18-09-2018
"Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie w sprzęt i wyposażenie do likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych".

Opis zadania
Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pozwoliło na zakup lekkiego pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem 4 x 4 typu pickup. Jest to samochód terenowy, który pokona trudniejsze uwarunkowania przyrodnicze, a dzięki doposażeniu w hak holowniczy będzie mógł ciągnąć przyczepę z łodzią czy pontonem.
Realizacja przedmiotowego zadania umożliwi skuteczniejsze podejmowanie działań ratowniczych z zakresu szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ratownictwa przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarowej w Wejherowie, co pozwoli na ograniczenie ewentualnych zagrożeń dla zdrowia i życia, a także środowiska naturalnego.
Koszt kwalifikowany zadania
150 000,00 zł
Kwota otrzymanych  środków z WFOŚiGW w Gdańsku
40 000,00 zł
www.wfos.gdansk.pl

05-09-2018
Wojewódzka inauguracja projektu "Uczę się bezpieczeństwa"
4 września 2018 roku w Szkole Podstawowej w Kaliskach Kościerskich odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych, połączone z uroczystym otwarciem sali gimnastycznej. W trakcie uroczystości zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Ewa Pachura wraz z wicewojewodą pomorskim Mariuszem Łuczykiem zainaugurowali III edycję wojewódzkiego projektu edukacyjnego pn. "Uczę się bezpieczeństwa", którego twórcami są funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Rangę temu wydarzeniu nadali zaproszeni goście oraz partnerzy powyższej inicjatywy: st. bryg. Piotr Socha - zastępca pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Marek Stęchły - dyrektor Urzędu Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Gdyni i Patrycja Olińska reprezentująca prezesa Fundacji Energa, którzy bardzo pozytywnie wypowiedzieli się na temat powyższego przedsięwzięcia. Każdy z gości wskazał, że bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem i należy dołożyć wszelkich starań, aby je zapewnić.
W bieżącym roku szkolnym przedsięwzięciem objętych zostanie 6 tysięcy dzieci uczęszczających do klas pierwszych szkół podstawowych, a zajęcia edukacyjno - profilaktyczne realizowane będą w następujących pięciu obszarach zagadnieniowych:
 - "Bezpieczny w drodze do szkoły" - realizowany przy współpracy fundacji LOTOS,
- "Bezpieczny w domu", którego partnerem jest nadbryg. Tomasz Komoszyński pomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
- "Bezpieczny w czasie ferii" - realizowany przy wsparciu fundacji Energa,
- "Bezpieczny w sieci" - prowadzony przy współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Gdyni,
- "Bezpieczny w czasie wakacji" - realizowany przy współpracy z wojewodą pomorskim Dariuszem Drelichem.
Po oficjalnych uroczystościach dla dzieci zorganizowano pokaz pojazdów służbowych będących na wyposażeniu Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Uczniowie mogli poczuć się jak "mali policjanci czy strażacy", włączyć sygnały dźwiękowo - świetlne, usiąść za kierownicą radiowozów i zrobić pamiątkowe zdjęcie. Ogromnym zainteresowaniem małych milusińskich cieszył się słoń POPO - maskotka pomorskiej policji, który budził radość każdego dziecka i sprawiał, że na twarzach pojawiał się uśmiech. W punktach informacyjnych funkcjonariusze udzielali porad w zakresie bezpieczeństwa.
W trakcie realizacji projektu "Uczę się bezpieczeństwa", ogłoszony zostanie konkurs plastyczny, którego rozstrzygnięcie nastąpi po zrealizowaniu przez policjantów jednostek miejskich i powiatowych Policji spotkań profilaktycznych.
Powyższa inicjatywa realizowana jest w ramach kampanii MSWiA "Kręci mnie bezpieczeństwo" organizowanej pod patronatem ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji "Kręci mnie bezpieczeństwo".

Opracowanie, zdjecia: KW Policji w Gdańsku

05-09-2018
Rusza konkurs "Aktywny senior to bezpieczny senior"

