24-04-2015

Informacja dotycząca uczczenia wieloletniego Komendanta Poznańskiej Szkoły Pożarniczej płk. poż. Józefa Dobosza.

10-04-2015
W godzinach wieczornych i w nocy z 8 na 9 kwietnia w powiecie wejherowskim odbyło się szkolenie strażaków ochotników z jednostek OSP będących w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym ze współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym (LPR) w warunkach nocnych. Szkolenie odbyło się w dwóch lokalizacjach tj. na lądowisku gminnym w Redzie - stadion przy ul. Łąkowej - gdzie udział wzięły jednostki OSP Reda, Szemud, Kielno, Bolszewo, Gościcino. Natomiast na lądowisku gminnym w Choczewie - stadion - udział wzięli strażacy z jednostek OSP Choczewo, Nadole, Kostkowo, Gniewino i Wejherowo. Szkolenie praktyczne poprzedzone zostało szkoleniem teoretycznym prowadzonym przez instruktorów z Komendy Miejskiej PSP w Gdyni. W doskonaleniu swoich umiejętności w prawidłowym zabezpieczeniu lądowiska dla śmigłowca LPR łącznie udział wzięło 63 strażaków z 10 jednostek OSP.


01-04-2015
W dniu 29.03.2015 r. w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbył się egzamin  praktyczny na zorganizowanym przez tutejszą Komendę  szkoleniu podstawowym jednoetapowym dla strażaków ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu.  Do egzaminu przystąpiło 26 strażaków - ochotników, którzy wykazali się posiadaniem umiejętności teoretycznych oraz praktycznych dających podstawę do  nabycia kwalifikacji pożarniczych uprawniających do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo - gaśniczych. Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna powołana Rozkazem Nr 10/2015 z dn. 20.03.2015 r.  Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w składzie: kpt. Mirosław Kuraś, kpt. Marek Kąkol, mł. kpt. Zbigniew Dorawa, asp. Adam Milka,  przy pomocy podoficerów pełniących w tym dniu służbę. Gratulujemy  szkolonym nabycia kwalifikacji pożarniczych umożliwiających  udział w działaniach ratowniczych i życzymy powodzenia w działalności w macierzystych jednostkach OSP.
Więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

01-04-201531-03-2015
W dniu 24 marca 2015 r. w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie doszło do podpisania porozumienia pomiędzy Starostą Wejherowskim Panią Gabrielą Lisius, Komendą Powiatową PSP w Wejherowie reprezentowaną przez mł. bryg. Andrzeja Papke - Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie i mł. bryg. Jacka Nowaka - Zastępcę Komendanta Powiatowego, oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie reprezentowanym przez Wojciecha Westę - Dyrektora placówki. Na mocy podpisanego porozumienia w ZSP nr. 3 w Wejherowie zostanie z dniem 1 września w liceum ogólnokształcącym zostanie utworzona klasa sportowa z edukacją pożarniczą. Jest to historyczne, a zarazem bardzo ważne wydarzenie, gdyż to będzie pierwsza w powiecie wejherowskim klasa o takim profilu. Będzie to na pewno ciekawa oferta edukacyjna  dla młodzieży z powiatu wejherowskiego a nawet powiatów ościennych. W ramach nauki młodzież będzie miała możliwość pozyskania podstawowej wiedzy w dziedzinie pożarnictwa, jak również uczestniczyć w organizowanych przez Komendę Powiatową szkoleniach tj.: szkoleniu podstawowym ratowników OSP, szkoleniu z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP, uczestniczyć w ćwiczeniach i innych szkoleniach. Również przewidziane jest zorganizowanie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, letnich obozów sprawnościowych połączonych z doskonaleniem umiejętności strażackich, a dla najlepszych uczniów ufundowany będzie kurs prawa jazdy kategorii B. Utworzona ma zostać Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która będzie uczestniczyć w organizowanych zawodach. Uzyskana wiedza i kwalifikacje pożarnicze będą uprawniały do uczestniczenia w działaniach ratowniczych w jednostkach OSP, jak również wpłyną na zwiększenie świadomości i bezpieczeństwa w powiecie. Uczniowie będą mogli kontynuować naukę w szkołach pożarniczych, starać się o przyjęcie do pracy w PSP, rozwijać swoje pasje w jednostkach OSP.
więcej zdjęć: patrz galeria zdjęć
plakat - klasa pożarnicza


