24-03-2015

W dniu 21.03.2015 roku odbyła się kolejna edycja szkolenia dla przedstawicieli jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wejherowskiego pt. "Funkcjonowanie i Działalność Ratownicza Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej  w Powiecie Wejherowskim". Szkolenie zorganizowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej z Wejherowa w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym w Zwartowie. Udział w szkoleniu wzięli prezesi i naczelnicy jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz prezesi lub naczelnicy jednostek OSP spoza systemu, wójtowie gmin z terenu powiatu lub ich przedstawiciele. 

Szkolenie wzbogacili swoim udziałem goście: 

 • Wójt Gminy Linia Pani Bogusława Engelbrecht, 
 • Wójt Gminy Choczewo Pan Wiesław Gębka, 
 • Sekretarz a zarazem skarbnik Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych RP dh Wiesław Kornacki, 
 • Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie dh Wacław Seweryn.

Szkolenie otworzył mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie. W trakcie szkolenia zaprezentowano  między innymi następujące zagadnienia: 

 • Podsumowanie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w powiecie wejherowskim w 2014 r. - mł. bryg. Andrzej Papke. 
 • Podstawy funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych - st. bryg. Piotr Ściebura. Jednostki ochrony przeciwpożarowej a sytuacje kryzysowe - mł. bryg. Jacek Nowak. 
 • Taktyka prowadzenia działań ratowniczych podczas pożarów budynków krytych strzechą. Wycinanie drzew w świetle obowiązujących przepisów - mł. bryg. Tomasz Kołakowski. 
 • Taktyka prowadzenia działań ratowniczych podczas zdarzeń z udziałem: acetylenu, gazu  ziemnego, gazu propan-butan i tlenku węgla - st. kpt. Waldemar Lewandowski. 
 • Dofinansowanie jednostek z KSRG, rozliczanie otrzymanych środków - mł. bryg. Jan Domski.
 •  Organizacja łączności radiowej na potrzeby prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych. Organizacja współpracy z SP ZOZ LPR. Podsumowanie IGO przeprowadzonych w 2014 roku - kpt. Mirosław Kuraś. 
 • Szkolenia członków OSP, posumowanie roku 2014, plany na 2015 rok - asp. Adam Milka. 

Szkolenie zakończono ciekawą dyskusją, podsumowaniem oraz szeregiem wniosków. Więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć 


18-03-2015
Mając na względzie  panujące nietypowe o tej porze roku warunki atmosferyczne sprzyjające powstawaniu pożarów suchych trwa i łąk zwracamy się z apelem do rolników i mieszkańców  powiatu wejherowskiego o nie wypalanie traw, łąk, pastwisk i nieużytków oraz o zachowanie szczególnej ostrożności w lasach ! 
Brak pokrywy śnieżnej i stosunkowo wysokie o tej porze roku temperatury powietrza, a także słoneczna pogoda sprzyjają powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów suchych traw. Wcześnie w tym roku zawitała na Pomorze wiosenna pogoda, co sprzyja spacerom i penetracji lasów przez osoby spragnione słońca. Piękna pogoda i brak opadów śniegu lub deszczu sprzyja wysychaniu traw i lasów, obniżając ich poziom wilgotności. Na łąkach, poboczach dróg, w lasach zalega zeszłoroczna wysuszona roślinność, stanowiąca  dobry materiał palny. Aktualnie obserwujemy w statystykach pożarowych  występowanie kilku pożarów suchych traw dziennie, a jeśli sytuacja pogodowa nie ulegnie zmianie, pożarów tych może być więcej.  W związku z tym przypominamy - wypalanie traw jest niebezpieczne, pożary wywołane wypalaniem traw rozprzestrzeniają się na sąsiadujące tereny, lasy, obiekty. W pożarach powodowanych przez wypalanie traw giną zwierzęta  a nawet ludzie. Wypalanie traw jest także niedozwolone. Określa to ustawa  o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.) w art. 131 pkt 12 stanowi: " Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary podlega karze aresztu albo grzywny7". Ustawa z dn. 28.09.1991 o lasach (T.j. Dz. U. z 2005r Nr 54 pozz. 435 z pózn. zm.) - art. 30 ust. 3 pkt. 3: "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również  w odległości 100m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych". Wypalanie traw na obszarach rolnych może także spowodować ograniczenie lub cofnięcie dopłat bezpośrednich otrzymywanych przez rolników z Unii Europejskiej.        
więcej informacji: zakładka - porady, materiały do pobrania