Osoby starsze bardzo często są narażone na działania ze strony przestępców i oszustów. Dlatego MSWiA ogłosiło konkurs "Aktywny senior to bezpieczny senior", którego celem jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo seniorów, w szczególności w zakresie reagowania na zagrożenia.
Konkurs ogłoszony przez MSWiA polega na stworzeniu krótkiego spotu filmowego. Temat filmu musi dotyczyć reagowania na zagrożenia związane z bezpieczeństwem seniorów lub uświadamiania ich (np. przed przestępstwami, zatruciami czadem). Filmy można wysyłać do 17 września 2018 r.
Konkurs skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia. Filmy tworzyć mogą m.in. osoby zrzeszone w organizacjach seniorów (np. klubach seniora), ale także np. dziadkowie razem z pełnoletnimi wnukami. Ważne, aby w każdym zespole przynajmniej połowę członków stanowili seniorzy.
Filmy nagrywane w ramach konkursu mogą trwać maksymalnie dwie minuty. Na zespoły, które stworzą najlepsze prace konkursowe, czekają nagrody: kamera cyfrowa, aparat cyfrowy i miniwieża. Spoty filmowe należy przesyłać na płycie CD lub DVD do 17 września 2018 r. na adres Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem "Aktywny senior to bezpieczny senior") lub dostarczyć bezpośrednio do Biura Podawczego MSWiA (ul. Rakowiecka 2) w godz. 8:15-16:00. Do filmu należy także dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy i dwa oświadczenia, które stanowią załączniki do regulaminu konkursu.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej MSWiA do 28 września 2018 roku. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Wydział Profilaktyki Departament Porządku Publicznego MSWiA pod nr tel. 22 60 147 05 lub 22 60 147 63, a także adresami e-mail: anna.rodek@mswia.gov.pl lub anna.jazwinska@mswia.gov.pl.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie: http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/17826,Rusza-konkurs-Aktywny-senior-to-bezpieczny-senior.html

04-09-2018
Ogólnopolska Akcja Społeczna "Zadbajmy o bezpieczeństwo na naszych drogach - Świeć życiem"

Ogólnopolska akcja "Zadbajmy o bezpieczeństwo na naszych drogach" została objęta Patronatem honorowym - Krajowego Duszpasterza Kierowców. Informacja o akcji dołączona została do ogólnopolskiego Dnia Bezpiecznego Kierowcy, który obchodzony był 25 lipca i umieszczona na stronie głównej Duszpasterstwa Kierowców.   Ogólnopolska akcja społeczna "Zadbajmy o bezpieczeństwo na naszych drogach" jest odpowiedzią na zagrożenia które mogą spotkać nas i nasze dzieci podczas uczestnictwa w ruchu drogowym.

 Więcej informacji:
Informacja o akcji społecznej.

Widoczni biegacze - film 1
Widoczni biegacze - film 2


04-09-2018
ZLOT ZHP "Gdańsk 2018" - Film
W dniach 6 - 16 sierpnia 2018 roku na terenie Wyspy Sobieszewskiej w Gdańsku odbył się Zlot z okazji 100 - lecia ZHP "Gdańsk 2018". Wydarzenie przyciągnęło około 13 000 harcerzy z Polski i z zagranicy.30-08-2018
Oficjalne przekazanie sprzętu dla jednostek OSP z ternu gminy Wejherowo

W dniu 30.08.2018 roku w siedzibie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościcinie odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Wejherowo zakupionych w ramach ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, oraz  projektu "Bezpieczny Powiat" współfinansowanego ze środków Uni Europejskiej zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2013 - 2020. W ramach dotacji i programów zakupiono pompy, sprzęt ratownictwa technicznego, sanie lodowe, pilarki ratownicze, sprzęt do ratownictwa medycznego na łączną kwotę ponad 600 tyś. złotych.

Galeria zdjęć

29-08-2018
Przekazanie sprzętu jednostkom OSP z terenu Gminy Linia

W dniu 29.08.2018 r. w strażnicy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lini odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom OSP sprzętu ratowniczego zakupionego w ramach otrzymanej dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości. Jednostki OSP z terenu gminy Linia otrzymały zestaw ratownictwa technicznego oraz sprzęt do ratownictwa medycznego o łącznej wartości prawie 45 000 zł.

Galeria zdjęć.

28-08-2018
Wizyta Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego w jednostkach OSP z terenu gminy Szemud.

W dniu 28.08.2018 r. jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Szemud odwiedził  Pomorski Komendant Wojewódzki nadbryg. Tomasz Komoszyński. W trakcie wizyty zapoznał się ze stanem wyposażenia oraz warunkami lokalowymi jednostek OSP.
Podczas wizyty odbyło się oficjalne przekazanie sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu gminy zakupionych w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości. W ramach dotacji zakupiono zestaw ratownictwa technicznego, detektory gazowe oraz parawany do zabezpieczenia terenu akcji ratowniczych.

Galeria zdjęć.

16-08-2018
Zlot z okazji 100-lecia ZHP "Gdańsk 2018"

