18-04-201414-04-2014
W dn. 13.04.2014 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbył się egzamin  praktyczny na zorganizowanym przez tut. komendę następnym w bieżącym roku szkoleniu podstawowym jednoetapowym dla strażaków ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu. Było tu już trzecie szkolenie członków OSP zorganizowane przez tut. komendę.  Do egzaminu przystąpiło 36 strażaków - ochotników, którzy wykazali się posiadaniem umiejętności teoretycznych oraz praktycznych dających podstawę do  nabycia kwalifikacji pożarniczych uprawniających do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo - gaśniczych. Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna powołana Rozkazem Nr 19/2014 z dn. 04.04.2014r  Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w składzie: asp. sztab. Zenon Frankowski, st.kpt. Andrzej Bornowski, mł.kpt. Mariusz Szturgulewski,  mł.asp. Karol Wojciechowski, mł.asp. Krzysztof Guz i mł.asp. Krzysztof Chmura, przy pomocy podoficerów pełniących w tym dniu służbę. Po raz kolejny szkolenie przeprowadzono jednocześnie przez funkcjonariuszy obu jednostek ratowniczych tj. JRG nr 1 w Wejherowie i JRG nr 2 w Rumi, ze względu na dokonany podział kursantów na dwie grupy szkoleniowe w celu zachowania efektywności nauczania.  Nie stwierdzono wystąpienia ocen celujących,  natomiast oceny bardzo dobre otrzymali: dh Marek Gruda i dh Piotr Syrocki z OSP Kniewo, dh Maciej Wartacz z OSP Bolszewo i dh Mariusz Billot z OSP Reda. Należy także pogratulować  ukończenia szkolenia przez dwie panie. Gratulujemy  szkolonym nabycia kwalifikacji pożarniczych umożliwiających  udział w działaniach ratowniczych i życzymy powodzenia w działalności w macierzystych jednostkach OSP. więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

09-04-2014
W dniu 03.04.2014r niesłysząca młodzież z internatu Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie wraz z wychowawcami odbyła pieszą wycieczkę do Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie. Celem wycieczki było zapoznanie się z pracą strażaka, zwiedzenie jednostki i prezentacja sprzętu specjalistycznego.  Młodzież wręczyła strażakom miłą pamiątkę z podpisami i kalendarz rugbowy. Jak stwierdziła w przesłanym do komendy piśmie Pani Joanna Hendrysiak - organizująca wycieczkę, współpraca ze strażą pożarną to bardzo miła chwila, gdzie możemy razem z nimi cieszyć się życiem. Wizyty młodzieży w JRG nr 1 w Wejherowie lub w JRG nr 2 w Rumi są jedną z form popularyzacji służby w Państwowej Straży Pożarnej i ochrony przeciwpożarowej oraz działań ratowniczych. więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć  

26-03-2014
W dniu 21.03.2014 w remizie OSP w Luzinie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla młodzieży szkolnej. Eliminacje przeprowadził Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie  i tut. Komenda, przy wsparciu zarządu OSP w Luzinie. Tradycyjnie eliminacje przeprowadzono w trzech kategoriach wiekowych tj. 10 - 13 lat, 14 - 16 lat i 17 - 19 lat, i wyłoniono następujących zwycięzców: 
kategoria 10 - 13 lat,  I miejsce Agata Machniewicz  - SSP Gościcino, II miejsce Natalia Mielewczyk  - ZS Bożepole, III miejsce Katarzyna Skrzypkowska - ZKiW Rozłazino,
kategoria 14 - 16 lat, I m. Justyna Lubocka - ZS Bożepole, II m. Seweryn Rudnicki - Gimnazjum Salezjańskie Rumia, III m. Mateusz Socik - Gimnazjum nr 2 Rumia,
kategoria 17 - 19 lat, I m. Tomasz Karcz - ZSP nr 2 Wejherowo, II m. Grzegorz Kołodzik - ZSP nr 2 Wejherowo, III m. Przemysław Chylewski - LO nr 1 Rumia. Nagrody i dyplomy wręczali: st.bryg. Piotr Ściebura - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie i dh Mirosław Józefowicz - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali wartościowe nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy dyplomy i okolicznościową monografię z okazji 60 - lecia Zawodowej Straży Pożarnej w Wejherowie i 20 - lecia Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto zwycięzcy  turnieju będą reprezentować powiat wejherowski  na eliminacjach wojewódzkich OTWP.   Życzymy powodzenia
więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

