30-08-2012

W dn. 30.08.2012 w siedzibie tut. komendy odbyła się uroczystość  złożenia ślubowania przez  funkcjonariusza podejmującego służbę w Państwowej Straży Pożarnej: str. Damiana Szredera. Nowy funkcjonariusz złożył rotę ślubowania  w treści: " Ja, Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej." Rotę ślubowania złożono w obecności: zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie asp.sztab. Krzysztofa Rathenow, a w imieniu Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie ślubowanie przyjął bryg. Piotr Ściebura - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.    więcej zdjęć:  patrz - galeria zdjęć


01-08-2012
W dniu 29 lipca 2012 roku w wyniku gwałtownych i obfitych opadów deszczu do dyżurnego stanowiska kierowania komendanta powiatowego wpłynęło łącznie 46 zgłoszeń o zalaniu posesji, tuneli, piwnic i innych obiektów. Najwięcej interwencji miało miejsce w mieście Wejherowo bo aż 34, 7 w Rumi i pojedyncze interwencje w Redzie, Łężycach, Gościcinie, Karczemkach i Sopieszynie. W usuwaniu skutków nawałnic uczestniczyło 5 zastępów z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych z Wejherowa i Rumi, oraz zastępy z Ochotniczych Staży Pożarnych z Bolszewa, Gościcina, Kniewa, Orla, Redy, Zbychowa i Kielna.


20-07-2012
W dn. 20.07.2012 w siedzibie tut. komendy odbyła się uroczyste spotkanie z Panem Krzysztofem Podjackim, mieszkańcem miasta Rumi, który wykazał się niezwykłą odwagą i poświęceniem ratując życie  młodego mężczyzny. W dn. 01.07.2012  o godz. 17.00 do dyżurnego tut. komendy wpłynęło zgłoszenie zdarzenia dotyczącego nie wypłynięcia na powierzchnię akwenu wodnego tj. jeziora Wyspowo osoby w nim się kąpiącej. W trakcie prowadzonej akcji ratowniczej przez zastępy straży pożarnych funkcjonariusz tut. komendy kierujący działaniami ratowniczymi otrzymał informację od świadków zdarzenia, że przewróceniu na jeziorze uległa łódź z czterema osobami na pokładzie, z których do brzegu samodzielnie dotarły dwie osoby, jedna osoba została wyciągnięta z wody na brzeg przez świadka zdarzenia, a jedna osoba nie dopłynęła do brzegu i zniknęła pod wodą. Pomimo trwającej długotrwałej reanimacji mężczyzny przebywającego pod wodą, prowadzonej przez strażaków  - nie udało się przywrócić jego funkcji życiowych. Natomiast w trakcie dokonanych ustaleń okazało się,  że osobą, która udzieliła pomocy trzeciemu poszkodowanemu doholowując go do brzegu i ratując życie oraz zdrowie jest Pan Krzysztof Podjacki, mieszkaniec Rumi. Obecny na spotkaniu mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie uhonorował Pana Krzysztofa Podjackiego i wykazaną  przez niego odwagę, poświęcenie oraz bohaterski czyn składając podziękowania, a także gratulacje w obecności funkcjonariuszy tut. komendy. Komendant Powiatowy PSP stwierdził także, że wykazana wielka determinacja w prowadzeniu samodzielnych działań ratowniczych, nie bacząc na wynikające z tego zagrożenie dla własnego życia i zdrowia   - zasługuje na szczególną pochwałę i wyróżnienie oraz powinna stanowić przykład dla innych obywateli. W związku z tym  Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie złoży wniosek do Prezydenta RP o nadanie dla Pana Krzysztofa Podjackiego medalu "Za ofiarność i odwagę".       więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć         

