02-01-2014
W dn. 31.12.2013 w tut. komendzie odbyła się uroczystość pożegnania funkcjonariuszy przechodzących w stan spoczynku:  st. ogn. Wojciecha Miler i st. ogn. Andrzeja Gruba.
st. ogn. Wojciech Miler rozpoczął służbę w 1990r w ówczesnej Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Gdyni. W czasie lat służby podnosił kwalifikacje pożarnicze -  w 2002r ukończył Szkołę Podoficerską PSP w Bydgoszczy uzyskując pierwszy stopień służbowy - sekcyjny,  w korpusie podoficerów.  W ostatnim okresie czasu wykonywał zadania służbowe na stanowisku dowódcy zastępu w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie. Odznaczony przez Ministra Spraw Wewnętrznych brązową odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" i wyróżniony dyplomem okolicznościowym przez Komendanta Głównego PSP.  st. ogn. Andrzej Gruba rozpoczął służbę w 1993r w ówczesnej Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie. W czasie lat służby podnosił kwalifikacje pożarnicze -  w 1997r ukończył Szkołę Podoficerską PSP w Bydgoszczy uzyskując pierwszy stopień służbowy - sekcyjny,  w korpusie podoficerów.  W ostatnim okresie czasu wykonywał zadania służbowe na stanowisku starszego operatora sprzętu specjalnego w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie.Odznaczony przez Ministra Spraw Wewnętrznych brązową odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej". 
Jak podkreślił obecny na uroczystości mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie, wszyscy byli funkcjonariuszami zaangażowanym w wykonywanie zadań służbowych,  zawsze można było na nich liczyć w potrzebie nie bacząc na porę dnia i nocy, również poza służbą. Profesjonalnie oraz  odpowiedzialnie  wykonywali zadania służbowe, wielokrotnie narażając życie i zdrowie w działaniach ratowniczych dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu wejherowskiego. 
Życzymy naszym kolegom emerytom spełnienia planów, dużo spokoju i jak najmniej stresów na zasłużonym odpoczynku.
W trakcie tej uroczystości mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie wręczył także st. kpt. Tomaszowi Kołakowskiemu  - pełniącemu obowiązki dowódcy JRG nr 1 w Wejherowie akt mianowania na stałe na stanowisko dowódcy JRG nr 1.
więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć

17-12-2013
XVI  EDYCJA  KONKURSU  PLASTYCZNEGO  DLA  MŁODZIEŻY  SZKOLNEJ !
Komenda Główna  Państwowej Straży Pożarnej informuje, że rozpoczyna XVI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez Komendanta Głównego PSP, Szefa OC Kraju. Ideą konkursu jest zainteresowanie młodego pokolenia tematem szeroko rozumianego bezpieczeństwa (nie tylko pożarowego), kształtowanie właściwych postaw oraz podnoszenie świadomości zagrożenia, z jakim każdy z nas może spotkać się w codziennym życiu. Temat tegorocznego konkursu będzie dotyczył bezpieczeństwa w domach i mieszkaniach: "Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w Twoim domu będzie bezpiecznie!" W Polsce średnio rocznie wybucha ok. 150 tyś. pożarów, w wyniku których każdego roku śmierć ponosi ponad 500 osób, a kolejnych kilka tysięcy doznaje obrażeń. Paradoksalnie najwięcej, bo ponad 400 osób rocznie, tj. ok. 80% wszystkich ofiar śmiertelnych, ginie w obiektach mieszkalnych (w mieszkaniach i domach prywatnych), czyli w miejscach, gdzie co do zasady, ludzie czują się najbezpieczniej. Tragedie ludzkie są bowiem często następstwem niewiedzy, warto więc, aby i najmłodsi wiedzieli, co może się stać, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa w naszych domach. Zgodnie z tegorocznym regulaminem, do Komendy Głównej PSP trafią prace plastyczne wybrane wcześniej w szkołach. Centralna Komisja Konkursowa wybierze spośród nich prace finałowe oraz przyzna wyróżnienia. Terminy, ilość nadsyłanych prac oraz kategorie konkursowe (w tym klasa i wiek uczestnika) określa regulamin. W tegorocznej edycji nie przewiduje się eliminacji powiatowych i wojewódzkich, ważne więc jest, aby informacja o konkursie dotarła do największej liczby szkół.
Wszelkie szczegóły dotyczące konkursu oraz regulaminu XVI edycji znajdują się na stronie internetowej www.straz.gov.pl, w zakładce "konkursy plastyczne".    

