21-03-2018
STOP pożarom traw

        Mając na względzie  panujące warunki atmosferyczne sprzyjające powstawaniu pożarów suchych trwa i łąk zwracamy się z apelem do rolników i mieszkańców  powiatu wejherowskiego o nie wypalanie traw, łąk, pastwisk i nieużytków oraz o zachowanie szczególnej ostrożności w lasach !
      Brak pokrywy śnieżnej, a także słoneczna pogoda sprzyjają powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów suchych traw.  Piękna pogoda oraz brak opadów śniegu lub deszczu sprzyja wysychaniu traw i lasów, obniżając ich poziom wilgotności. Na łąkach, poboczach dróg, nieużytkach i w lasach zalega zeszłoroczna wysuszona roślinność, stanowiąca  dobry materiał palny.
        Aktualnie obserwujemy w statystykach pożarowych  wystąpienie już kilku pożarów suchych traw, a jeśli sytuacja pogodowa nie ulegnie zmianie, pożarów tych może być więcej.

      Wypalanie traw to problem, z którym strażacy zmagają się co roku. Choć rośnie świadomość społeczna w tej kwestii, to jednak nadal są ludzie, którzy myślą, że wypalanie traw użyźnia ziemię.
       W 2017 roku strażacy na terenie powiatu wejherowskiego interweniowali ponad 80 razy - wyjeżdżając do pożarów suchych traw, pożarów poszycia leśnego oraz ognisk rozpalonych w niedozwolonych miejscach i pozostawionych bez dozoru.

      W związku z tym przypominamy - wypalanie traw jest niebezpieczne, pożary wywołane wypalaniem traw rozprzestrzeniają się na sąsiadujące tereny, lasy, obiekty. W pożarach powodowanych przez wypalanie traw giną zwierzęta  a nawet ludzie. Wypalanie traw jest także niedozwolone. Określa to ustawa  o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.) w art. 131 pkt 12 stanowi: " Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary podlega karze aresztu albo grzywny7". Ustawa z dn. 28.09.1991 o lasach (T.j. Dz. U. z 2005r Nr 54 pozz. 435 z pózn. zm.) - art. 30 ust. 3 pkt. 3: "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również  w odległości 100m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych". Wypalanie traw na obszarach rolnych może także spowodować ograniczenie lub cofnięcie dopłat bezpośrednich otrzymywanych przez rolników z Unii Europejskiej.       
      W ramach kampanii "STOP pożarom traw" została również uruchomiona strona internetowa  www.stoppozaromtraw.pl  Można na niej znaleźć wszystkie informacje o akcji oraz pobrać materiały.

Galeria zdjęć z kampanii promocyjnej - galeria zdjęć
Materiały promocyjne można pobrać na stronie Kampani : www.stoppozaromtraw.pl
więcej informacji: zakładka - porady, materiały do pobrania


08-03-2018
Życzenia Pomorskiego komendanta Wojewódzkiego z okazji Dnia Kobiet.