     W dniach 6-16 sierpnia 2018 r. na terenie Wyspy Sobieszewskiej w Gdańsku odbył się Zlot z okazji 100-lecia ZHP "Gdańsk 2018".
     Wydarzenie przyciągnęło około 13 000 harcerzy z Polski i z zagranicy. Zakwaterowanie takiej liczby osób na niezurbanizowanym terenie Wyspy Sobieszewskiej wymagało wielomiesięcznych prac przygotowawczych. Pion kontrolno-rozpoznawczy Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku już od kwietnia 2016 r. na bieżąco współpracował z organizatorami imprezy uczestnicząc w licznych naradach oraz spotkaniach koordynacyjnych. Mając na względzie bezpieczeństwo harcerzy, siły Państwowej Straży Pożarnej aktywnie włączyły się w zabezpieczenie tego wydarzenia.
     W ramach zabezpieczenia Zlotu przez krajowy system ratowniczo-gaśniczy zorganizowano na terenie miasteczka harcerskiego posterunek stały WYSPA, w którym w systemie zmianowym 24-godzinną służbę pełniło 40 strażaków. Na miejscu znajdowało się również 17 pojazdów, w tym pojazdy ratowniczo-gaśnicze, ratownictwa chemicznego, dowodzenia i łączności, oraz 2 quady i drony.
     Każdego ranka przeszło 70 autobusów przewoziło uczestników Zlotu do wybranych atrakcji znajdujących się na terenie całego województwa pomorskiego. W celu zabezpieczenia ruchu komunikacyjnego związanego z organizacją zlotu zrealizowano 2 podoperacje: Przestrzeń Publiczna Gdańsk ? w ramach której zabezpieczano miejsca intensywnego ruchu autokarowego harcerzy w mieście Gdańsk oraz Przestrzeń Publiczna Pruszcz ? w ramach której do posterunków czasowych zlokalizowanych w pobliżu głównych węzłów komunikacyjnych wokół Wyspy Sobieszewskiej dyslokowano wydzielone siły i środki. Podoperację Przestrzeń Publiczna Gdańsk realizowały 4 pojazdy i 13 strażaków, podoperację Przestrzeń Publiczna Pruszcz realizowały 4 pojazdy i 14 strażaków.
     Dzięki zaangażowaniu wszystkich podmiotów zabezpieczających to ogromne wydarzenie, Zlot ZHP przebiegł bezpiecznie. Siły PSP interweniowały łącznie 12 razy na terenie obozowiska. Funkcjonariusze PSP uczestniczyli również w działaniach edukacyjnych, prowadząc szkolenie dla kadry Zlotu czy też prelekcję dla młodszych uczestników. Wysiłek włożony w zabezpieczenie imprezy nie pozostał niezauważony. Wizytujący teren obozowiska Prezydent RP Andrzej Duda oraz Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki odwiedzili również posterunek strażaków. Podkreślili, że organizacja obozowiska, a także znajdujące się na miejscu siły i środki potwierdzają pełen profesjonalizm naszej formacji. Jednak to codziennie napotykany uśmiech setek młodych harcerzy był najlepszym wynagrodzeniem za aktywny udział naszej formacji w tym wydarzeniu.
Czuwaj!
więcej na: http://www.straz.gda.pl/aktualnosci/wydarzenia/kw-psp/aktualnosci-2018/804-zlot-zhp

14-08-2018
ROCZNICA NAWAŁNICY

     Nawałnica, która przetoczyła się przez teren kraju w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku wyrządziła wiele szkód. Działania prowadzące do ich usunięcia trwały wiele dni i zaangażowały dużą ilość sił i środków zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu całego kraju. Wichura na terenie województwa pomorskiego spowodowała śmierć 5 osób i wyrządziła wiele szkód materialnych. W okresie od 11 do 30 sierpnia odnotowano 5047 interwencji związanych z usuwaniem jej skutków. Należy zaznaczyć, że wiele z tych zdarzeń było długotrwałych, dlatego otrzymaliśmy wsparcie strażaków ze szkół pożarniczych, a także z województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego (53 pojazdy i 265 ratowników). Łącznie w działaniach na terenie woj. pomorskiego brało udział 2268 zastępów PSP, 3045 zastępów OSP KSRG i 1139 zastępów OSP spoza KSRG.
      W pierwszych godzinach akcji działania skupiły się na udrożnieniu głównych szlaków komunikacyjnych. Priorytetem było ratowanie zagrożonego życia i ewakuacji ludności z najbardziej zagrożonych miejsc. Następnie zabezpieczano uszkodzone dachy budynków mieszkalnych i gospodarczych. Kolejne zagrożenie pojawiło się na rzece Brda oraz Wielkim Kanale Brdy. Strażacy przy pomocy wojska usuwali powalone przez nawałnice drzewa, które zatamowały swobodny przepływ wody.  Zapadła też decyzja o przeniesieniu sztabu Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego do miejscowości Rytel.
      Film składa się głównie z materiałów udostępnionych przez strażaków biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Tłem dźwiękowym są wybrane nagrania z rejestratora rozmów telefonicznych i korespondencji radiowej Stanowiska Kierowania PSP w Chojnicach. Przez pierwszą godzinę Stanowisko Kierowania odebrało 113 połączeń telefonicznych o łącznej długości 1 godz. 29 min. W trakcie pierwszej doby dyżurni stanowiska obsłużyli 1407 połączeń telefonicznych o łącznej długości ponad 25 godzin oraz prowadzili przez 14 godzin korespondencję radiową.
więcej na: http://www.straz.gda.pl/aktualnosci/wydarzenia/kw-psp/aktualnosci-2018/803-rocznica-nawalnicy

Aktualności: 1234...47