16-12-2013

W dniu 13.12.2013  mł. bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie uczestniczył w podniosłej uroczystości w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gdańsku - odsłonięciu Pomnika " W Hołdzie Pomorskim Strażakom ". Pomnik powstał z inicjatywy st. bryg. Andrzeja Rószkowskiego - Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, a poświęcony został pamięci pomorskich strażaków zawodowych i strażaków ochotników, którzy oddali życie w akcjach ratowniczych, ratując zagrożone życie i zdrowie ludzi.W uroczystości uczestniczyło wielu  gości, w tym Wojewoda Pomorski, dh Zygmunt Tomczonek - Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP, kierownicy wojewódzkich służb inspekcji i straży, przedstawiciele samorządów, komendanci powiatowi i miejscy PSP woj. pomorskiego, oraz co najważniejsze - rodziny i bliscy strażaków, którzy w służbie oddali to co najcenniejsze, czyli własne życie. W trakcie tej pięknej uroczystości poświęcenia pomnika dokonał arcybiskup Sławoj Leszek Głodź - Metropolita Gdański. Odbył się apel poległych, w trakcie którego odczytano nazwiska strażaków poległych na służbie. Pomorski Komendant Wojewódzki PSP wręczył ich rodzinom i bliskim okolicznościowe pamiątkowe grafiki. Uroczystość zakończył przemarsz pododdziału honorowego Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu oraz koncert orkiestry  Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Warto zaznaczyć, że w trakcie tej uroczystości wspomniano także pamięć strażaków, którzy zmarli w trakcie służby. Dotyczy to także naszej komendy, i uhonorowania pamięci st. ogn. Jerzego Jeka  - dowódcy zastępu,  zmarłego nagle w wieku 42 lat w trakcie pełnienia obowiązków służbowych. Nasz kolega st. ogn. Jerzy Jeka rozpoczął służbę  w ówczesnej Terenowej Zawodowej Straży Pożarnej w Wejherowie w 1979 r , a śmierć wyrwała go z naszych szeregów w dniu 12.07.2001 r. Pozostawił żonę i trójkę dzieci.               Cześć ich Pamięci !                                       więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć    09-12-2013
W dniach od 05.12.2013 do 08.12.2013 przemieszczał się przez teren powiatu wejherowskiego orkan "Ksawery", którego prędkość wiatru dochodziła w porywach do 120 km/h. Apogeum uderzenia orkanu przypadło na dzień 06.12, w którym wystąpiło najwięcej zdarzeń. Niestety, orkan spowodował wiele strat i utrudnień w poruszaniu się po zawianych śniegiem drogach, ranne zostały również 4 osoby, całe szczęście nie odnotowano ofiar śmiertelnych, jak miało to miejsce w sąsiednim powiecie lęborskim. Na terenie powiatu stwierdzono wystąpienie 75 zdarzeń spowodowanych przez orkan,  w tym:
- 53 powalone drzewa na drogi i budynki
- 6 powalonych drzew na linie energetyczne lub zagrażających liniom energetycznym
- 3 zdarzenia, w których zagrożenia stwarzały  naderwane części dachów i reklam
- 5 zdarzeń dotyczących uwięzienia w zaspach autobusów i busów, a także zastępu ratownictwa medycznego,
- 5 kolizji i wypadków drogowych
- 2 wypadki autobusów ( Strzebielinko i Choczewko ), w wyniku których ranne zostały 4 osoby
- 1 zdarzenie spowodowane brakiem zasilania w energię elektryczną - uwięzienie osoby w windzie.
Ponadto w tym okresie czasu stwierdzono również wystąpienie 7 pożarów samochodów i budynków, w 2 zdarzeniach sprawdzenie zagrożenia tlenkiem węgla, i jedno zdarzenie - podejrzenie występowania materiałów wybuchowych w mieszkaniu. Ogółem strażacy tut. komendy i ochotniczych straży pożarnych w liczbie 112 zastępów uczestniczyli w usuwaniu skutków 85 zdarzeń, łącznie w zdarzeniach tych udział brało 678 strażaków.         