02-07-2012
W związku z kontynuacją akcji dotyczącej zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie letnim  zamieszczamy do pobrania jako załącznik "Informator - zapobieganie wypadkom" zawierający m.in. podstawowe informacje w zakresie zapobiegania przypadkowym zatruciom dzieci, zapobieganie urazom dzieci w domu i na wypoczynku, zachowanie bezpiecznego otoczenia wokół domu, bezpieczne drogi do szkoły i poruszanie się po ulicach, bezpieczne szkoły (obozu letniego i kolonii ), a także postępowanie po wypadku wraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Zasady te obowiązują zarówno w zakresie bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku jak i  w miejscu zamieszkania. Jednocześnie informujemy organizatorów letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu wejherowskiego, że tut. komenda jest otwarta na wspólne inicjatywy z podmiotami organizującymi letni wypoczynek dzieci w zakresie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży. Zapraszamy także do odwiedzenia tut. Komendy, a szczególnie Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie ul. Tartaczna i JRG nr 2 w Rumi przy  Placu Kaszubskim. Ewentualne odwiedziny prosimy wcześniej uzgodnić z tut. Komendą nr tel. 0586776131 lub 32.
Broszura informacyjna

29-06-2012
W dn. 29.06.2012 w tut. komendzie odbyła się uroczystość pożegnania przechodzących w stan spoczynku funkcjonariuszy: st.asp. Romana Wojtasińskiego i asp.sztab. Macieja Kuczery.
st.asp. Roman Wojtasiński  rozpoczął służbę w 1988r w ówczesnej Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Wejherowie na stanowisku technika. W czasie lat służby podnosił kwalifikacje i wykształcenie pożarnicze -  w 2002r ukończył zaoczne studium aspiranckie uzyskując tytuł technika pożarnictwa i stopień służbowy młodszego aspiranta. W ostatnim okresie czasu wykonywał zadania służbowe na stanowisku dyżurnego operacyjnego w wydziale kwatermistrzowsko - technicznym. Jak podkreślił obecny na uroczystości mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie, st.asp. Roman Wojtasiński był strażakiem zaangażowanym w wykonywanie zadań, na którego zawsze można było liczyć w potrzebie nie bacząc na porę dnia i nocy.
asp.sztab. Maciej Kuczera rozpoczął służbę w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Wejherowie w 1989r na stanowisku pomocnika przodownika roty, wykonując zadania służbowe w podziale bojowym. Także w czasie lat służby podnosił kwalifikacje i wykształcenie pożarnicze -  w 1998r ukończył zaoczne studium aspiranckie uzyskując tytuł technika pożarnictwa i stopień służbowy młodszego aspiranta.  W ostatnim okresie czasu wykonywał zadania służbowe na stanowisku zastępcy dowódcy zmiany w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie. Jak podkreślił Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie -  asp.sztab Maciej Kuczera to dobry, odpowiedzialny strażak, wykonujący profesjonalnie nałożone obowiązki. Życzymy naszym kolegom spełnienia planów, dużo spokoju i jak najmniej stresów na zasłużonej emeryturze !                             więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