10-03-2015

W dn. 09.03.2015 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Wejherowie odbyła się uroczystość  złożenia ślubowania przez  dwóch funkcjonariuszy podejmujących służbę w Państwowej Straży Pożarnej: str. Damiana Bladowskiego i str. Mateusza Majka. Funkcjonariusze tradycyjnie złożyli rotę ślubowania  w treści:

" Ja Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej,
świadom podejmowanych obowiązków strażaka
UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ
być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia
ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia.
Wykonując powierzone mi zadania,

ŚLUBUJĘ
przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej
oraz wykonywać polecenia przełożonych.
ŚLUBUJĘ
strzec tajemnic związanych ze służbą,
a także honoru, godności i dobrego imienia służby
oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej".

Rotę ślubowania przyjął mł. bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie w asyście zastępców: st. bryg. Piotra Ściebury i  mł. bryg. Jacka Nowaka. W uroczystości uczestniczyli dowódcy i zastępcy dowódców JRG, funkcjonariusze i pracownicy Komendy.  Młodym strażakom życzymy powodzenia i wszelkiej pomyślności w trudnej i odpowiedzialnej służbie dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu wejherowskiego. 
więcej zdjęć: patrz galeria zdjęć

16-12-2014
Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia

pragnę złożyć serdeczne życzenia wspaniałych,  
spędzonych w ciepłej,

rodzinnej atmosferze Świąt

oraz samych szczęśliwych dni

w nadchodzącym Nowym Roku 2015

           
          

                                                     Komendant Powiatowy
                                                 Państwowej Straży Pożarnej
                                                           w Wejherowie

                                                     mł. bryg. Andrzej Papke

03-12-2014

W dniu 3.12.2014 roku w tutejszej komendzie odbyła się uroczystość pożegnania przechodzącego w stan spoczynku funkcjonariusza asp.sztab. Ryszarda Szczepańskiego. W uroczystości uczestniczył mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie w obecności zastępców: st.bryg. Piotra Ściebury i mł.bryg. Jacka Nowaka oraz kadra kierownicza, funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy. 
Asp.sztab. Ryszard Szczepański rozpoczął służbę w dniu 1 sierpnia 1996 roku  w ówczesnej Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie,  od  1 maja 1998 roku do 30 listopada 2014 roku pełnił służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie. W czasie lat służby podnosił kwalifikacje pożarnicze -  w 1996r ukończył Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie uzyskując pierwszy stopień służbowy -młodszego aspiranta.  Ukończył kurs ratownictwa chemiczno-ekologicznego, kurs obsługi urządzeń transportu bliskiego oraz kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. W ostatnim okresie wykonywał zadania służbowe na stanowisku dowódcy zmiany w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi. Został odznaczony  brązową odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej"  oraz brązowym medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa". 

Jak podkreślił  mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie,  asp.sztab. Ryszard Szczepański to strażak  zaangażowany w wykonywanie zadań służbowych, profesjonalnie oraz   odpowiedzialnie  wykonujący nałożone na Niego obowiązki. Wielokrotnie narażał życie i zdrowie w działaniach ratowniczych dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu wejherowskiego. Życzymy naszemu  koledze spełnienia planów, dużo spokoju i jak najmniej stresów na zasłużonym odpoczynku.
Więcej zdjęć: patrz galeria zdjęć.

15-11-2014


W dniu 13.11.2014 r. w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbyła się uroczystość obchodów "Święta Niepodległości". 

     Na uroczystość przybyli funkcjonariusze i pracownicy cywilni z wyjątkiem strażaków pełniących służbę w tym dniu w  w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości mł.bryg. Tomasza Kołakowskiego do mł. bryg. Andrzeja Papke - Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie, który oficjalnie otworzył uroczystość w asyście swoich zastępców - st. bryg. Piotra Ściebury i mł. bryg. Jacka Nowaka.  Następnie wprowadzono  sztandar Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie, odegrano hymn państwowy i  przedstawiono prezentację multimedialną "Odzyskanie niepodległości - strażacy w walce", w której m.in. przedstawiono historię udziału w walkach o odzyskanie niepodległości kraju 60 tysięcy strażaków.