18-11-2013
W dniu 15.11.2013 r. w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbyła się uroczystość obchodów "Święta Niepodległości"w tutejszej  komendzie.
Na uroczystość przybyli funkcjonariusze i pracownicy cywilni z wyjątkiem strażaków pełniących służbę w tym dniu w  w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości st. kpt. Tomasza Kołakowskiego do mł. bryg. Andrzeja Papke - Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie, który oficjalnie otworzył uroczystość w asyście swoich zastępców - st. bryg. Piotra Ściebury i mł. bryg. Jacka Nowaka.  Następnie wprowadzono  sztandar Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie, odegrano hymn państwowy i  przedstawiono prezentację multimedialną "Odzyskanie niepodległości - strażacy w walce", w której m.in. przedstawiono historię udziału w walkach o odzyskanie niepodległości kraju 60 tysięcy strażaków.  Odbyła się uroczystość złożenia ślubowania przez  funkcjonariusza podejmującego służbę w Państwowej Straży Pożarnej: str. Artura Lessnau. Nowy funkcjonariusz złożył rotę ślubowania o treści: " Ja, Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej." Następna część uroczystości to wręczenie przez Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie  aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe  i stanowiska służbowe.  
Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Gdańsku rozkazem personalnym nadał wyższe stopnie służbowe w korpusie podoficerskim:
 na stopień ogniomistrza - mł. ogn. Rafał Maszota, mł. ogn. Zbigniew Klejno.
na stopień młodszego ogniomistrza - st. sekc. Roman Jędruch, st. sekc Mariusz Lessnau.
na stopień starszego sekcyjnego -  sekc. Łukasz Pallubicki, sekc. Wojciech Brzeski.
Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie rozkazem personalnym nadał  wyższy stopień służbowy w korpusie szeregowych:
- starszego strażaka  - str. Damian Szreder
Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie mianował na wyższe stanowiska służbowe:
- st. ogn. Sławomir Miotk - na stanowisko dowódcy zastępu
- mł. ogn. Piotr Rank - na stanowisko dowódcy zastępu
- ogn. Rafał Maszota - na stanowisko starszego operatora sprzętu specjalnego
- st. sekc. Pawła Jaskólskiego - na stanowisko dyżurnego stanowiska kierowania
Następnie Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie wręczył wyróżniającym się funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym decyzje o przyznaniu nagród finansowych.
więcej zdjęć: patrz galeria zdjęć

30-10-2013
W dniu 26.10.2013 został przeprowadzony rozgrywany corocznie Powiatowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Turniej zorganizował  Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wejherowie przy udziale tut. komendy i Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gniewinie. Rozgrywki odbyły się w Hali Widowiskowo - Sportowej w Gniewinie, udział w nim wzięło 14 pięcioosobowych drużyn reprezentujących jednostki OSP z miejscowości: Kielno, Bojano, Opalino, Kostkowo, Nadole, Gowino, Łęczyce, Milwino, Reda - Rumia, Choczewo, Orle, Gościcino, Strzepcz i Bolszewo. Po zaciętej walce zwycięzcami turnieju zostały drużyny: I miejsce - OSP Gościcino, II miejsce - OSP Reda - Rumia, III miejsce - OSP Bolszewo.  więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć. 