07-03-2018
UROCZYSTE PRZEKAZANIE POJAZDÓW I SPRZĘTU POŻARNICZEGO,NARADA SŁUŻBOWA KADRY KIEROWNICZEJ PSP

6 marca 2018 roku w Gdańsku na Targu Węglowym odbyło się uroczyste przekazanie pojazdów, sprzętu pożarniczego, bonów paliwowych oraz wsparcia finansowego.
W uroczystości udział wzięli:
 • gen. brygadier Leszek Suski - komendant główny Państwowej Straży Pożarnej,
 • Dariusz Drelich - wojewoda pomorski,
 • st. bryg. Tomasz Komoszyński - pomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
 • insp. Jarosław Rzymkowski - komendant wojewódzki Policji,
 • kmdr dr Piotr Patla - komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej,
 • płk Andrzej Płocha - szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego,
 • płk Lesław Bryłkowski - dyrektor Okręgowej Służby Więziennej,
 • ks. dr Jarosław Lisica - kapelan pomorskich strażaków,
 • ks. kanonik Dariusz Juszczak - kapelan strażaków Diecezji Elbląskiej,
 • st. asp. Tomasz Richert - przewodniczący Pomorskiej Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność
 • asp. sztab. Mariusz Paprocki przewodniczący Pomorskiej Wojewódzkiej Organizacji Związkowej Związku Zawodowego Strażaków Florian
 •  Piotr Dorawa - prezes zarządu Energa Operator,
 • Jarosław Wittstock - wiceprezes zarządu Energa Obrót,
 •  Teresa Jakubowska - zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
 • Janusz Stankowiak - prezydent miasta Starogard Gdański,
 • władze samorządowe z terenu województwa pomorskiego,
 • działacze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
 • naczelnicy wydziałów Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, komendanci powiatowi, miejscy PSP oraz dowódcy jednostek ratowniczo - gaśniczych PSP z terenu naszego województwa.
Strażacy z jednostek Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa pomorskiego otrzymali lekkie, średnie, ciężkie samochody ratowniczo - gaśnicze, 6 łodzi oraz sprzęt: pilarki, zestawy hydrauliczne oraz zapory przeciwpowodziowe. 
W trakcie uroczystości gen. brygadier Leszek Suski wręczył:
 • st. kpt. Błażejowi Chamier Cieminskiemu - akt powołania na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Chojnicach,
 • kpt. Pawłowi Gilowi - akt powołania na stanowisko zastępcy komendanta miejskiego PSP w Gdyni,
 • st. kpt. Rafałowi Buszek - decyzję administracyjną na stanowisko dowódcy JRG w Chojnicach,
 • st. kpt. Piotrowi Krzemińskiemu - decyzję administracyjną na stanowisko pełniącego obowiązki dowódcy JRG w Lęborku.
Podczas uroczystości Fundacja Orlen Dar Serca oraz BP przekazały strażakom bony paliwowe, a spółki Grupy Energa, Obrót i Operator symboliczne czeki na łączną kwotę 230 tys. zł. 
"Pomoc straży pożarnej po zeszłorocznych kataklizmach pogodowych, przede wszystkim po przejściu sierpniowych wichur, była dla nas bezcenna. Nasi monterzy przy usuwaniu skutków nawałnic stanęliby przed znacznie większymi wyzwaniami, gdyby nie strażacy, którzy np. usuwali powalone drzewa na leśnych odcinkach. Na bohaterów z PSP i OSP zawsze można liczyć, dlatego z radością odwdzięczamy się im, zapewniając dostęp do nowego sprzętu, aby wiernie służył w kolejnych działaniach - zaznaczają obaj prezesi. 

Postawa odpowiedzialnego pracodawcy bliska jest roli pomocnego sąsiada wobec zagrożeń i wyzwań stojących przed cała wspólnotą. Dodam, że ten rodzaj partnerstwa stanowi tradycję i fundament ochrony przeciwpożarowej. Dlatego pomoc strażom pożarnym świadczona przez kluczowe podmioty bezpieczeństwa energetycznego Polski jest nie tylko realizacją zasad społecznej odpowiedzialności biznesu oraz koncepcyjnej polityki dobroczynności. Działania takich spółek, jak Grupa Energa, są czymś znacznie więcej, znakomitym przykładem dobrego myślenia o współczesnym bezpieczeństwie - podkreślał podczas uroczystości gen. brygadier Leszek Suski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.

Po zakończeniu uroczystości w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku obyła się narada roczna kadry kierowniczej 
Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego podsumowująca funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej.

Galeria zdjęć i tekst:  źródło KW PSP w Gdańsku

02-03-2018
APEL O POMOC DLA STRAŻAKA
  
   
      Mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc finansową dla funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej pełniącego służbę w Wydziale Operacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie mł. bryg. Michała Prokopowicza.
      W połowie lutego Michał przeszedł operację neurochirurgiczną wycięcia guza mózgu, po której nastąpiły komplikacje w postaci wylewu. Do chwili obecnej znajduje się w stanie śpiączki farmakologicznej, a jego stan określany jest jako ciężki.
Obecnie potrzebne są środki finansowe, które pozwolą na uruchomienie kosztownej rehabilitacji jak również będą stanowiły wsparcie dla Rodziny w wydatkach związanych z hospitalizacją Michała.
     W pomoc dla naszego Kolegi zaangażowała się Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz Członkom ich Rodzin ?Solidarni?,która udostępniła numer rachunku z przeznaczeniem na pomoc celową w leczeniu i rehabilitacji:
06 1940 1076 3111 2893 0005 0000
        W celu rozliczenia dokonanych wpłat przy każdej wpłacie kierowanej bezpośrednio
na osobę konieczny jest dopisek w tytule przelewu: "DLA MICHAŁA PROKOPOWICZA". Wpłat należy dokonywać do dnia 16 kwietnia 2018 r.
        Jako Rodzina strażacka wesprzyjmy Michała i Jego Rodzinę w staraniach o Jego powrót do zdrowia.

26-02-2018
       W ramach ogólnopolskiej akcji "spoKREWnieni służbą" mającej na celu oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym poprzez honorowe oddanie krwi funkcjonariusze tutejszej Komendy planują oddać krew w ramach akcji w dniach 20, 21 i 22.03.2018 r. w Oddziale Terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wejherowie  przy ul. Weteranów 10.
Zapraszamy wszystkich do dołączenia się w honorowym oddaniu krwi.

19-02-2018
POMOC DLA CÓRKI STRAŻAKA Z JRG NR 3 W WARSZAWIE