06-06-2012
Wielki sukces drużyny reprezentującej tut. Komendę na VI Mistrzostwach Województwa Pomorskiego w Sporcie Pożarniczym ! W dn. 04 - 05.06.2012 w Pruszczu Gdańskim odbyły się VI Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Sporcie Pożarniczym dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej. W mistrzostwach startowała drużyna reprezentująca tut. Komendę w składzie: mł.bryg. Jarosław Szreder - kierownik reprezentacji,  asp. Mariusz Szturgulewski - trener i zawodnik, mł.asp. Damian Wenta, st.sekc. Łukasz Kaczmarek, st.sekc. Marek Kamiński, st.sekc. Karol Wojciechowski, st.sekc. Piotr Labudda, sekc. Łukasz Szreder, sekc. Wojciech Brzeski, st.str. Adam Dettlaff i str. Sebastian Staroszczyk. Mistrzostwa składały się z następujących konkurencji: 100m pożarniczy tor przeszkód, ćwiczenie bojowe, sztafeta pożarnicza 4 x 100m z przeszkodami, wspinanie przy użyciu drabiny hakowej. Nasi zawodnicy uzyskali wyniki: 100m  pożarniczy tor przeszkód - str. Sebastian Staroszczyk 18,39 s - II miejsce indywidualnie,   mł.asp. Damian Wenta 20,24 s,  st.sekc. Piotr Labudda 20,89 s, łączny czas drużyny  59,52 s - I miejsce,  ćwiczenie bojowe:   35,66 s - miejsce V, sztafeta pożarnicza 4 x 100 m z przeszkodami:  71,36 s - miejsce IV,  wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na III piętro  - mł.asp. Damian Wenta  15,13 s (rekord życiowy) - II miejsce. 
Uzyskane wyniki pozwoliły na zdobycie 4 pucharów tj.
str. Sebastian Staroszczyk - za II miejsce  100 m pożarniczy tor przeszkód,   mł.asp. Damian Wenta  - za 100 m pożarniczy tor przeszkód i II miejsce wspinanie przy użyciu drabiny hakowej, co łącznie dało II miejsce w dwuboju pożarniczym i dwa puchary, natomiast uzyskane łącznie wyniki we wszystkich konkurencjach zespołowych i indywidualnych pozwoliły na zdobycie w klasyfikacji generalnej II miejsca dla całej drużyny.  To wielki sukces w całej historii startów  strażaków tut. komendy w mistrzostwach na przestrzeni jej 60 - lat działalności.  Gratulujemy naszym kolegom tego sukcesu, który stanowi pozytywne przesłanie do udziału tut. komendy w mistrzostwach w latach następnych.
więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć01-06-2012
W dn. 31.05.2012 w siedzibie tut. komendy odbyła się uroczystość pożegnania przechodzącego w stan spoczynku st.ogn. Józefa Pokrywki - starszego operatora sprzętu specjalnego, pełniącego służbę w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie. Nasz kolega  rozpoczął służbę w ówczesnej Komendzie Terenowej Zawodowej Straży Pożarnej w Wejherowie w 1984r, odbywając służbę zastępczą w ramach OC. W 1986r przeniósł się jako strażak do zabezpieczenia budowy ówczesnej elektrowni jądrowej w Żarnowcu, gdzie przebywał do 1990r. Wówczas ponownie rozpoczął służbę w ówczesnej Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Wejherowie, gdzie wykonywał nałożone obowiązki do chwili obecnej. W trakcie lat służby podnosił kwalifikacje zawodowe, kończąc szereg szkoleń specjalistycznych i Szkołę Podoficerów PSP. Jak podkreślił obecny na uroczystości mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie - osoba st.ogn. Józefa Pokrywki jest przykładem odpowiedzialności, poświęcenia, bardzo dużego doświadczenia zawodowego i profesjonalizmu w wykonywaniu obowiązków. Najlepszym dowodem wzorowego pełnienia służby przez st.ogn. Józefa Pokrywkę jest fakt, że jako jedyny funkcjonariusz tut. komendy został odznaczony w 2003r "Krzyżem Zasługi za Dzielność" przez Prezydenta RP - za narażanie swojego życia i uratowanie życia oraz zdrowia osób w trakcie wypadku drogowego. Życzymy naszemu Koledze dużo spokoju, jak najmniej stresów i spełnienia marzeń  na zasłużonej emeryturze.             więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć

29-05-2012
W dn. 26.05.2012 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbył się egzamin praktyczny na zorganizowanym przez tut. komendę szkoleniu podstawowym jednoetapowym dla strażaków ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu. Było tu drugie szkolenie członków OSP zorganizowane przez tut. komendę w bieżącym roku. Do egzaminu przystąpiło 33 strażaków - ochotników, którzy wykazali się posiadaniem umiejętności praktycznych dających podstawę do nabycia kwalifikacji pożarniczych objętych szkoleniem w zakresie bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo - gaśniczych. Egzamin praktyczny przeprowadziła komisja egzaminacyjna powołana Rozkazem Nr 18/2012 z dn. 22.05.2012 Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w składzie: mł.bryg. Jacek Nowak, st.kpt. Tomasz Kołakowski, mł.kpt. Mirosław Kuraś, asp.sztab. Krzysztof Rathenow, st.asp. Zenon Frankowski, asp. Stanisław Brzozowski, przy pomocy podoficerów pełniących w tym dniu służbę. Po raz pierwszy szkolenie przeprowadzono jednocześnie przez funkcjonariuszy obu jednostek ratowniczych tj. JRG nr 1 w Wejherowie i JRG nr 2 w Rumi, ze względu na dokonany podział kursantów na dwie grupy szkoleniowe i potrzebę zakończenia szkolenia  do końca miesiąca maja br., z powodu zaangażowania sił i środków tut. komendy w miesiącu czerwcu br. w zabezpieczenie operacyjne Mistrzostw Europy w Piłkę Nożną "Euro 2012" na terenie powiatu wejherowskiego.  Nie stwierdzono wystąpienia ocen celujących,  natomiast ocenę bardzo dobrą otrzymał dh. Grzegorz Miotk z jednostki OSP Łebno. Do zaliczenia egzaminu przystąpiła także  jedyna kobieta: dh Janina Miler z OSP Wejherowo. Gratulujemy  nowym adeptom społecznej służby pożarniczej nabycia kwalifikacji umożliwiających  udział w działaniach ratowniczych i życzymy powodzenia w działalności w macierzystych jednostkach OSP.    
więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć        

21-05-2012
W dn. 17.05.2012 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbyła się uroczystość obchodów powiatowych "Dnia Strażaka" połączona z jubileuszem 20 - lecia Państwowej Straży Pożarnej i 60 - lecia Zawodowej Straży Pożarnej w Wejherowie. W trakcie uroczystości prowadzonej przez mł.bryg. Andrzeja Papke - Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie -  wręczono odznaczenia, okolicznościowe medale, dyplomy, wyróżnienia i awanse w stopniach służbowych funkcjonariuszom tut. komendy, strażakom - ochotnikom z jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, osobom i instytucjom współpracującym z tut. komendą na przestrzeni 20 lat jej funkcjonowania w strukturach Państwowej Straży Pożarnej.
Na uroczystość przybyło wielu gości: Posłowie na Sejm RP - Dorota Arciszewska -Mielewczyk, Jerzy Budnik, Krystyna Kłosin, Kierownik Biura Poselskiego  Posła Kazimierza Plocke, st.bryg. Andrzej Rószkowski - Pomorski Komendant Wojewódzki PSP, Józef Reszke - Starosta Wejherowski, Zygmunt Treder -  Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu, mł.insp. Krzysztof Lawer - Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie, st.bryg. Krzysztof Markiewicz - Komendant Miejski PSP w Gdyni, mł.bryg. Bartłomiej Mollin - Komendant Powiatowy PSP w Pucku, bryg. Jan Drozd - Komendant Powiatowy PSP w Lęborku, przedstawiciel Prezydenta Miasta Wejherowa, burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu, prezesi jednostek OSP włączonych do KSRG, członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie, przedstawiciele instytucji, służb, inspekcji  i straży współpracujących z tut. komendą, a także weterani służby pożarniczej.   Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku przez mł.bryg. Jacka Nowaka - dowódcę uroczystości do st.bryg. Andrzeja Rószkowskiego - Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, nastąpił przegląd pododdziałów i przywitanie, podniesienie flagi państwowej i odegranie Hymnu Narodowego. Przemówienie wygłosił mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant powiatowy PSP w Wejherowie.       
W trakcie uroczystości wyróżniono następujące osoby:   
CZYNNI FUNKCJONARIUSZE PSP PEŁNIĄCY SŁUŻBĘ W OKRESIE FUNKCJONOWANIA PSP, KTÓRZY OD CHWILI JEJ POWOŁANIA TWORZYLI TĘ FORMACJĘ, WYRÓŻNIENI OKOLICZNOŚCIOWYM MEDALEM 20 - LECIA PSP i 60 - lecia ZSP w WEJHEROWIE.
 •  st.kpt. Stanisław Baranowski
 •  asp. Bogusław Browarczyk
 •  asp. Stanisław Brzozowski
 •  st.asp. Jarosław Dargacz
 •  ogn. Sławomir Drewniak
 •  st.asp. Zenon Frankowski
 •  st.ogn. Jarosław Górski
 •  st.ogn. Andrzej Kalkowski
 •  st.ogn. Kazimierz Karsznia
 •  st.ogn. Tomasz Keslinke
 •  mł.kpt. Piotr Kliński
 •  st.ogn. Ireneusz Kosiróg
 •  st.ogn. Zenon Kreft
 •  st.ogn. Piotr Krzesiak
 •  asp.sztab. Maciej Kuczera
 •  st.ogn. Wojciech Miler
 •  st.ogn. Sławomir Miotk
 •  mł.bryg. Jacek Nowak
 •  st.ogn. Józef Pokrywka
 •  asp.sztab. Krzysztof Rathenow
 •  st.ogn. Adam Stromski
 •  mł.bryg. Jarosław Szreder
 •  bryg. Piotr Ściebura
 •  st.asp. Roman Wojtasiński
 •  st.ogn. Stanisław Zelewski