21-10-2013
W dn. 19.10.2013 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie oraz na terenie Samochodowego Zakładu Usługowo - Handlowego "Auto GiM Brudniewicz" w Gościcinie odbył się egzamin  teoretyczny i praktyczny na zorganizowanym przez tut. komendę szkoleniu z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu. Było tu już siódme  - ostatnie w tym roku szkolenie dla członków OSP zorganizowane przez tut. komendę. W przeprowadzonych szkoleniach w 2013r przeszkolono  432 strażaków ochotników  i 7 funkcjonariuszy PSP. Do egzaminu przystąpiło 27 strażaków - ochotników i 1 funkcjonariusz PSP, którzy wykazali się posiadaniem umiejętności teoretycznych oraz praktycznych w zakresie podwyższenia posiadanych kwalifikacji pożarniczych, będących podstawą do udziału w planowanych na rok 2014 szkoleniach dowódców OSP i naczelników OSP. Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna powołana Rozkazem Nr 60/2013 z dn. 07.10.2013 Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w składzie: mł.kpt. Mirosław Kuraś, mł.kpt. Piotr Kliński, asp.sztab.  Zenon Frankowski,  mł.asp. Mateusz Arent i mł.asp. Karol Wojciechowski, przy pomocy podoficerów pełniących w tym dniu służbę.  Stwierdzono wystąpienie jednej oceny celującej, którą otrzymała dh Agata Sidorowicz z OSP Wejherowo,  natomiast oceny bardzo dobre otrzymali: dh Stanisław Paszki z OSP w Luzinie, dh Dariusz Myszka i dh Benedykt Hoza z OSP w Strzepczu, dh Szymon Szreder i dh Dorota Kobiella z OSP w Redzie.  Gratulujemy  strażakom nabycia wyższych kwalifikacji pożarniczych umożliwiających  bardziej skuteczne i profesjonalne prowadzenie działań ratowniczych w jednostkach OSP. więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć

09-10-2013
W dn. 08.10.2013 zgodnie z Rozkazem Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie zostały przeprowadzone ćwiczenia zastępów tut. komendy  na obiektach Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie. Podstawowym celem ćwiczeń było rozpoznawanie zagrożeń oraz możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Poza zastępami JRG nr 1 w Wejherowie w ćwiczeniach organizowanych przez dowództwo CWTiD MW Wejherowo zaplanowano udział służb ochrony jednostki i  zespołu ratownictwa medycznego, Żandarmerii Wojskowej, Policji, grupy antyterrorystycznej, Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego z Komendy Miejskiej PSP w Gdyni. Przewidziano dwa epizody: pożar budynku warsztatu samochodowego w trakcie którego poszkodowanych zostanie czterech pracowników. Działania ratowniczo - gaśnicze prowadzone przez dwa zastępy JRG nr 1 w Wejherowie odwróciły uwagę od napadu terrorystycznego na magazyn uzbrojenia, stanowiącego drugi epizod ćwiczeń. Po wykryciu włamania do magazynu terroryści barykadują się w nim,  grożąc użyciem broni chemicznej.  Odbicie obiektu prowadzi Policja i grupa antyterrorystyczna. Prowadzi to do uwolnienia się niebezpiecznej substancji chemicznej. Działania zabezpieczające rozpoczynają ponownie dwa zastępy z JRG nr 1 w Wejherowie i ratownicy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego KMPSP w Gdyni w celu: rozpoznania substancji, jej zabezpieczenia i ewakuacji oraz dekontaminacji osoby poszkodowanej. Ćwiczenia przebiegły zgodnie z zaplanowanym scenariuszem, a zakończył je pokaz działań z psami policyjnymi.  Ze strony kierownictwa tut. komendy przebieg ćwiczeń obserwował mł.bryg. Jacek Nowak - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.       więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć   

30-09-2013
BĄDŹ CZUJNY !!!
ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ !!!

