16-12-2014
Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia

pragnę złożyć serdeczne życzenia wspaniałych,  
spędzonych w ciepłej,

rodzinnej atmosferze Świąt

oraz samych szczęśliwych dni

w nadchodzącym Nowym Roku 2015

           
          

                                                     Komendant Powiatowy
                                                 Państwowej Straży Pożarnej
                                                           w Wejherowie

                                                     mł. bryg. Andrzej Papke

03-12-2014

W dniu 3.12.2014 roku w tutejszej komendzie odbyła się uroczystość pożegnania przechodzącego w stan spoczynku funkcjonariusza asp.sztab. Ryszarda Szczepańskiego. W uroczystości uczestniczył mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie w obecności zastępców: st.bryg. Piotra Ściebury i mł.bryg. Jacka Nowaka oraz kadra kierownicza, funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy. 
Asp.sztab. Ryszard Szczepański rozpoczął służbę w dniu 1 sierpnia 1996 roku  w ówczesnej Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie,  od  1 maja 1998 roku do 30 listopada 2014 roku pełnił służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie. W czasie lat służby podnosił kwalifikacje pożarnicze -  w 1996r ukończył Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie uzyskując pierwszy stopień służbowy -młodszego aspiranta.  Ukończył kurs ratownictwa chemiczno-ekologicznego, kurs obsługi urządzeń transportu bliskiego oraz kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. W ostatnim okresie wykonywał zadania służbowe na stanowisku dowódcy zmiany w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi. Został odznaczony  brązową odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej"  oraz brązowym medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa". 

Jak podkreślił  mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie,  asp.sztab. Ryszard Szczepański to strażak  zaangażowany w wykonywanie zadań służbowych, profesjonalnie oraz   odpowiedzialnie  wykonujący nałożone na Niego obowiązki. Wielokrotnie narażał życie i zdrowie w działaniach ratowniczych dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu wejherowskiego. Życzymy naszemu  koledze spełnienia planów, dużo spokoju i jak najmniej stresów na zasłużonym odpoczynku.
Więcej zdjęć: patrz galeria zdjęć.

15-11-2014


W dniu 13.11.2014 r. w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbyła się uroczystość obchodów "Święta Niepodległości". 

     Na uroczystość przybyli funkcjonariusze i pracownicy cywilni z wyjątkiem strażaków pełniących służbę w tym dniu w  w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości mł.bryg. Tomasza Kołakowskiego do mł. bryg. Andrzeja Papke - Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie, który oficjalnie otworzył uroczystość w asyście swoich zastępców - st. bryg. Piotra Ściebury i mł. bryg. Jacka Nowaka.  Następnie wprowadzono  sztandar Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie, odegrano hymn państwowy i  przedstawiono prezentację multimedialną "Odzyskanie niepodległości - strażacy w walce", w której m.in. przedstawiono historię udziału w walkach o odzyskanie niepodległości kraju 60 tysięcy strażaków.

    Odbyła się uroczystość złożenia ślubowania przez  funkcjonariusza podejmującego służbę w Państwowej Straży Pożarnej: str. Daniela Hoppa. Nowy funkcjonariusz złożył rotę ślubowania o treści: "Ja, Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."


     W kolejnej części uroczystości nastąpiło wręczenie przez Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie  aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe  i stanowiska służbowe.  

Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie rozkazem personalnym stopień starszego strażaka nadał strażakom:

str. Waldemar Bach
str. Sławomir Herta
str. Artur Lessnau
str. Patryk Proń

Na wyższe stanowiska służbowe Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie mianował funkcjonariuszy:

kpt. Mirosław Kuraś - na stanowisko kierownika sekcji wydziału operacyjno - szkoleniowego
mł.ogn.  Ryszard Stenka -
na stanowisko starszego ratownika -kierowcy
mł.ogn. Łukasz Szymański
- na stanowisko starszego ratownika -kierowcy
st.sekc. Marcin Szypelt -
na stanowisko starszego ratownika - kierowcy
sekc. Rafał Breza
- na stanowisko ratownika  kierowcy
sekc. Marcin Zielke
- na stanowisko ratownika - kierowcy
sekc. Marek Wolf - na stanowisko ratownika
     Następnie Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie wręczył wyróżniającym się funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym decyzje o przyznaniu nagród finansowych.