24-03-2014
W dniu 15.03.2014r w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bożympolu odbyło się poświęcenie, a następnie  przekazanie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego. Pojazd ten jest na podwoziu Mercedesa, wyposażony w kabinę dla 6 strażaków, ściany boczne i tylna wyposażone w komory sprzętowe zamykane roletami. Zbiornik wodny o poj. 2500 l, zbiornik na środek pianotwórczy o poj. 250 l, napęd terenowy 4x4, moc silnika 286 KM, masa całkowita 13 ton.  Nowy samochód zastąpi wysłużony już prawie 30-to letni pojazd będący na wyposażeniu jednostki. W uroczystości udział wziął mł. bryg. Andrzej Papke - Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, Wójt Gminy Łęczyce, proboszcz  Parafii rzymskokatolickiej w Bożymopolu, radni Rady Gminy Łęczyce, poczty sztandarowe współpracujących jednostek OSP, przedstawiciele zarządów zaproszonych jednostek OSP, członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łęczycach,  członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bożympolu oraz zaproszeni goście. Pojazd został zakupiony za kwotę ponad 500 tyś zł, głównie ze środków gminy Łęczyce,  przy wydatnym wsparciu finansowym Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie, Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Gdańsku, NFOŚiGW w Gdańsku, Starostwa Powiatowego w Wejherowie i Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.    Samochód ochrzczono imieniem "Jasiu" - honorując działalność zasłużonego, wieloletniego prezesa OSP Bożepole - dh Jana Kabasy.    więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

17-03-2014
W dniu 15.03.2014r odbyła się następna edycja szkolenia dla funkcyjnych jednostek OSP z terenu powiatu wejherowskiego pt. "Funkcjonowanie i Działalność Ratownicza Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej  w Powiecie Wejherowskim". Szkolenie zorganizowała tut. komenda w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie, tradycyjnie udział w nim wzięli prezesi i naczelnicy jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz prezesi lub naczelnicy jednostek OSP spoza systemu i kadra kierownicza komendy. Szkolenie otworzył mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie wraz z zastępcami: mł.bryg. Jackiem Nowakiem i st.bryg. Piotrem Ściebura. W trakcie szkolenia zaprezentowano  między innymi następujące zagadnienia:
- podsumowanie funkcjonowania ochrony ppoż. i ratownictwa  w powiecie wejherowskim w 2013r  - mł.bryg. Andrzej Papke
- organizacja łączności radiowej na potrzeby prowadzonych działań ratowniczych - wprowadzenie nowych zasad organizacji łączności - mł.kpt. Mirosław Kuraś
- omówienie wyników inspekcji gotowości operacyjnej przeprowadzonych w 2013. Omówienie zasad i wytycznych IGO obowiązujących w 2014r - mł.bryg. Stanisław Baranowski
- procedury postępowania podczas zdarzeń na drogach - kpt. Waldemar Lewandowski
- aktualizacja porozumień dotyczących włączenia jednostek OSP do KSRG - st.bryg. Piotr Ściebura
- wymogi dotyczące wyposażenia jednostek OSP zgodnie z wytycznymi do organizacji ratownictwa specjalistycznego w KSRG. Dotacja dla jednostek OSP z budżetu państwa. Aktualizacja wyposażenia zgodnie z podpisanymi porozumieniami o włączeniu do KSRG  - mł.bryg. Jan Domski
- podsumowanie szkoleń przeprowadzonych w roku 2013. Zasady naboru na szkolenia i plany na rok bieżący - asp.sztab. Zenon Frankowski
- bezpieczeństwo działań ratowniczych i ćwiczeń - mł.bryg. Jacek Nowak. 
W szkoleniu udział wzięło 45 prezesów i naczelników jednostek OSP z terenu powiatu,   tradycyjnie zakończono je szeregiem wniosków i ciekawą dyskusją. wiecej zdjęć: patrz - galeria zdjęć