Rozpoczyna się okres grzewczy,
a wraz z nim zagrożenie zatrucia czadem.Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?
Tlenek węgla potocznie zwany czadem  jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania. Może to wynikać z braku dopływu świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika gazowego, a także przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni. Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach, w których okna są szczelnie zamknięte lub uszczelnione na zimę. Czad powstaje także często w czasie pożaru. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwioobiegu. W układzie oddechowym człowieka tlenek węgla wiąże się z hemoglobiną 210 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Stwarza to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narządów Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał albo nawet śmierć.

Jak zapobiegać zatruciu?

Podstawową przyczyną zatruć jest niepełne spalanie, do którego może dojść np. gdy zbyt szczelnie zamknięte są okna, brak jest właściwej wentylacji . Powoduje to powstawanie tlenku i utrudnia jego odpływ. Tyle spalin wypłynie na zewnątrz ile świeżego powietrza napłynie do pomieszczenia. Przede wszystkim należy więc zapewnić możliwość stałego dopływu świeżego powietrza do paleniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub pieca) oraz swobodny odpływ spalin.

Pamiętaj aby:
- uchylić okno w mieszkaniu, gdy korzystasz z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowego
z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej),
nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,
-  przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystaj z usług wykwalifikowanej osoby,
- dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia. Gdy używasz węgla i drewna należy to robić nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Gdy używasz gazu ziemnego czy oleju opałowego ? nie rzadziej niż raz na pół roku. Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku
- użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania zgodnie
z instrukcją producenta: kontrolować stan techniczny urządzeń grzewczych,
- stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu;
w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
- w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
- systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,
- często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien.
- rozmieścić czujniki tlenku węgla w części domu, w której sypia twoja rodzina. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, dodatkowe czujniki warto umieścić w każdym pomieszczeniu,
- nie spalaj węgla drzewnego w domu, garażu, na zamkniętej werandzie itp., jeżeli pomieszczenia te nie mają odpowiedniej wentylacji,
-  nie zostawiaj samochodu w garażu na zapalonym silniku, nawet jeżeli drzwi do garażu pozostają otwarte
- nie bagatelizuj objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegasz zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?
- ból głowy,
- zawroty głowy,
- ogólne zmęczenie,
- duszność,
- trudnościami z oddychaniem, oddech przyspieszony, nieregularny
- senność,
- nudności.
Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony, oraz zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia powodują, że jest on całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomność i ? jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą ? umiera
Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?
- należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza,
- jak najszybciej wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, na świeże powietrze,
- rozluźnić poszkodowanemu ubranie ? rozpiąć pasek, guziki, ale nie rozbierać go, gdyż nie można doprowadzić do jego przemarznięcia
- wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe ? tel. 999, straż pożarna ? tel. 998 lub 112),
 Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, należy niezwłocznie przystąpić do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca.

BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEPŁYWOWEJ

Gaz jest szeroko rozpowszechnionym nośnikiem energii, stosowanym powszechnie
w gospodarstwach domowych. Szczelność instalacji gazowej jest dla każdego oczywistym warunkiem bezpiecznego użytkowania gazu, gdyż jego mieszanina z powietrzem grozi wybuchem. Większość użytkowników gazu nie wie jednak kiedy może pojawić się zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla (potocznie zwanym czadem).
W Polsce każdego roku, z powodu zatrucia tlenkiem węgla pochodzącym z gazowych grzejników wody przepływowej, umiera ok. 100 osób, a kilka razy więcej ulega zatruciu wymagającym hospitalizacji.
Przeważająca większość wypadków śmiertelnych zdarza się między 1 listopada a 31 marca,
a więc w porze chłodnej. Przyczyną są zamknięte, szczelne okna. Można łatwo zapobiec powstawaniu tlenku węgla i jego przenikaniu do mieszkań, spełniając cztery podstawowe warunki bezpiecznego użytkowania urządzeń spalających gaz.
Są to:
1) prawidłowa instalacja,
2) stały dopływ świeżego powietrza,
3) swobodny odpływ spalin,
4) właściwa eksploatacja zapewniająca dobry stan techniczny urządzenia gazowego.
Są one przedstawione poniżej w skrócie.