31-03-2015

W dniu 27.03.2015 roku w remizie OSP w Redzie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM"dla młodzieży szkolnej. Eliminacje przeprowadził Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie  i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, przy wsparciu Zarządu Gminnego miasta Rumi i Redy i Zarządu OSP w Redzie. Eliminacje powiatowe przeprowadzono w trzech kategoriach wiekowych tj.:

 • 10 - 13 lat - uczniowie szkół podstawowych,
 • 14 - 16 lat - uczniowie szkół gimnazjalnych,
 • 17 - 19 lat - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
Wyłoniono następujących zwycięzców:  
kategoria 10 - 13 lat
 • I miejsce - Szymon Skiba - Szkoła Podstawowa w Luzinie,
 • II miejsce - Magdalena Jarzembińska  - Szkoła Podstawowa
  w Wyszecinie,
 • III miejsce -  Oghenetega Oyeye - Zespół Szkół im. Unii Europejskiej 
  w Choczewie,
kategoria 14 - 16 lat
 • I miejsce - Michał Detlaff - Zespół Szkół im. Unii Europejskiej
  w Choczewie,
 • II miejsce - Kinga Wydra - Gimnazjum Publiczne w Luzinie ,
 • III miejsce -  Natalia Mielewczyk - Zespół Szkół Bożepole Wielkie,
 kategoria 17 - 19 lat,
 • I miejsce - Przemysław Chylewski - Liceum Ogólnokształcące nr 1
  w Rumi,
 • II miejsce - Justyna Lubocka - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
  w Lęborku,
 • III miejsce -  Jakub Drabik - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
  w Redzie.
Nagrody i dyplomy wręczali: st.bryg. Piotr Ściebura - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie i dh Jarosław Szreder - Wiceprezes Zarządu Gminnego miasta Rumi i Redy oraz Pani Teresa Kania wiceburmistrz miasta Reda i Pani Hanna Janiec Sekretarz miasta Reda. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali wartościowe nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy dyplomy oraz drobne upominki. Zwycięzcy  turnieju będą reprezentować powiat wejherowski  na eliminacjach wojewódzkich OTWP. Życzymy powodzenia.Więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć. 

24-03-2015

W dniu 21.03.2015 roku odbyła się kolejna edycja szkolenia dla przedstawicieli jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wejherowskiego pt. "Funkcjonowanie i Działalność Ratownicza Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej  w Powiecie Wejherowskim". Szkolenie zorganizowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej z Wejherowa w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym w Zwartowie. Udział w szkoleniu wzięli prezesi i naczelnicy jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz prezesi lub naczelnicy jednostek OSP spoza systemu, wójtowie gmin z terenu powiatu lub ich przedstawiciele. 

Szkolenie wzbogacili swoim udziałem goście: 

 • Wójt Gminy Linia Pani Bogusława Engelbrecht, 
 • Wójt Gminy Choczewo Pan Wiesław Gębka, 
 • Sekretarz a zarazem skarbnik Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych RP dh Wiesław Kornacki, 
 • Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie dh Wacław Seweryn.

Szkolenie otworzył mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie. W trakcie szkolenia zaprezentowano  między innymi następujące zagadnienia: 

 • Podsumowanie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w powiecie wejherowskim w 2014 r. - mł. bryg. Andrzej Papke. 
 • Podstawy funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych - st. bryg. Piotr Ściebura. Jednostki ochrony przeciwpożarowej a sytuacje kryzysowe - mł. bryg. Jacek Nowak. 
 • Taktyka prowadzenia działań ratowniczych podczas pożarów budynków krytych strzechą. Wycinanie drzew w świetle obowiązujących przepisów - mł. bryg. Tomasz Kołakowski. 
 • Taktyka prowadzenia działań ratowniczych podczas zdarzeń z udziałem: acetylenu, gazu  ziemnego, gazu propan-butan i tlenku węgla - st. kpt. Waldemar Lewandowski. 
 • Dofinansowanie jednostek z KSRG, rozliczanie otrzymanych środków - mł. bryg. Jan Domski.
 •  Organizacja łączności radiowej na potrzeby prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych. Organizacja współpracy z SP ZOZ LPR. Podsumowanie IGO przeprowadzonych w 2014 roku - kpt. Mirosław Kuraś. 
 • Szkolenia członków OSP, posumowanie roku 2014, plany na 2015 rok - asp. Adam Milka. 