     W dniu 17 listopada 2014r.  w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gdańsku, podczas wojewódzkich obchodów Narodowego Święta Niepodległości nastąpiło wręczenie aktów nadania wyższych stopni służbowych oraz medali za długoletnią służbę.
Awans na stopień aspiranta nadany rozkazem personalnym przez Ministra Spraw Wewnętrznych otrzymał:  mł.asp. Marcin Dettlaf

Wyższe stopnie służbowe w korpusie podoficerskim  nadane rozkazem personalnym przez Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku otrzymali:

mł. ogn. Przemysław Pallubicki - stopień ogniomistrza
st. sekc. Marcin Szypelt - stopień młodszego ogniomistrza

Srebrny Medal za długoletnią służbę nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej otrzymali:

mł. bryg. Leszek Wittbrodt
mł. kpt. Piotr  Kliński

st.ogn. Jarosław Górski

st.ogn. Stanisław Zelewski

natomiast:

mł. kpt. Zbigniew Dorawa
- został odznaczony Srebrnym Medalem za długoletnią służbę.

Więcej zdjęć: patrz galeria zdjęć
14-11-2014

Podziękowanie za prowadzone działania ratownicze.

12-11-2014

W dniu 08 listopada 2014 r. w Hali widowiskowo - sportowej w Gniewinie odbyła się kolejna edycja Powiatowego Halowego Turnieju Piłki Nożnej dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W turnieju udział wzięło 11 drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wejherowskiego tj: Bolszewo, Orle, Nadole, Łęczyce, Linia, Milwino, Kielno, Choczewo, Kostkowo, Gościcino Bojano. Po przeprowadzeniu rozgrywek w poszczególnych grupach oraz rozegraniu półfinału do ścisłego finału zakwalifikowały się drużny OSP Bolszewo, OSP Łęczyce i OSP Nadole. Po emocjonujących meczach w finale I miejsce zajęła drużyna OSP Nadole, II miejsce OSP Bolszewo, a miejsce III OSP Łęczyce. Zwycięska drużyna OSP Nadole reprezentować będzie powiat wejherowski na zawodach szczebla wojewódzkiego. W prowadzonej w trakcie turnieju klasyfikacji najlepszym bramkarzem okazał się dh Bartłomiej Kafka z OSP Nadole, a najskuteczniejszym strzelcem został dh Krzysztof Szczygieł z OSP Bolszewo. Organizatorem turnieju była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, Oddział Powiatowy ZOSP RP w Wejherowie przy współudziale Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gniewinie.

więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć


04-11-2014
W dniu 31.10.2014 r. w tutejszej komendzie odbyła się uroczystość pożegnania przechodzących w stan spoczynku funkcjonariuszy:  asp. sztab. Zenona Frankowskiego i st. ogn. Adama Stromskiego. W uroczystości uczestniczył mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie w asyście zastępcy: st.bryg. Piotra Ściebury, kadry kierowniczej, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych komendy.
asp. sztab. Zenon Frankowski  rozpoczął służbę w 1988 r. w ówczesnej Komendzie Terenowej Zawodowej Straży Pożarnej w Wejherowie na stanowisku technika. W czasie 26 lat służby podnosił kwalifikacje pożarnicze -  w 1989 r. ukończył Kurs Młodszych Podoficerów  uzyskując stopień służbowy - kaprala  w korpusie podoficerów. Następnie  w 1990 roku ukończył Kurs Starszych Podoficerów, w 1994 roku Kurs Uzupełniający Podoficerów PSP a w 2000 roku z wynikiem bardzo dobrym ukończył Centralną Szkołę PSP w Częstochowie uzyskując stopień młodszego aspiranta.W ostatnim okresie czasu wykonywał zadania służbowe na stanowisku kierownika sekcji w wydziale operacyjno-szkoleniowym. Pełnił funkcję Oficera Prasowego Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie.  Był współzałożycielem Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy Komendzie Powiatowej PSP w Wejherowie. W trakcie działalności związkowej  pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej, funkcję w zarządzie Regionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność oraz Pomorskiej Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej Pożarnictwa NSZZ Solidarność w Gdańsku. Czynnie brał udział w funkcjonowaniu  również Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność. Przez lata służby był wielokrotnie odznaczany między innymi: brązową odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej", Brązowym Krzyżem Zasługi, srebrnym i złotym medalem "Za zasługi dla Pożarnictwa", srebrną odznaką "Zasłużony Dla ochrony Przeciwpożarowej", srebrnym medalem "Za Długoletnią Służbę", Dyplomem z okazji 20-lecia Państwowej Straży Pożarnej.
st. ogn. Adam Stromski  rozpoczął służbę w 1988 roku w ówczesnej Komendzie Terenowej Zawodowej Straży Pożarnej w Wejherowie na stanowisku pomocnika przodownika roty. W czasie lat służby podnosił kwalifikacje pożarnicze -  w 1990 roku ukończył Kurs Kwalifikacyjny Szeregowców, następnie w 1998 roku ukończył Kurs Kwalifikacyjny Podoficerów PSP uzyskując stopień służbowy - sekcyjnego w korpusie podoficerów. W ostatnim okresie czasu wykonywał zadania służbowe na stanowisku dowódcy zastępu w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie.
Przez lata służby był wielokrotnie odznaczany między innymi:  brązowym i srebrnym medalem "Za zasługi dla Pożarnictwa", brązową odznaką "Zasłużony Dla ochrony Przeciwpożarowej", Dyplomem z okazji 20-lecia Państwowej Straży Pożarnej.
więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