JEDNOSTKI OSP WŁĄCZONE DO KSRG I CZŁONKOWIE PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP W WEJHEROWIE ORAZ PRZEDSTAWICIELE INSTYTUCJI WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH W OKRESIE FUNKCJONOWANIA PSP Z KPPSP W WEJHEROWIE,  WYRÓŻNIENI OKOLICZNOŚCIOWYM MEDALEM 20 - LECIA PSP i 60 - lecia ZSP w WEJHEROWIE

 • dh Jerzy Sawoniuk - OSP Gościcino
 •  dh Waldemar Hamera - OSP Bolszewo
 •  dh Zenon Frankowski - OSP Wejherowo
 •  dh Franciszek Miotk - OSP Linia
 •  dh Stanisław Wenta - OSP Strzepcz
 •  dh Paweł Milewczyk - OSP Szemud
 •  dh Witold Hoppa - OSP Kielno
 •  dh Krzysztof Malec - OSP Gniewino
 •  dh Tadeusz Lessnau - OSP Nadole
 •  dh Wiesław Kornacki - OSP Reda
 •  dh Marcin Świerzewski - OSP Choczewo
 •  dh Łukasz Piątek - OSP Łęczyce
 •  dh Marek Kąkol - OSP Bożepole
 •  dh Jan Schulz - OSP Luzino
 •  dh Ryszard Szulc - OSP Kostkowo
 •  dh Wacław Seweryn - członek Prezydium ZOP ZOSP RP
 •  dh Stanisław Ruszkowski - członek Prezydium ZOP ZOSP RP
 •  dh Sławomir Miotk - członek Prezydium ZOSP RP
 •  dh Ireneusz Kabasa - członek Prezydium ZOP ZOSP RP
 •  dh Leszek Zelewski - członek Prezydium ZOP ZOSP RP
 •  dh Leszek Kreft - członek Prezydium ZOP ZOSP RP
 •  Zenon Hinca - Komendant Straży Miejskiej w Wejherowie
 •  ppłk. Maciej Uchmann - Dyrektor Aresztu Śledczego w Wejherowie
 •  asp. w st. spocz. Piotr Ryta - Prezes Koła Emerytów i Rencistów  Pożarnictwa RP 

