23-05-2016

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie uprzejmie informuje, że  w dniu 27 maja 2016 r. urząd będzie nieczynny. 

Informujemy jednocześnie, iż urząd będzie czynny dla interesantów w sobotę 4 czerwca 2016r.


                                                                 Komendant Powiatowy
                                                                 Państwowej Straży Pożarnej
                                                                w Wejherowie

                                                                   bryg Andrzej Papke

                                 


23-05-2016


                             Informacja dla emerytów i rencistów
                                        Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie uprzejmie informuje, że powiatowe obchody "Dnia Strażaka" odbędą się w dniu 25 maja 2016r. o godz. 10:00 w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Wejherowie, ul. Tartaczna 5.

Chętnych do udziału w uroczystości serdecznie zapraszamy.


23-05-2016

W dniu 21 maja 2016 roku w Kwidzynie odbyły się Wojewódzkie Mistrzostwa Strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Biegu Długodystansowym "O puchar Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego", tzw. "Bieg Papiernika". Zawody biegowe są kontynuacją rywalizacji w Pucharze Polski w Biegach o Puchar Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.  W klasyfikacji drużynowej zespół reprezentujący Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie zdobył wicemistrzostwo województwa pomorskiego. W biegu udział wzięli następujący funkcjonariusze z naszej komendy: 

 • asp. Adam Milka, 
 • asp. Paweł Wójcik,
 • st.sekc. Jan Oreszke,
 • sekc. Marcin Grochowski, 
 • sekc. Marcin Roszkowski, 
 • sekc. Adam Dettlaff.
 Puchar Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego zdobyła drużyna reprezentująca Komendę Miejską PSP w Gdyni, natomiast trzecie miejsce zajął zespół z KP PSP Nowy Dwór Gdański. 

Więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

27-04-2016

Zgodnie z decyzją  Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie nr 3/2016 z dnia 3 marca  2016 roku  w sprawie przeprowadzenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP z terenu powiatu wejherowskiego w dniu  23 kwietnia 2016 roku odbył się egzamin końcowy potwierdzający nabyte uprawnienia. Do egzaminu przystąpiło 23 strażaków - ochotników, którzy posiadali wiedzą teoretyczną oraz umiejętności praktyczne dające podstawę do nabycia kwalifikacji pożarniczych uprawniających do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo - gaśniczych.
Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna powołana Rozkazem Nr 9/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 roku Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w składzie: mł. Bryg. Stanisław Baranowski, mł.kpt. Karol Cybulski, asp. sztab. Krzysztof Rathenow oraz asp. Adam Milka. 
Egzamin w części teoretycznej został przeprowadzony w formie pisemnej. Część praktyczna egzaminu końcowego polegała na wykonaniu przez słuchacza zadania praktycznego w zespole lub samodzielnie w oparciu o dostępny specjalistyczny sprzęt, zgodnie z treściami kształcenia na danym szkoleniu oraz  z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 Przystąpienie do części praktycznej egzaminu końcowego uwarunkowane było otrzymaniem zaliczenia z części teoretycznej. Wszystkie osoby, które przystąpiły do egzaminu otrzymały zaświadczenia o ukończeniu kursu z wynikiem pozytywnym.
Gratulujemy  strażakom ochotnikom nabycia kwalifikacji pożarniczych uprawniających do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo - gaśniczych i życzymy powodzenia w działalności w macierzystych jednostkach OSP.
więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć


22-03-2016

22-03-2016

W dniu 19 marca 2016 roku odbyła się kolejna edycja szkolenia dla przedstawicieli jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wejherowskiego. Szkolenie zorganizowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej z Wejherowa w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie przy ul. Tartacznej 5. Tradycyjnie udział w nim wzięli Prezesi i Naczelnicy jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz Prezesi lub Naczelnicy jednostek OSP spoza systemu i kadra kierownicza naszej komendy. 
Szkolenie otworzył mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie wraz z zastępcami: bryg. Jackiem Nowakiem i st.kpt. Waldemarem Lewandowskim.
W trakcie szkolenia zaprezentowano  między innymi następujące zagadnienia:

 • Podsumowanie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa 
  w powiecie wejherowskim w 2015 roku - 
  mł. bryg. Andrzej Papke. 
 • Bezpieczeństwo ratowników, stosowanie środków ochrony indywidualnej podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych - bryg. Jacek Nowak.
 • Szkolenia członków OSP, posumowanie roku 2015, plany szkoleniowe
  na rok 2016 - 
  asp. Adam Milka. 
 • Przedstawienie nowych zasad organizacji szkoleń dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych,  zatwierdzonych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w dniu 17 listopada 2015 roku, obowiązujących od 1 stycznia 2016 rokuasp. Adam Milka.
 • Omówienie nowelizacji ustawy o ochronie przyrody i wynikającego z tego obowiązku wykonywania dokumentacji zdjęciowej usuwanych drzew
  i krzewów - 
  mł.bryg. Stanisław Baranowski.
 • Przedstawienie informacji dotyczących uzyskiwania rekompensat pieniężnych dla członków OSP, którzy podczas działań ratowniczych lub ćwiczeń  doznali uszczerbku na zdrowiu w skutek wypadku -
  mł.bryg. Stanisław Baranowski.
 • Dofinansowanie jednostek z KSRG, rozliczanie otrzymanych środków
  i dotacji -
  mł.bryg. Stanisław Baranowski.
 • Podsumowanie inspekcji gotowości operacyjnej w 2015 roku -
  kpt. Mirosław Kuraś. 
 • Szkolenie abonentów sieci radiowej UKF ochrony przeciwpożarowej -
  kpt. Mirosław Kuraś. 
 • Założenia rozwoju ratownictwa specjalistycznego dla powiatu wejherowskiego na lata 2016-2018 - kpt. Mirosław Kuraś. 
 • Uczestnictwo jednostek OSP w akcji "Ognisty Ratownik - Gorąca Krew" - edycja 2016 - kpt. Mirosław Kuraś. 
W szkoleniu udział wzięło 50 przedstawicieli jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu. Szkolenie zakończono ciekawą dyskusją, podsumowaniem oraz szeregiem wniosków. 
Więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć.