PRAWIDŁOWA INSTALACJA
Zainstalowania lub wymiany piecyka gazowego może dokonać jedynie uprawniony specjalista, zgodnie z instrukcją producenta. Wykonywanie prac instalacyjnych i regulacyjnych przez osobę nieuprawnioną może stworzyć zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Takie same wymagania co do prac instalacyjnych i regulacyjnych , dotyczą kuchenek gazowych. Kuchenka powinna znajdować się jak najbliżej wywiewnej kratki wentylacyjnej, a stanowiska pracy powinny być usytuowane między oknem a kuchenką, tak, aby nad nimi następował przepływ świeżego powietrza.

STAŁY DOPŁYW ŚWIEŻEGO POWIETRZA
Stały dopływ świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie gazu ma podstawowe znaczenie. Brak dopływu świeżego powietrza powoduje niedobór tlenu. Wynikiem tego niedoboru jest niezupełne spalanie i powstawanie tlenku węgla. Następuje to wówczas, gdy np. okna mieszkania są szczelnie zamknięte. Stały dopływ świeżego powietrza do mieszkania jest również warunkiem niezbędnym swobodnego odpływu spalin. W związku z tym należy pamiętać, aby przed każdą kąpielą dobrze przewietrzyć łazienkę, szczelne okna były wyposażone w nawiewniki powietrza, a podczas kąpieli uchylone było okno w mieszkaniu lub lufcik. Zasłanianie kratek wentylacyjnych, zarówno nawiewnej w drzwiach do łazienki, jak i wywiewnej na wlocie do przewodu wentylacyjnego, grozi śmiertelnym zatruciem.

SWOBODNY ODPŁYW SPALIN
Piecyk gazowy powinien być szczelnie przyłączony do przewodu spalinowego, a przewód spalinowy musi być szczelny i drożny. Nieszczelny komin powoduje osłabienie ciągu lub może być przyczyną przenikania spalin do sąsiadujących z nim pomieszczeń. Przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) należy kontrolować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kontrola powinna być przeprowadzona przez osoby uprawnione, a obowiązek poddania obiektu kontroli spoczywa na właścicielu lub zarządcy. Warunkiem swobodnego odpływu spalin jest jednak nie tylko drożny przewód spalinowy, lecz także stały dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia, w którym następuje spalanie gazu. Nie będzie odpływu spalin, jeżeli pracujący piecyk gazowy będzie się znajdował w zamkniętym, uszczelnionym mieszkaniu. Stały dopływ powietrza do pomieszczenia, w którym włączono piecyk gazowy, jest więc warunkiem niezbędnym do spełnienia dwóch podstawowych wymagań bezpieczeństwa - zupełnego spalania gazu i swobodnego odpływu spalin.
Podczas kąpieli nie należy włączać wentylatora w kuchni lub w innym miejscu w mieszkaniu, ponieważ jego działanie osłabia naturalny ciąg spalin w przewodzie spalinowym piecyka gazowego.

DOBRY STAN TECHNICZNY URZĄDZENIA GAZOWEGO
Urządzenia gazowe powinny być utrzymywane w czystości i w dobrym stanie technicznym, a także okresowo kontrolowane zgodnie z zaleceniami producenta. Obowiązek utrzymania wymaganego stanu technicznego urządzeń gazowych i ich udostępnienia do kontroli nakłada na użytkownika lokalu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 z dnia 9.09.1999r., poz. 836, § 17 ust. 1 i 2). W trosce o bezpieczeństwo własne i swojej rodziny do tego obowiązku powinien się poczuwać każdy użytkownik urządzeń gazowych. Piecyk gazowy używany od wielu lat należy niezwłocznie zgłosić do kontroli. Stary, zużyty,  nie czyszczony i rozregulowany piecyk gazowy zagraża życiu. Naprawa i konserwacja urządzenia gazowego może być powierzona wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia.