Szkolenie zakończono ciekawą dyskusją, podsumowaniem oraz szeregiem wniosków. Więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć 


18-03-2015
Mając na względzie  panujące nietypowe o tej porze roku warunki atmosferyczne sprzyjające powstawaniu pożarów suchych trwa i łąk zwracamy się z apelem do rolników i mieszkańców  powiatu wejherowskiego o nie wypalanie traw, łąk, pastwisk i nieużytków oraz o zachowanie szczególnej ostrożności w lasach ! 
Brak pokrywy śnieżnej i stosunkowo wysokie o tej porze roku temperatury powietrza, a także słoneczna pogoda sprzyjają powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów suchych traw. Wcześnie w tym roku zawitała na Pomorze wiosenna pogoda, co sprzyja spacerom i penetracji lasów przez osoby spragnione słońca. Piękna pogoda i brak opadów śniegu lub deszczu sprzyja wysychaniu traw i lasów, obniżając ich poziom wilgotności. Na łąkach, poboczach dróg, w lasach zalega zeszłoroczna wysuszona roślinność, stanowiąca  dobry materiał palny. Aktualnie obserwujemy w statystykach pożarowych  występowanie kilku pożarów suchych traw dziennie, a jeśli sytuacja pogodowa nie ulegnie zmianie, pożarów tych może być więcej.  W związku z tym przypominamy - wypalanie traw jest niebezpieczne, pożary wywołane wypalaniem traw rozprzestrzeniają się na sąsiadujące tereny, lasy, obiekty. W pożarach powodowanych przez wypalanie traw giną zwierzęta  a nawet ludzie. Wypalanie traw jest także niedozwolone. Określa to ustawa  o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.) w art. 131 pkt 12 stanowi: " Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary podlega karze aresztu albo grzywny7". Ustawa z dn. 28.09.1991 o lasach (T.j. Dz. U. z 2005r Nr 54 pozz. 435 z pózn. zm.) - art. 30 ust. 3 pkt. 3: "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również  w odległości 100m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych". Wypalanie traw na obszarach rolnych może także spowodować ograniczenie lub cofnięcie dopłat bezpośrednich otrzymywanych przez rolników z Unii Europejskiej.        
więcej informacji: zakładka - porady, materiały do pobrania


10-03-2015

W dn. 09.03.2015 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Wejherowie odbyła się uroczystość  złożenia ślubowania przez  dwóch funkcjonariuszy podejmujących służbę w Państwowej Straży Pożarnej: str. Damiana Bladowskiego i str. Mateusza Majka. Funkcjonariusze tradycyjnie złożyli rotę ślubowania  w treści:

" Ja Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej,
świadom podejmowanych obowiązków strażaka
UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ
być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia
ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia.
Wykonując powierzone mi zadania,

ŚLUBUJĘ
przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej
oraz wykonywać polecenia przełożonych.
ŚLUBUJĘ
strzec tajemnic związanych ze służbą,
a także honoru, godności i dobrego imienia służby
oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej".

Rotę ślubowania przyjął mł. bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie w asyście zastępców: st. bryg. Piotra Ściebury i  mł. bryg. Jacka Nowaka. W uroczystości uczestniczyli dowódcy i zastępcy dowódców JRG, funkcjonariusze i pracownicy Komendy.  Młodym strażakom życzymy powodzenia i wszelkiej pomyślności w trudnej i odpowiedzialnej służbie dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu wejherowskiego. 
więcej zdjęć: patrz galeria zdjęć

16-12-2014
Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia

pragnę złożyć serdeczne życzenia wspaniałych,  
spędzonych w ciepłej,

rodzinnej atmosferze Świąt

oraz samych szczęśliwych dni

w nadchodzącym Nowym Roku 2015

           
          

                                                     Komendant Powiatowy
                                                 Państwowej Straży Pożarnej
                                                           w Wejherowie

                                                     mł. bryg. Andrzej Papke

Aktualności: 1234...32