18-02-2016

W dniu 12 lutego 2016 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Wejherowie odbyła się uroczystość  złożenia ślubowania przez  dwóch funkcjonariuszy podejmujących służbę w Państwowej Straży Pożarnej: str. Anitę Kreft i str. Mariusza Pranczk. Funkcjonariusze tradycyjnie złożyli rotę ślubowania  o treści:

" Ja Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej,
świadom podejmowanych obowiązków strażaka 
UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ
być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia
ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia.
Wykonując powierzone mi zadania,

ŚLUBUJĘ
przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej
oraz wykonywać polecenia przełożonych.
ŚLUBUJĘ
strzec tajemnic związanych ze służbą,
a także honoru, godności i dobrego imienia służby
oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej".

Rotę ślubowania przyjął mł. bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie w asyście Zastępcy Komendatna bryg. Jacka Nowaka. W uroczystości uczestniczył również dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Wejherowie mł.bryg.Tomasz Kołakowski oraz jego zastępca asp.sztab. Krzysztof Rathenow, funkcjonariusze i pracownicy Komendy.  Młodym strażakom życzymy powodzenia oraz wszelkiej pomyślności w trudnej i odpowiedzialnej służbie dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu wejherowskiego.  

Po zakończeniu ślubowania odbyła się uroczystość wręczenia awansów w stopniach służbowych. Pomorski Komendant Wojewódzki  Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku rozkazem personalnym z dnia 26 stycznia 2016 roku nadał z dniem 1 lutego 2016 roku stopień sekcyjnego:

 • st.str. Mateuszowi Żywickiemu
 • st. str. Marcinowi Roszkowskiemu 
więcej zdjęć: patrz galeria zdjęć

19-01-2016

07-01-2016
W dniu 31.12.2015 roku w tutejszej komendzie odbyła się uroczystość pożegnania przechodzącego w stan spoczynku funkcjonariusza st. ogn.. Witolda Roeske oraz kończącego pracę w tutejszej komendzie   Stanisława Macholla. W uroczystości uczestniczył mł. bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie w obecności zastępców: bryg. Jacka Nowaka i st. kpt. Waldemara Lewandowskiego oraz kadra kierownicza, funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy. 
st. ogn. Witold Roeske rozpoczął służbę w dniu 29 czerwca 1995 roku  w ówczesnej  Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, a od 1 stycznia 1999 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie. W czasie lat służby podnosił kwalifikacje pożarnicze, ukończył kurs chemiczno - ekologiczny oraz kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. W ostatnim okresie wykonywał zadania służbowe na stanowisku dowódcy zastępu w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie. Został odznaczony  brązowym, srebrnym  i złotym medalem "Za Zasługi Dla Pożarnictwa", brązową odznaką " Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej".
Jak podkreślił  mł. bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie st. ogn. Witold Roeske to strażak  zaangażowany w wykonywanie zadań służbowych, profesjonalnie oraz   odpowiedzialnie  wykonujący nałożone na Niego obowiązki.
Stanisław Macholl pracował od kwietnia 2012 roku na stanowisku konserwatora w Wydziale Kwatermistrzowsko - Technicznym.
Życzymy naszym
  kolegom spełnienia planów, dużo spokoju i jak najmniej stresów na zasłużonym odpoczynku.
więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

30-12-2015
           W siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie w dniu 23 grudnia 2015 roku odbyło się uroczyste przekazanie Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej trzech nowych pojazdów pożarniczych. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz powiatu na czele z Panią Starostą Gabrielą Lisius, Komendant Powiatowy mł. bryg. Andrzej Papke wraz z Zastępcami bryg. Jackiem Nowakiem i st. kpt. Waldemarem Lewandowskim oraz funkcjonariusze tutejszej Komendy. Poświęcenia pojazdów dokonał dziekan wejherowski ks. Daniel Nowak.
Nowe pojazdy pożarnicze to: GBA - średni samochód ratowniczo - gaśniczy z modułem proszkowym, SLOp Skoda Oktavia będzie służyć jako pojazd operacyjny natomiast Mikrobus Volkswagen będzie spełniał rolę samochodu operacyjno - kwatermistrzowskiego.
Wymiana pojazdów na nowe znacząco poprawi warunki pracy strażaków, co przełoży się na zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wejherowskiego.
Wszystkim, którzy przyczynili się do sfinalizowania zakupu nowych pojazdów pożarniczych serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie.

Aktualności: 1234...34