr Kwiatkowski, mł.asp. Roman Drywa, mł.asp. Marcin Dettlaff, przy pomocy podoficerów pełniących w tym dniu służbę. Następny raz szkolenie przeprowadzono jednocześnie przez funkcjonariuszy obu jednostek ratowniczych tj. JRG nr 1 w Wejherowie i JRG nr 2 w Rumi, ze względu na dokonany podział kursantów na dwie grupy szkoleniowe w celu zachowania efektywności nauczania.  Nie stwierdzono wystąpienia ocen celujących,  natomiast oceny bardzo dobre otrzymali: dh Radosław Ropela z jednostki OSP Łebno, dh Mirosław Mischke z OSP Bolszewo, dh Michał Piotrowicz i Adam Dargacz z OSP Wejherowo, dh Wojciech Boike, Andrzej Długosz , Ireneusz Chmielewski i Tomasz Sikora z OSP Bożepole, dh Bartłomiej Bieszk z OSP Gościcino, dh Marian Paszki, Janusz Drabik,  Piotr Marszał i  Grzegorz Miotk  z OSP Luzino,  dh Edward Stanula z OSP Szemud, dh Waldemar Elwart i Michał Ruszkowski z OSP Linia. Gratulujemy  kursantom nabycia kwalifikacji pożarniczych dających podstawę do zachowania posiadanych już umiejętności umożliwiających  udział w działaniach ratowniczych i życzymy powodzenia w działalności w macierzystych jednostkach OSP.    więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć


02-10-2012
W dn. 02.10.2012 w siedzibie tut. komendy odbyła się uroczystość pożegnania przechodzącego w stan spoczynku st.ogn. Kazimierza Karsznia, pełniącego służbę w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie na stanowisku dowódcy zastępu. St.ogn. Kazimierz Karsznia rozpoczął służbę w 1988r w ówczesnej Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Wejherowie na stanowisku pomocnika przodownika roty. W trakcie służby przechodził szereg szkoleń specjalistycznych, w tym ukończył Szkołę Podoficerską PSP w Bydgoszczy. W 2009r został przez Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie mianowany na stanowisko dowódcy zastępu. Obecny na uroczystości mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie złożył emerytowi podziękowanie za długoletnią ofiarną służbę, zaangażowanie i profesjonalizm w wykonywanie nałożonych obowiązków i zaznaczył, że  jego przejście w stan spoczynku  odzwierciedla  żegnanie jednego z "gladiatorów" służby pożarniczej, rozpoczynających służbę w odmiennej rzeczywistości ustrojowej i organizacyjnej z okresu PRL, przechodzących wszystkie jej etapy zmian oraz rozwoju.   Życzymy naszemu koledze dużo spokoju, jak najmniej stresów i spełnienia marzeń na zasłużonej emeryturze. 
więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć 

Aktualności: 1...567891011...32