FUNKCJONARIUSZE WYRÓŻNIENI WRĘCZENIEM NAGRÓD POMORSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PSP

 •  bryg. Piotr Ściebura
 • asp. Bogusław Browarczyk
 •  asp. Adam Milka

 Osoby wyróżnione okolicznościowym medalem 20 - lecia PSP Komendanta Głównego PSP  w trakcie obchodów wojewódzkich uroczystości "Dnia Strażaka"   w Dworze Artusa w Gdańsku w dn. 15.05.2012: ( wręczenie medali nastąpiło w trakcie niniejszej uroczystości)

 •  Józef Reszke - Starosta Wejherowski
 • Dorota Arciszewska - Mielewczyk - Posłanka na Sejm RP

OSOBY I INSTYTUCJE, KTÓRE WSPÓŁPRACOWAŁY W OKRESIE 20 - LECIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Z KOMENDĄ POWIATOWĄ PSP w WEJHEROWIE  - WYRÓŻNIONE OKOLICZNOŚCIOWYM MEDALEM 20 - LECIA PSP i 60 - lecia ZSP w WEJHEROWIE

 •   Jerzy Budnik - Poseł na Sejm RP
 •  Krystyna Kłosin - Poseł na Sejm RP
 •  Kazimierz Plocke - Poseł na Sejm RP
 •  st.bryg. Andrzej Rószkowski - Pomorski Komendant Wojewódzki PSP
 •  Józef Reszke - Starosta Wejherowski
 •  dh Mirosław Józefowicz- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSR RP w Wejherowie
 •  dh Zygmunt Treder - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu w Wejherowie
 •  kmdr Roman Kreft - Komendant Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie
 •  mł.insp. Krzysztof Lawer - Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie
 •  st.bryg. Krzysztof Markiewicz - Komendant Miejski PSP w Gdyni
 •  mł.bryg. Bartłomiej Mollin - Komendant Powiatowy PSP w Pucku
 •  bryg. Jan Drozd - Komendant Powiatowy PSP w Lęborku
 •  Krzysztof Hildebrandt - Prezydent Miasta Wejherowo
 •  Elżbieta Rogala - Kończak - Burmistrz Miasta Rumia
 •  Krzysztof Krzemiński - Burmistrz Miasta Reda
 •  Wiesław Gębka - Wójt Gminy Choczewo
 •  Zbigniew Walczak - Wójt Gminy Gniewino
 •  Łukasz Jabłoński - Wójt Gminy Linia
 •  Piotr Witbrodt - Wójt Gminy Łęczyce
 •  Zbigniew Engelbrecht - Wójt Gminy Szemud
 •  Henryk Skwarło - Wójt Gminy Wejherowo
 •  Jarosław Wejer - Wójt Gminy Luzino
 •  st.bryg. w st. spocz. Tadeusz Selewski
 •  mł.bryg. w st. spocz. Kazimierz Grubba.  

FUNKCJONARIUSZE WYRÓŻNIENI DYPLOMEM KOMENDANTA GŁÓWNEGO PSP i POMORSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PSP Z OKAZJI JUBILEUSZU 20-LECIA PSP.

 • st.kpt. Stanisław Baranowski
 •  asp. Bogusław Browarczyk
 •  asp. Stanisław Brzozowski
 •  st.asp. Jarosław Dargacz
 •  st.ogn. Sławomir Drewniak
 •  st.asp. Zenon Frankowski
 •  st.ogn. Jarosław Górski
 •  st.ogn. Andrzej Kalkowski
 •  st.ogn. Kazimierz Karsznia
 •  st.ogn. Tomasz Keslinke
 •  mł.kpt. Piotr Kliński
 •  st.ogn. Ireneusz Kosiróg
 •  st.ogn. Zenon Kreft
 •  st.ogn. Piotr Krzesiak
 •  asp.sztab. Maciej Kuczera
 •  st.ogn. Wojciech Miler
 •  st.ogn. Sławomir Miotk
 •  mł.bryg. Jacek Nowak
 •  mł.bryg. Andrzej Papke
 •  st.ogn. Józef Pokrywka
 •  asp.sztab. Krzysztof Rathenow
 •  st.ogn. Adam Stromski
 •  mł.bryg. Jarosław Szreder
 •  bryg. Piotr Ściebura
 •  st.asp. Roman Wojtasiński
 •  st.ogn. Stanisław Zelewski