11-03-2014
Mając na względzie  panujące nietypowe o tej porze roku warunki atmosferyczne sprzyjające powstawaniu pożarów suchych trwa i łąk zwracamy się z apelem do rolników i mieszkańców  powiatu wejherowskiego o nie wypalanie traw, łąk, pastwisk i nieużytków oraz o zachowanie szczególnej ostrożności w lasach ! 
Brak pokrywy śnieżnej i stosunkowo wysokie o tej porze roku temperatury powietrza, a także słoneczna pogoda sprzyjają powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów suchych traw. Wcześnie w tym roku zawitała na Pomorze wiosenna pogoda, co sprzyja spacerom i penetracji lasów przez osoby spragnione słońca. Piękna pogoda i brak opadów śniegu lub deszczu sprzyja wysychaniu traw i lasów, obniżając ich poziom wilgotności. Na łąkach, poboczach dróg, w lasach zalega zeszłoroczna wysuszona roślinność, stanowiąca  dobry materiał palny. Aktualnie obserwujemy w statystykach pożarowych  występowanie kilku pożarów suchych traw dziennie, a jeśli sytuacja pogodowa nie ulegnie zmianie, pożarów tych może być więcej.  W związku z tym przypominamy - wypalanie traw jest niebezpieczne, pożary wywołane wypalaniem traw rozprzestrzeniają się na sąsiadujące tereny, lasy, obiekty, w pożarach powodowanych przez wypalanie traw giną ludzie,  i wypalanie traw jest także niedozwolone. Określa to ustawa z dn. 16.04.2004r o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 8) w art. 8 tj. "zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów". Art. 131: "kto.. wypala łąki, pastwiska....., podlega karze aresztu albo grzywny." Ustawa z dn. 28.09.1991 o lasach (T.j. Dz. U. z 2005r Nr 54 pozz. 435 z pózn. zm.) - art. 30 ust. 3 pkt. 3: "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również  w odległości 100m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych". Wypalanie traw na obszarach rolnych może także spowodować ograniczenie lub cofnięcie dopłat bezpośrednich otrzymywanych przez rolników z Unii Europejskiej.         więcej informacji: zakładka - porady, materiały do pobrania


04-03-2014
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie informuje o zakończeniu naboru na stanowisko technika w grupie stanowisk robotniczych i obsługi.
Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej KP PSP w Wejherowie.
Link:http://www.pomorskie.eu/pl/bip/panstwowa_straz_pozarna/kppsp_wejherowo/kppsp_w/oferty_pracy

03-03-2014
W dniu 01.03.2014 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbył się egzamin  teoretyczny i praktyczny na zorganizowanym przez tut. komendę szkoleniu z zakresu dowódców OSP dla strażaków ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu. Szkoleniem tym tut. komenda rozpoczęła cykl szkoleń członków OSP w roku 2014. Do egzaminu przystąpiło 28 strażaków - ochotników, którzy wykazali się posiadaniem niezbędnych umiejętności teoretycznych oraz praktycznych podwyższając posiadane kwalifikacje pożarnicze, będące podstawą do dowodzenia zastępem i sekcją z umiejętnością dokonywania oceny sytuacji i podejmowania decyzji w różnych działaniach ratowniczych oraz prowadzenia szkoleń doskonalących w OSP. Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna powołana Rozkazem Nr 2/2014 z dn. 14.02.2014  Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w składzie: mł.kpt. Mirosław Kuraś, kpt. Waldemar Lewandowski, asp.sztab.  Zenon Frankowski, asp.sztab. Jarosław Dargacz, mł.asp. Karol Cybulski mł.asp. Paweł Wójcik i mł.asp. Krzysztof Guz. Nie stwierdzono wystąpienia ocen celujących,  natomiast oceny bardzo dobre otrzymali: dh Dariusz Adamczewski z OSP w Choczewie, dh Wojciech Daleki z OSP w Kielnie,dh Dorota Kobiella i dh Kamil Kobielak z OSP w Redzie.  Gratulujemy  strażakom ochotnikom podwyższenia kwalifikacji pożarniczych i życzymy powodzenia w dowodzeniu podległymi strażakami z jednostek OSPwięcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

03-03-2014
W dn. 28.02.2014 w Biurze Poselskim Posła na Sejm RP  - Wiceministra Rolnictwa Kazimierza Plocke w Krokowej odbyła się uroczystość przekazania sprzętu specjalistycznego - toreb (zestawów) medycznych PSP R1, dla sześciu jednostek OSP  z terenu województwa pomorskiego tj. OSP Karlikowo, OSP Karwia, OSP Korzybie, OSP Chłapowo, OSP Biesowice, powiat wejherowski reprezentowała jednostka OSP Wejherowo.  Sprzęt osobiście przekazał Kazimierz Plocke - Wiceminister Rolnictwa i Poseł na Sejm RP  obecnym na spotkaniu przedstawicielom zarządów jednostek OSP.  Było to następne spotkanie, w trakcie którego przekazano torby medyczne PSP R1. Przedstawiciele zarządów jednostek OSP wyróżnieni otrzymaniem zestawów medycznych podziękowali darczyńcy za miły gest i pamięć o strażakach ochotniczych straży pożarnych. Aktualności: 1234...30