Pamiętajmy !
Od stosowania się do powyższych rad może zależeć zdrowie i życie Twoje oraz Twoich bliskich. Wystarczy jedynie odrobina przezorności.

Materiał pochodzi ze strony internetowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=3216

Więcej informacji i materiałów w zakładce:  Porady, materiały do pobrania.

23-09-2013

W dn. 21.09.2013 na stadionie "Arena Mistrzów" w Gniewinie odbyły się odbywane w cyklu dwuletnim VIII Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Organizatorem zawodów  jest tut. komenda i Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wejherowie. W zawodach startowały drużyny męskie reprezentujące jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, ponadto zwycięzcy miejskich i gminnych zawodów sportowo - pożarniczych i drużyny kobiece ( jedna z gminy ). Po raz pierwszy od ponad 20 lat  w skład zawodów weszła konkurencja musztry pożarniczej, nie wliczana tym razem do klasyfikacji łącznej zawodów, a ponadto tradycyjnie dwie konkurencje pożarnicze: sztafeta 7x50m z przeszkodami i ćwiczenie bojowe na mokro. Zawody otworzył mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie i dh Mirosław Józefowicz - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie. Startujące drużyny przywitał również gospodarz zawodów - Zbigniew Walczak Wójt Gminy Gniewino. W zawodach udział wzięło łącznie 21 drużyn tj. 17 drużyn męskich i 4 drużyny kobiece. Wyniki zawodów przedstawiają się następująco: 

   MUSZTRA POŻARNICZA - MĘSKIE DRUŻYNY POŻARNICZE

 1 miejsce (ex aequo) - REDA, KOSTKOWO, CHOCZEWO, WEJHEROWO, LUZINO, OPALINO, SŁAJSZEWO - 20 pkt,

2 miejsce (ex aequo) - GOŚCICINO, NADOLE - 19 pkt,

3 miejsce - ORLE - 18 pkt.

   KOBIECE DRUŻYNY POŻARNICZE - GRUPA ,,C"

                Ćwiczenie bojowe:

1 miejsce ŁĘCZYCE                         z wynikiem - 54,48

2 miejsce NOWY DWÓR WEJHEROWSKI     z wynikiem - 62,04

3 miejsce LEWINO                             z wynikiem - 62,60

4 miejsce WEJHEROWO                  z wynikiem - 72,20

Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami

1 miejsce NOWY DWÓR WEJHEROWSKI   z wynikiem - 69,41

2 miejsce ŁĘCZYCE                           z wynikiem - 69,58

3 miejsce WEJHEROWO                  z wynikiem - 72,87

4 miejsce LEWINO                            z wynikiem - 91,90

Klasyfikacja generalna zawodów w grupie ,,C" - kobiece drużyny pożarnicze

 1 miejsce ŁĘCZYCE                          z wynikiem - 124,06

2 miejsce NOWY DWÓR WEJHEROWSKI   z wynikiem - 131,45

3 miejsce WEJHEROWO                  z wynikiem - 145,07

4 miejsce LEWINO                            z wynikiem - 154,50

 MĘSKIE DRUŻYNY POŻARNICZE - GRUPA ,,A"