FUNKCJONARIUSZE AWANSOWANI W STOPNIACH SŁUŻBOWYCH

1/ funkcjonariusz awansowany nadaniem pierwszego stopnia oficerskiego w korpusie oficerów w trakcie uroczystości w SGSP Warszawa dn. 4.05.2012

- na stopień młodszego kapitana

 •  asp.sztab. Piotr Kliński

 2/ strażacy wyróżnieni awansem w stopniu służbowym w trakcie uroczystości obchodów wojewódzkich "Dnia Strażaka" w dn. 15.05.2012 w KWPSP w Gdańsku

 - w korpusie aspirantów PSP:

- na stopień aspiranta

 •  mł.asp. Adam Milka
 •  mł.asp. Adam Gafke

 3/ funkcjonariusz wyróżniony dyplomem Komendanta Głównego PSP  w trakcie obchodów wojewódzkich uroczystości "Dnia Strażaka"  w Dworze Artusa w Gdańsku w dn. 15.05.2012:

 •  asp. Roman Wojtasiński

 4/ funkcjonariusze awansowani nadaniem wyższych stopni służbowych w korpusie podoficerów

 - w korpusie podoficerów PSP:

na stopień starszego ogniomistrza

 •  ogn. Sławomir Drewniak
 •  ogn. Roman Drywa
 •  ogn. Wojciech Miler
 •  ogn. Szymon Błażejczak

 na stopień młodszego ogniomistrza

 •  st.sekc. Karol Szymański
 •  st.sekc. Piotr Rank
 •  st.sekc. Marcin Karsznia
 •  st.sekc. Karol Wojciechowski
 •  st.sekc. Janusz Gessler

 na stopień starszego sekcyjnego

 •  sekc. Ryszard Stenka
 •  sekc. Łukasz Szreder
 •  sekc. Hanna Selewska - Błoszyk
 •  sekc. Dariusz Hennig
 •  sekc. Paweł Jaskólski
 •  sekc. Łukasz Szymański
 •  sekc. Tomasz Ziarek

FUNKCJONARIUSZE i STRAŻACY - OCHOTNICY WYRÓŻNIENI  WRĘCZENIEM MEDALI i ODZNAK

 1/ Prezydent RP nadał Srebrny Krzyż Zasługi

 •  st.kpt. Stanisław Baranowski

 2/ Minister Spraw Wewnętrznych nadał odznaki "Zasłużony dla Ochrony Ppoż" :

złotą odznakę "Zasłużony dla Ochrony Ppoż".

 •  mł.bryg. Andrzej Papke

srebrne  odznaki "Zasłużony dla Ochrony Ppoż".

 •  bryg. Piotr Ściebura
 •  st.asp. Zenon Frankowski
 •  mł.bryg. Jacek Nowak
 •  mł.bryg. Jarosław Szreder
 •  st.kpt. Stanisław Baranowski
 •  asp.sztab. Krzysztof Rathenow
 •  st.asp. Jarosław Dargacz
 •  st.ogn. Sławomir Miotk

brązowe odznaki "Zasłużony dla ochrony ppoż"

 •  st.ogn. Piotr Krzesiak
 •  st.ogn. Jarosław Górski
 •  kpt. Marek Lniski
 •  mł.kpt. Mirosław Kuraś
 •  mł.kpt. Sławomir Kowalski
 •  asp. Adam Milka
 •  asp. Adam Gafke
 •  st.ogn. Janusz Bartkiewicz
 •  st.ogn. Kazimierz Karsznia
 •  st.ogn. Adam Klewer
 •  st.ogn. Wojciech Miler