    Odbyła się uroczystość złożenia ślubowania przez  funkcjonariusza podejmującego służbę w Państwowej Straży Pożarnej: str. Daniela Hoppa. Nowy funkcjonariusz złożył rotę ślubowania o treści: "Ja, Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."


     W kolejnej części uroczystości nastąpiło wręczenie przez Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie  aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe  i stanowiska służbowe.  

Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie rozkazem personalnym stopień starszego strażaka nadał strażakom:

str. Waldemar Bach
str. Sławomir Herta
str. Artur Lessnau
str. Patryk Proń

Na wyższe stanowiska służbowe Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie mianował funkcjonariuszy:

kpt. Mirosław Kuraś - na stanowisko kierownika sekcji wydziału operacyjno - szkoleniowego
mł.ogn.  Ryszard Stenka -
na stanowisko starszego ratownika -kierowcy
mł.ogn. Łukasz Szymański
- na stanowisko starszego ratownika -kierowcy
st.sekc. Marcin Szypelt -
na stanowisko starszego ratownika - kierowcy
sekc. Rafał Breza
- na stanowisko ratownika  kierowcy
sekc. Marcin Zielke
- na stanowisko ratownika - kierowcy
sekc. Marek Wolf - na stanowisko ratownika
     Następnie Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie wręczył wyróżniającym się funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym decyzje o przyznaniu nagród finansowych.

     W dniu 17 listopada 2014r.  w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gdańsku, podczas wojewódzkich obchodów Narodowego Święta Niepodległości nastąpiło wręczenie aktów nadania wyższych stopni służbowych oraz medali za długoletnią służbę.
Awans na stopień aspiranta nadany rozkazem personalnym przez Ministra Spraw Wewnętrznych otrzymał:  mł.asp. Marcin Dettlaf

Wyższe stopnie służbowe w korpusie podoficerskim  nadane rozkazem personalnym przez Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku otrzymali:

mł. ogn. Przemysław Pallubicki - stopień ogniomistrza
st. sekc. Marcin Szypelt - stopień młodszego ogniomistrza

Srebrny Medal za długoletnią służbę nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej otrzymali:

mł. bryg. Leszek Wittbrodt
mł. kpt. Piotr  Kliński

st.ogn. Jarosław Górski

st.ogn. Stanisław Zelewski

natomiast:

mł. kpt. Zbigniew Dorawa
- został odznaczony Srebrnym Medalem za długoletnią służbę.

Więcej zdjęć: patrz galeria zdjęć
14-11-2014

Podziękowanie za prowadzone działania ratownicze.

12-11-2014

W dniu 08 listopada 2014 r. w Hali widowiskowo - sportowej w Gniewinie odbyła się kolejna edycja Powiatowego Halowego Turnieju Piłki Nożnej dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W turnieju udział wzięło 11 drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wejherowskiego tj: Bolszewo, Orle, Nadole, Łęczyce, Linia, Milwino, Kielno, Choczewo, Kostkowo, Gościcino Bojano. Po przeprowadzeniu rozgrywek w poszczególnych grupach oraz rozegraniu półfinału do ścisłego finału zakwalifikowały się drużny OSP Bolszewo, OSP Łęczyce i OSP Nadole. Po emocjonujących meczach w finale I miejsce zajęła drużyna OSP Nadole, II miejsce OSP Bolszewo, a miejsce III OSP Łęczyce. Zwycięska drużyna OSP Nadole reprezentować będzie powiat wejherowski na zawodach szczebla wojewódzkiego. W prowadzonej w trakcie turnieju klasyfikacji najlepszym bramkarzem okazał się dh Bartłomiej Kafka z OSP Nadole, a najskuteczniejszym strzelcem został dh Krzysztof Szczygieł z OSP Bolszewo. Organizatorem turnieju była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, Oddział Powiatowy ZOSP RP w Wejherowie przy współudziale Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gniewinie.

więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć


04-11-2014
W dniu 31.10.2014 r. w tutejszej komendzie odbyła się uroczystość pożegnania przechodzących w stan spoczynku funkcjonariuszy:  asp. sztab. Zenona Frankowskiego i st. ogn. Adama Stromskiego. W uroczystości uczestniczył mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie w asyście zastępcy: st.bryg. Piotra Ściebury, kadry kierowniczej, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych komendy.
asp. sztab. Zenon Frankowski  rozpoczął służbę w 1988 r. w ówczesnej Komendzie Terenowej Zawodowej Straży Pożarnej w Wejherowie na stanowisku technika. W czasie 26 lat służby podnosił kwalifikacje pożarnicze -  w 1989 r. ukończył Kurs Młodszych Podoficerów  uzyskując stopień służbowy - kaprala  w korpusie podoficerów. Następnie  w 1990 roku ukończył Kurs Starszych Podoficerów, w 1994 roku Kurs Uzupełniający Podoficerów PSP a w 2000 roku z wynikiem bardzo dobrym ukończył Centralną Szkołę PSP w Częstochowie uzyskując stopień młodszego aspiranta.W ostatnim okresie czasu wykonywał zadania służbowe na stanowisku kierownika sekcji w wydziale operacyjno-szkoleniowym. Pełnił funkcję Oficera Prasowego Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie.  Był współzałożycielem Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy Komendzie Powiatowej PSP w Wejherowie. W trakcie działalności związkowej  pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej, funkcję w zarządzie Regionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność oraz Pomorskiej Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej Pożarnictwa NSZZ Solidarność w Gdańsku. Czynnie brał udział w funkcjonowaniu  również Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność. Przez lata służby był wielokrotnie odznaczany między innymi: brązową odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej", Brązowym Krzyżem Zasługi, srebrnym i złotym medalem "Za zasługi dla Pożarnictwa", srebrną odznaką "Zasłużony Dla ochrony Przeciwpożarowej", srebrnym medalem "Za Długoletnią Służbę", Dyplomem z okazji 20-lecia Państwowej Straży Pożarnej.
st. ogn. Adam Stromski  rozpoczął służbę w 1988 roku w ówczesnej Komendzie Terenowej Zawodowej Straży Pożarnej w Wejherowie na stanowisku pomocnika przodownika roty. W czasie lat służby podnosił kwalifikacje pożarnicze -  w 1990 roku ukończył Kurs Kwalifikacyjny Szeregowców, następnie w 1998 roku ukończył Kurs Kwalifikacyjny Podoficerów PSP uzyskując stopień służbowy - sekcyjnego w korpusie podoficerów. W ostatnim okresie czasu wykonywał zadania służbowe na stanowisku dowódcy zastępu w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie.
Przez lata służby był wielokrotnie odznaczany między innymi:  brązowym i srebrnym medalem "Za zasługi dla Pożarnictwa", brązową odznaką "Zasłużony Dla ochrony Przeciwpożarowej", Dyplomem z okazji 20-lecia Państwowej Straży Pożarnej.
więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

29-10-2014

W dn. 24.10.2014 w siedzibie Komendy Powiatowej państwowej Straży Pożarnej  w Wejherowie odbyła się uroczystość  złożenia ślubowania przez  trzech funkcjonariuszy podejmujących służbę w Państwowej Straży Pożarnej: str. Grzegorz Hinz, str. Adam Dolny  i str. Bartosz Dawidowicz. Funkcjonariusze tradycyjnie złożyli rotę ślubowania  w treści: " Ja, Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej." Rotę ślubowania złożono w obecności: mł. bryg. Tomasza Kołakowskiego - dowódcy JRG nr 1, st. kpt. Waldemara Lewandowskiego - dowódcy JRG nr 2 w Rumi, natomiast ślubowanie przyjął mł. bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie w asyście zastępców: st. bryg. Piotra Ściebury i  mł. bryg. Jacka Nowaka. 

Młodym strażakom życzymy powodzenia i wszelkiej pomyślności w trudnej i odpowiedzialnej służbie dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu wejherowskiego. Więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć


Aktualności: 1234...32