29-10-2014

W dn. 24.10.2014 w siedzibie Komendy Powiatowej państwowej Straży Pożarnej  w Wejherowie odbyła się uroczystość  złożenia ślubowania przez  trzech funkcjonariuszy podejmujących służbę w Państwowej Straży Pożarnej: str. Grzegorz Hinz, str. Adam Dolny  i str. Bartosz Dawidowicz. Funkcjonariusze tradycyjnie złożyli rotę ślubowania  w treści: " Ja, Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej." Rotę ślubowania złożono w obecności: mł. bryg. Tomasza Kołakowskiego - dowódcy JRG nr 1, st. kpt. Waldemara Lewandowskiego - dowódcy JRG nr 2 w Rumi, natomiast ślubowanie przyjął mł. bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie w asyście zastępców: st. bryg. Piotra Ściebury i  mł. bryg. Jacka Nowaka. 

Młodym strażakom życzymy powodzenia i wszelkiej pomyślności w trudnej i odpowiedzialnej służbie dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu wejherowskiego. Więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć


20-10-2014
W dn. 12.10.2014 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbył się egzamin  praktyczny na zorganizowanym przez tut. komendę następnym w bieżącym roku szkoleniu podstawowym jednoetapowym dla strażaków ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu. Było tu już ósme szkolenie członków OSP zorganizowane przez tut. komendę.  Do egzaminu przystąpiło 36 strażaków - ochotników, którzy wykazali się posiadaniem umiejętności teoretycznych oraz praktycznych dających podstawę do  nabycia kwalifikacji pożarniczych uprawniających do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo - gaśniczych. Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna powołana Rozkazem Nr 65/2014 z dn. 03.10.2014r  Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w składzie: kpt. Mirosław Kuraś, kpt. Marek Kąkol, mł.kpt. Zbigniew Dorawa, mł.kpt. Tomasz Ziarek, asp.sztab. Krzysztof Rathenow,  przy pomocy podoficerów pełniących w tym dniu służbę. Po raz kolejny szkolenie przeprowadzono jednocześnie przez funkcjonariuszy obu jednostek ratowniczych tj. JRG nr 1 w Wejherowie i JRG nr 2 w Rumi, ze względu na dokonany podział kursantów na dwie grupy szkoleniowe w celu zachowania efektywności nauczania.  Nie stwierdzono wystąpienia ocen celujących,  natomiast oceny bardzo dobre otrzymali: dh Marcin Nietupski z OSP w Kielnie i dh Mariusz Kankowski z OSP Reda. Należy także pogratulować  ukończenia szkolenia przez dh Katarzynę Grunau z OSP Bożepole, która otrzymała ocenę dobrą. Gratulujemy  szkolonym nabycia kwalifikacji pożarniczych umożliwiających  udział w działaniach ratowniczych i życzymy powodzenia w działalności w macierzystych jednostkach OSP. więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

02-10-2014

BĄDŹ CZUJNY !!!

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie w kraju kilkadziesiąt osób !
Ze statystyk prowadzonych przez Komendę Główną PSP w latach 1994 - 2004 wynika, że pożary lokali mieszkalnych są najtragiczniejsze. W takich pożarach zginęło 4436 osób dorosłych i 216 dzieci, rannych zostało 17395 osób dorosłych i 2126 dzieci. Zginęło 14 strażaków, a 1428 zostało rannych. Takich pożarów powstało aż 258 tysięcy !
W przykładowym okresie sezonu grzewczego wrzesień 2005r  - kwiecień 2006r  na terenie powiatu wejherowskiego  powstały 142 zdarzenia wynikające z nieprawidłowej eksploatacji urządzeń grzewczo - kominowych, w wyniku których rannych zostało 40 osób, w tym 2 strażaków, zginęły 3 osoby. Wśród tych 142 zdarzeń stwierdzono 17 przekroczeń niebezpiecznych dla zdrowia i życia stężeń tlenku węgla, 17 pożarów kotłowni, 49 pożarów sadzy w kominie, 13 zatruć tlenkiem węgla !
ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ !!!