3/ Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP nadało medal honorowy im. Bolesława Chomicza

 •  dh Krzysztof Cudnik

4/ Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego  ZOSP RP w Gdańsku nadało strażakom - ochotnikom medale "Za zasługi dla pożarnictwa":

złote ZZP  -

 • dh Piotr Ryta
 • dh Ireneusz Kabasa
 • dh Adam Gafke

 srebrne ZZP  -

 •  dh Jan Domski

 brązowe ZZP -

 •   dh Marek Kąkol
 •   dh Paweł Miotk

 awanse funkcjonariuszy KPPSP w Wejherowie w stanowiskach służbowych 

 •   asp. Mariusz Szturgulewski - na stanowisko zastępcy dowódcy zmiany
 •   mł.asp. Karol Cybulski - na stanowisko zastępcy dowódcy zmiany
 •  st.ogn. Witold Roeske - na stanowisko dowódcy zastępu
 •  st.ogn. Tomasz Mikulski - na stanowisko dowódcy zastępu
 •  st.ogn. Wojciech Miler - na stanowisko dowódcy zastępu
 •  st.sekc. Sławomir Gruba - na stanowisko operatora sprzętu specjalnego
 •  st.sekc. Dariusz Gruba - na stanowisko operatora sprzętu specjalnego
 •  mł.ogn. Rafał Maszota -  na stanowisko operatora sprzętu specjalnego
 •  sekc. Mariusz Lessnau - na stanowisko starszy ratownik - kierowca
 •  sekc. Łukasz Szreder - na stanowisko starszy ratownik
 •  mł.ogn. Przemysław Pallubicki - na stanowisko starszy ratownik
 •  sekc. Dawid Kwiatkowski - na stanowisko ratownik - kierowca
 •  sekc. Łukasz Pallubicki - na stanowisko ratownik - kierowca

                   więcej zdjęć- patrz: galeria zdjęć


07-05-2012
W dn. 02.05.2012 mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie uczestniczył w uroczystości obchodów "Dnia Strażaka"  gminy Gniewino. Uroczystości odbyły się w nowym obiekcie świetlicy wiejskiej w Perlinie,  a udział w nich wzięli: Zbigniew Walczak - Wójt Gminy - zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gniewinie, dh Zygmunt Treder - Komendant Gminny ZOSP RP,  Sekretarz Urzędu Gminy, radni Rady Gminy w Gniewinie oraz delegacje jednostek OSP gminy Gniewino. Uroczystość rozpoczęto przed budynkiem świetlicy przywitaniem Wójta z delegacjami jednostek OSP i pocztami sztandarowymi, odegrano Hymn Narodowy. Następnie uroczystości przeniosły się do wnętrza świetlicy, gdzie Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie i Wójt Gminy Gniewino wręczyli medale pożarnicze "Za zasługi dla Pożarnictwa" i odznaki "Strażak Wzorowy" wyróżniającym się strażakom - ochotnikom. W trakcie okolicznościowych przemówień i gratulacji dla wyróżnionych strażaków zarówno mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie i Zbigniew Walczak  - Wójt Gminy Gniewino - podkreślali wagę zbliżającego się wyzwania dla gminy Gniewino i Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie, jakim jest organizacja i zabezpieczenie operacyjne Mistrzostw Europy w Piłkę Nożną EURO 2012, szczególnie w kontekście usytuowania bazy pobytowo - treningowej drużyny piłkarskiej Hiszpanii na terenie miejscowości Gniewino.  Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie ponownie zadeklarował udzielenie wsparcia oraz pomocy ze swej strony dla gminy Gniewino w organizacji mistrzostw w zakresie zabezpieczenia operacyjnego gminy.         więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć

Aktualności: 1...567891011...31