 Ćwiczenie bojowe

 1 miejsce NADOLE                       z wynikiem - 37,90

2 miejsce OPALINO                       z wynikiem - 42,82

3 miejsce (ex aequo) REDA, STRZEPCZ    z wynikiem - 46,30

5 miejsce LEWINO                       z wynikiem - 46,67

6 miejsce LINIA                             z wynikiem - 47,80

7 miejsce CHOCZEWO                z wynikiem - 47,86

8 miejsce KOSTKOWO               z wynikiem - 50,00

9 miejsce GOŚCICINO                  z wynikiem - 51,30

10 miejsce SZEMUD                     z wynikiem - 52,00

11 miejsce ORLE                            z wynikiem - 52,30

12 miejsce SŁAJSZEWO               z wynikiem - 52,51

13 miejsce LUZINO                         z wynikiem - 55,30

14 miejsce WEJHEROWO             z wynikiem - 59,43

15 miejsce BOŻEPOLE WIELKIE     z wynikiem - 60,10

16 miejsce KIELNO                        z wynikiem - 63,34

17 miejsce ŁĘCZYCE                     z wynikiem - 67,80

 Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami

 1 miejsce NADOLE                       z wynikiem - 58,81

2 miejsce ŁĘCZYCE                       z wynikiem - 59,96

3 miejsce OPALINO                       z wynikiem - 61,96

4 miejsce REDA                             z wynikiem - 62,20

5 miejsce LUZINO                         z wynikiem - 62,59

6 miejsce ORLE                              z wynikiem - 62,70

7 miejsce KOSTKOWO                z wynikiem - 64,40

8 miejsce SŁAJSZEWO                z wynikiem - 65,43

9 miejsce LEWINO                         z wynikiem - 65,61

10 miejsce STRZEPCZ                   z wynikiem - 65,75

11 miejsce CHOCZEWO               z wynikiem - 66,23

12 miejsce BOŻEPOLE WIELKIE     z wynikiem - 67,40

13 miejsce WEJHEROWO            z wynikiem - 68,40

14 miejsce GOŚCICINO                 z wynikiem - 68,60

15 miejsce LINIA                            z wynikiem - 69,64

16 miejsce KIELNO                        z wynikiem - 70,86

17 miejsce SZEMUD                     z wynikiem - 71,60

  Klasyfikacja generalna zawodów w grupie ,,A" - męskie drużyny pożarnicze

 1 miejsce NADOLE                         z wynikiem - 96,71

2 miejsce OPALINO                         z wynikiem - 104,78

3 miejsce REDA                               z wynikiem - 108,50

4 miejsce STRZEPCZ                      z wynikiem - 112,05

5 miejsce LEWINO                          z wynikiem - 112,28

6 miejsce CHOCZEWO                  z wynikiem - 114,09

7 miejsce KOSTKOWO                  z wynikiem - 114,40

8 miejsce ORLE                                z wynikiem - 115,00

9 miejsce LINIA                               z wynikiem - 117,44

10 miejsce LUZINO                         z wynikiem - 117,89

11 miejsce SŁAJSZEWO                z wynikiem - 117,94

12 miejsce GOŚCICINO                  z wynikiem - 119,90

13 miejsce SZEMUD                       z wynikiem - 123,60

14 miejsce BOŻEPOLE WIELKIE     z wynikiem - 127,50

15 miejsce ŁĘCZYCE                       z wynikiem - 127,76

16 miejsce WEJHEROWO              z wynikiem - 127,83

17 miejsce KIELNO                          z wynikiem - 134,20.

Jak widać z powyższego zestawienia wyników rywalizacja była bardzo wyrównana, a różnice pomiędzy kolejnymi drużynami były bardzo niewielkie i wynosiły zaledwie od 1 do 3  sekund. Rewelacyjne wyniki osiągnęła drużyna męska OSP NADOLE, która w ćwiczeniu bojowym jako jedyna uzyskała czas poniżej 40 sekund tj. 37,90 sekundy. W roku następnym  zorganizowane zostaną natomiast Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Jednostek OSP rozgrywane w cyklu dwuletnim na przemian z zawodami zorganizowanymi w roku bieżącym.  więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć


Aktualności: 1...567891011...35