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?
Tlenek węgla potocznie zwany czadem  jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania. Może to wynikać z braku dopływu świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika gazowego, a także przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni. Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach, w których okna są szczelnie zamknięte lub uszczelnione na zimę. Czad powstaje także często w czasie pożaru. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwioobiegu. W układzie oddechowym człowieka tlenek węgla wiąże się z hemoglobiną 210 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Stwarza to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narządów Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał albo nawet śmierć.

Jak zapobiegać zatruciu?

Podstawową przyczyną zatruć jest niepełne spalanie, do którego może dojść np. gdy zbyt szczelnie zamknięte są okna, brak jest właściwej wentylacji . Powoduje to powstawanie tlenku i utrudnia jego odpływ. Tyle spalin wypłynie na zewnątrz ile świeżego powietrza napłynie do pomieszczenia. Przede wszystkim należy więc zapewnić możliwość stałego dopływu świeżego powietrza do paleniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub pieca) oraz swobodny odpływ spalin.

Pamiętaj aby:
- uchylić okno w mieszkaniu, gdy korzystasz z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowego
z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej),
nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,
-  przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystaj z usług wykwalifikowanej osoby,
- dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia. Gdy używasz węgla i drewna należy to robić nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Gdy używasz gazu ziemnego czy oleju opałowego ? nie rzadziej niż raz na pół roku. Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku
- użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania zgodnie
z instrukcją producenta: kontrolować stan techniczny urządzeń grzewczych,
- stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu;
w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
- w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
- systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,
- często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien.
- rozmieścić czujniki tlenku węgla w części domu, w której sypia twoja rodzina. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, dodatkowe czujniki warto umieścić w każdym pomieszczeniu,
- nie spalaj węgla drzewnego w domu, garażu, na zamkniętej werandzie itp., jeżeli pomieszczenia te nie mają odpowiedniej wentylacji,
-  nie zostawiaj samochodu w garażu na zapalonym silniku, nawet jeżeli drzwi do garażu pozostają otwarte
- nie bagatelizuj objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegasz zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?
- ból głowy,
- zawroty głowy,
- ogólne zmęczenie,
- duszność,
- trudnościami z oddychaniem, oddech przyspieszony, nieregularny
- senność,
- nudności.
Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony, oraz zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia powodują, że jest on całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomność i ? jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą ? umiera
Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?
- należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza,
- jak najszybciej wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, na świeże powietrze,
- rozluźnić poszkodowanemu ubranie ? rozpiąć pasek, guziki, ale nie rozbierać go, gdyż nie można doprowadzić do jego przemarznięcia
- wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe ? tel. 999, straż pożarna ? tel. 998 lub 112),
 Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, należy niezwłocznie przystąpić do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca.

BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEPŁYWOWEJ

Gaz jest szeroko rozpowszechnionym nośnikiem energii, stosowanym powszechnie
w gospodarstwach domowych. Szczelność instalacji gazowej jest dla każdego oczywistym warunkiem bezpiecznego użytkowania gazu, gdyż jego mieszanina z powietrzem grozi wybuchem. Większość użytkowników gazu nie wie jednak kiedy może pojawić się zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla (potocznie zwanym czadem).
W Polsce każdego roku, z powodu zatrucia tlenkiem węgla pochodzącym z gazowych grzejników wody przepływowej, umiera ok. 100 osób, a kilka razy więcej ulega zatruciu wymagającym hospitalizacji.
Przeważająca większość wypadków śmiertelnych zdarza się między 1 listopada a 31 marca,
a więc w porze chłodnej. Przyczyną są zamknięte, szczelne okna. Można łatwo zapobiec powstawaniu tlenku węgla i jego przenikaniu do mieszkań, spełniając cztery podstawowe warunki bezpiecznego użytkowania urządzeń spalających gaz.
Są to:
1) prawidłowa instalacja,
2) stały dopływ świeżego powietrza,
3) swobodny odpływ spalin,
4) właściwa eksploatacja zapewniająca dobry stan techniczny urządzenia gazowego.
Są one przedstawione poniżej w skrócie.

PRAWIDŁOWA INSTALACJA
Zainstalowania lub wymiany piecyka gazowego może dokonać jedynie uprawniony specjalista, zgodnie z instrukcją producenta. Wykonywanie prac instalacyjnych i regulacyjnych przez osobę nieuprawnioną może stworzyć zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Takie same wymagania co do prac instalacyjnych i regulacyjnych , dotyczą kuchenek gazowych. Kuchenka powinna znajdować się jak najbliżej wywiewnej kratki wentylacyjnej, a stanowiska pracy powinny być usytuowane między oknem a kuchenką, tak, aby nad nimi następował przepływ świeżego powietrza.

STAŁY DOPŁYW ŚWIEŻEGO POWIETRZA
Stały dopływ świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie gazu ma podstawowe znaczenie. Brak dopływu świeżego powietrza powoduje niedobór tlenu. Wynikiem tego niedoboru jest niezupełne spalanie i powstawanie tlenku węgla. Następuje to wówczas, gdy np. okna mieszkania są szczelnie zamknięte. Stały dopływ świeżego powietrza do mieszkania jest również warunkiem niezbędnym swobodnego odpływu spalin. W związku z tym należy pamiętać, aby przed każdą kąpielą dobrze przewietrzyć łazienkę, szczelne okna były wyposażone w nawiewniki powietrza, a podczas kąpieli uchylone było okno w mieszkaniu lub lufcik. Zasłanianie kratek wentylacyjnych, zarówno nawiewnej w drzwiach do łazienki, jak i wywiewnej na wlocie do przewodu wentylacyjnego, grozi śmiertelnym zatruciem.

SWOBODNY ODPŁYW SPALIN
Piecyk gazowy powinien być szczelnie przyłączony do przewodu spalinowego, a przewód spalinowy musi być szczelny i drożny. Nieszczelny komin powoduje osłabienie ciągu lub może być przyczyną przenikania spalin do sąsiadujących z nim pomieszczeń. Przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) należy kontrolować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kontrola powinna być przeprowadzona przez osoby uprawnione, a obowiązek poddania obiektu kontroli spoczywa na właścicielu lub zarządcy. Warunkiem swobodnego odpływu spalin jest jednak nie tylko drożny przewód spalinowy, lecz także stały dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia, w którym następuje spalanie gazu. Nie będzie odpływu spalin, jeżeli pracujący piecyk gazowy będzie się znajdował w zamkniętym, uszczelnionym mieszkaniu. Stały dopływ powietrza do pomieszczenia, w którym włączono piecyk gazowy, jest więc warunkiem niezbędnym do spełnienia dwóch podstawowych wymagań bezpieczeństwa - zupełnego spalania gazu i swobodnego odpływu spalin.
Podczas kąpieli nie należy włączać wentylatora w kuchni lub w innym miejscu w mieszkaniu, ponieważ jego działanie osłabia naturalny ciąg spalin w przewodzie spalinowym piecyka gazowego.

DOBRY STAN TECHNICZNY URZĄDZENIA GAZOWEGO
Urządzenia gazowe powinny być utrzymywane w czystości i w dobrym stanie technicznym, a także okresowo kontrolowane zgodnie z zaleceniami producenta. Obowiązek utrzymania wymaganego stanu technicznego urządzeń gazowych i ich udostępnienia do kontroli nakłada na użytkownika lokalu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 z dnia 9.09.1999r., poz. 836, § 17 ust. 1 i 2). W trosce o bezpieczeństwo własne i swojej rodziny do tego obowiązku powinien się poczuwać każdy użytkownik urządzeń gazowych. Piecyk gazowy używany od wielu lat należy niezwłocznie zgłosić do kontroli. Stary, zużyty,  nie czyszczony i rozregulowany piecyk gazowy zagraża życiu. Naprawa i konserwacja urządzenia gazowego może być powierzona wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia.

Pamiętajmy !
Od stosowania się do powyższych rad może zależeć zdrowie i życie Twoje oraz Twoich bliskich. Wystarczy jedynie odrobina przezorności.

Materiał pochodzi ze strony internetowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=3216

Więcej informacji i materiałów w zakładce:  Porady, materiały do pobrania.


22-09-2014
W dniu 20.09.2014 r. w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbył się egzamin na przeprowadzonym szkoleniu z zakresu ratownictwa technicznego dla członków  OSP z terenu powiatu wejherowskiego. Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna powołana Rozkazem nr 52 Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w składzie: mł. bryg. Stanisław Baranowski , kpt. Mirosław Kuraś, asp. sztab. Zenon Frankowski, mł. asp. Karol Wojciechowski i mł. asp. Mateusz Arent. Szkolenie ukończyło 34 strażaków - ochotników, którzy potwierdzili nabycie wiedzy  teoretycznej i umiejętności praktycznych.
więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

Aktualności: 1234...31